. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Facebook
Alpy, informace, aktuality, fotografie, videa, doporučení, ceny, popisy cest, aktuální počasí, ubytování v horských chatách, zkušenosti, aktuální situace, dopravní info

30. dubna 2020

Zeptal jsem se strýčka Googla co je ČínaSvému oblíbenému vyhledávači, kterým je Google, jsem položil dotaz: 'Čína je'. Zajímalo mne jaká vlastně Čína je podle vyhledaných informací. Celkem mě překvapilo, že Čína je nejen hrozná a ošklivá, ale, že vyhledávač našel i celkem pozitivní přívlastky a informace. Těch hanlivých bylo o něco více, ale přece jen to nebylo tak zlé.

Tak se podívejte, co jsem našel (výsledky nejsou řazené ve stejném pořadí, jak je vypsal Google):
Čína je komunistická
Čína je nesvobodná
Čína je nespolehlivý a riskantní partner
Čína je trnem v oku
Čína je největší hrozbou pro USA
Čína je nedůvěryhodná
Čína je skutečným nemocným mužem Asie
Čína je původcem epidemie
Čína je dnes takový SSSR za Brežněva
Čína je viditelně za vrcholem finančního cyklu
Čína je novou hrozbou
Čína je represivní režim
Čína je bezpečnostní hrozbou
Čína je hlavním spojencem Severní Koreje
Čína je ve vážných problémech


Zároveň také našel, že:
Čína je fascinující země
Čína je inspirujícím vzorem
Čína je sci-fi
Čína je zásadním mezinárodním aktérem
Čína je v Řecku jedním z největších investorů
Čína je pro ČR 4. největším obchodním partnerem
Čína je největším dovozcem do EU
Čína je druhým největším výrobcem zbraní na světě
Čína je ekonomicky velmi vyspělou zemí


Rozhodně se ale podívejte, co je také Čína:
Na video se můžete podívat i sem:
To je také Čína ...


To je Shanghai:
Shanghai - videoMédii většinou utajený Trumpův projevSoučasný svět je kontrolován malou hrstkou globálních zájmových skupin jejichž mediální vliv je nesrovnatelný a hloubka jejich nemorálnosti je naprosto neohraničená. Médii většinou utajený, nadčasový, památný projev Donalda Trumpa z roku 2016.


   Toto není pouze další čtyřleté volební období. Jedná se o křižovatku v dějinách naší civilizace. Kam půjdeme určí jestli my, lidé, obnovíme kontrolu nad svou vládou. Politický establishment, který se nás pokouší zastavit, je ten stejný kolektiv, který je zodpovědný za naše katastrofální obchodní dohody, masivní ilegální imigraci a ekonomickou a zahraniční politiku, která vysála naši zemi. Pro ně je to válka. A v ní pro ně neexistují žádné meze. Toto je boj za přežití našeho národa. Věřte mi. Tyto volby určí, jestli jsme svobodný národ nebo jestli žijeme jen v iluzi demokracie, která je ve skutečnosti kontrolována malou hrstkou globálních zájmových skupin, které systémem manipulují - a systém je zmanipulovaný.

   Taková je realita. Vy to víte, oni to vědí, já to vím a skoro celý svět to ví. Establishment a jeho mediální nástroj udržuje kontroly nad tímto národem prostředky, které jsou velmi dobře známé. Každý, kdo zpochybní jejich postavení je označován jako sexista, rasista, xenofob a morálně pokřivený... Napadnou vás. Pomluví vás. Budou zkoušet zničit vaši kariéru i vaši rodinu. Budou zkoušet zničit na vás cokoli, včetně vaší reputace. Budou lhát, lhát, lhát. A pak znovu, a pak udělají více než to. Udělají cokoli bude nutné.

   Clintonovi jsou zločinci. Pamatujte si to. Jsou to zločinci. Naše velká civilizace tady v Americe a celý civilizovaný svět se přibližuje momentu zúčtování. Viděli jsme to ve Velké Británii, kde občané zvolili osvobození od globálního vládnutí a globálních obchodních dohod, globálního pojetí imigrace, které zničilo jejich suverenitu a zničilo již mnoho národů. Ale ústřední základna světové politické moci je tady v Americe. A je to naše zkorumpovaná politická garnitura, která je největší hybnou silou v pozadí snahy o radikální globalizaci a získání převahy nad pracujícími lidmi. Jejich finanční prostředky jsou prakticky neomezené. Jejich politické prostředky jsou neomezené. Jejich mediální vliv je nesrovnatelný. A v neposlední řadě hloubka jejich nemorálnosti je naprosto neohraničená.


Trumpův zatajený projev:
Trumpův zatajený projev - video


Pokud video z YouTube zmizí, tak ho najdete zde:
Trumpův zatajený projev ...

nebo přímo zde:


Komentáře:

Příspěvek můžete komentovat zde ...

28. dubna 2020

Politiku si dělejte na sebe, ne jménem vědyPo vědcích z AV ČR a Karlovy Univerzity se od "Výzvy jedenácti" mediálních prominentů distancovalo vedení České lékařské komory. Reakce prezidenta ČLK na Výzvu jedenácti:

Jako prezident České lékařské komory považuji výzvu, mezi jejímiž signatáři není žádný skutečný odborník na danou problematiku – tedy epidemiolog nebo infekcionista, za nezodpovědnou.

   Jen díky rychlému zavedení protiepidemických opatření se nám zatím podařilo zabránit katastrofě a udržet rychlost nárůstu nakažených v mezích, které naše chronicky podfinancované a personálně zdevastované zdravotnictví dokáže zvládat.

   Takzvané „přirozené promořování“ populace nezvládli nikde na světě a neexistují žádné důkazy pro to, že právě my Češi bychom mohli být výjimkou. Evidované počty mrtvých ze zemí, kde nástup epidemie včas nezachytili, jsou alarmující: USA 45 000, Itálie 27 000, Španělsko 22 000, Francie 21 000, Velká Británie 17 000.

   Covid-19 totiž není žádná „chřipka“. U seniorů nad osmdesát let se smrtnost pohybuje okolo dramatických 15 %. Umírají však i lidé mladí a zdaleka nejde jen o pacienty, kteří trpí nějakou další závažnou chorobou. Jediným pozitivem tak zůstává skutečnost, že děti v drtivé většině případů mají jen velmi lehký průběh onemocnění, či u nich infekce probíhá bez příznaků. O to nebezpečnější mohou být jako její přenašeči.

   Oblíbeným argumentem těch, kdo z nejrůznější důvodů potřebují současnou pandemii zlehčovat, jsou údajné tisíce lidí, které u nás každoročně zahubí chřipka. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) však vyplývá něco jiného. Chřipku každoročně prodělají statisíce pacientů, přičemž na ni zemře přibližně 200 nemocných a u dalších cca. 300 osob existuje souvislost příčiny úmrtí s chřipkou. Tedy žádné tisíce úmrtí na chřipku se u nás nekonají.

   Z dostupných statistik vyplývá, že smrtnost na Covid-19 se pohybuje okolo 2,5%. Pokud by tedy v naší populaci, která nemá přirozenou imunitu, onemocněl milion osob, tedy pouhých 10 % lidí, pak bychom mohli očekávat cca. 25 000 mrtvých. Samozřejmě pouze za předpokladu, že by nedošlo k explozivnímu nárůstu počtu nemocných, který by zdravotnictví nestačilo zvládnout, v takové případě by nemocných začalo umírat více. Zahlcení zdravotnictví pacienty s Covid-19 by však mělo zároveň katastrofální důsledky pro ostatní nemocné, kteří by se se svými, třeba i závažnými diagnózami, do nemocnice vůbec nedostali.

   Ze zemí, kde došlo, třeba jen k přechodnému, zhroucení zdravotního systému, totiž přichází čísla o smrtnosti mnohem vyšší: Itálie 12%, Velká Británie 9,5%, Španělsko 9%, Francie 9%, Belgie 7%. Naproti tomu Německo 1,3% a USA 2,5%. Příčiny takových rozdílů ve statistikách jsou v zásadě dvě. Jedna je spíše pozitivní a to skutečnost, že při nezvladatelném nárůstu počtu pacientů se nestíhá testovat, takže jsou vyšetřeni pouze pacienti s těžším průběhem a skutečný počet nakažených tedy zůstává vyšší. Druhá je však rozhodně negativní. Zahlcené nemocnice nemohou poskytovat péči všem a řada nemocných umře zbytečně jen proto, že pro ně není dostupný ventilátor nebo třeba i jen lůžko v nemocnici. Kolegové z Lombardie nebo Madridu zažili v uplynulých dnech „válečnou medicínu“, kdy se nemocným od určitého věku již v podstatě žádná péče neposkytovala. Něco takového přece zažít nechceme.

   S postupujícím jarem stále více našich spoluobčanů podléhá falešné iluzi, že se vlastně nic neděje a že to nejhorší máme již za sebou. Obávám se, že to není pravda. Pro výraznější rozvolňování protiepidemických opatření nejsou zatím splněny základní podmínky. Počet prováděných testů zůstává velmi nízký a ani se neblíží slibovaným 20 000 vyšetřených za den. Takzvaná chytrá karanténa reálně nefunguje a nebyla zatím provedena ani populační studie, která by ukázala kolik procent populace se s infekcí setkalo a má tedy vytvořeny patřičné protilátky. Iluzorní zůstává i představa o jakési specifické izolaci starých a nemocných spoluobčanů. Kdo by se o ně staral, pokud by jejich příbuzní či ošetřovatelé byli nakažení?

   Nastavená rovnováha je zkrátka zatím velmi křehká a jakýkoliv neuvážený krok může znamenat pád do propasti, ze které se budeme škrábat jen za cenu tisíců mrtvých. Už z psychologického hlediska by podle mého názoru měl být stav nouze prodloužen. V opačném případě se obávám, že lidé přestanou omezující opatření dodržovat, což by se nám mohlo šeredně vymstít.

MUDr. Milan Kubek

Související informace:
   Zimova Výzva jedenácti ...
   Odpověď odborníků z oboru na Zimovu Výzvu jedenácti ...

Komentáře:

Příspěvek můžete komentovat zde ...

Výzvy veřejnosti aneb názory mějme, ale argumentujme férUniverzita vám nepatří, reagují na Zimovu Výzvu jedenácti lékaři a vědci. Jedenáct lékařů z Univerzity Karlovy včetně kardiochirurga Jana Pirka nebo rektora školy Tomáše Zimy vydalo minulý týden prohlášení nazvané Výzva jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti. V této výzvě žádají rychlé ukončení nouzového stavu nebo odstranění překážek pro chod ekonomiky.

Text Zimovy Výzvy jedenácti najdete zde zde ...

Tato výzva pobouřila jejich kolegy, vědce a lékaře z Karlovy univerzity, kteří zveřejnili na stránkách školy svou odpověď.

V odpovědi upozorňují, že podepsaní lékaři jsou často odborníky "ve vzdálených oborech" a o koronaviru, jeho šíření nebo o imunitní reakci, kterou vyvolává, toho nevědí o moc víc než ostatní. Poukazují i na to, že je zatím málo vědeckých poznatků na to, aby na nich někdo dokázal postavit takto přesvědčivá tvrzení. "To, co předkládá skupina jedenácti kolegů, je tedy jejich spíše politický než odborný názor" - tom píší autoři, mezi kterými je například molekulární imunolog Václav Hořejší nebo děkan 1. lékařské fakulty Šedo.
Jim a dalším kolegum připadá matoucí a zavádějící, když vědci a lékaři z Výzvy jedenácti "k ovlivňování veřejného mínění využívají autoritu svých titulů či Karlovy univerzity". Proto proto v oponentní výzvě své akademické tituly vynechali.

Výzvy veřejnosti aneb názory mějme, ale argumentujme fér

Před několika dny se v médiích objevila „Výzva jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnosti“. Laik naslouchající skupině respektovaných lékařů ověnčených odbornými a akademickými tituly a zaštiťujících se jménem největší vzdělávací instituce v zemi musí nutně nabýt dojmu, že tito lidé jsou odborníky a mají v ruce vědecká fakta, ze kterých vychází jejich stanovisko.

Není tomu tak – ve skutečnosti jsou odborníky v často velmi vzdálených oborech a vědí o vlastnostech koronaviru, který vyvolal pandemii covid-19, jeho šíření a jím vyvolané imunitní reakci jen to, co si můžeme zjistit i my ostatní. A mnoho toho nyní ke zjišťování není – objektivních prokázaných dat je pomálu, na rozdíl od hojně se šířících spekulací. To, co předkládá skupina jedenácti kolegů, je tedy jejich spíše politický než odborný názor.

Mají na něj nepochybně právo jako kdokoli z nás. Považujeme však za matoucí, pokud k ovlivňování veřejného mínění využívají autoritu svých titulů či Karlovy univerzity.

Podepsáni (v abecedním pořadí):

Ondřej Beran, infektolog
Ondřej Cinek, lékařský biolog
Eva Froňková, genetička
Michal Holub, infektolog
Václav Hořejší, imunolog
Ondřej Hrušák, imunolog
Aleksi Šedo, biochemik
Jan Trka, hematolog
Související informace:
   Zimova Výzva jedenácti ...
   Odpověď vedení České lékařské komory na Zimovu Výzvu jedenácti ...

Výzva jedenácti: lékaři Univerzity Karlovy veřejnostiČeská republika je již téměř šest týdnů blokována restriktivními opatřeními, která byla zavedena v souvislosti s ochranou zdraví občanů při epidemii COVID-19. Je potřeba ocenit vládu za první rychlá a plošná opatření, která nepochybně pomohla se zvládnutím rizik. V současnosti je nutné s ohledem na aktuální epidemiologická data a vývoj epidemie zásadně zrychlit rozvolňování opatření – ve prospěch zdraví občanů, ekonomické a společenské stability a prosperity země.

   Společnou motivací pro vznik této výzvy je ochrana zdraví občanů České republiky, které dlouhodobá omezení ohrožují, obava o naši budoucnost, ať již zdravotní, či ekonomickou, a rovněž snaha vyvrátit nepravdy a mýty, jež jsou o epidemii šířeny. Plošná opatření nepovedou k vymýcení COVID-19. Je potřebné vytvářet především imunitní odpověď u většiny populace, což bude chránit i ohrožené skupiny obyvatel, definované svou diagnózou, nikoli věkem.

V zájmu zachování zdraví a prosperity naší země je nezbytné:

ukončit nouzový stav ke 30. dubnu 2020;

obnovit dostupnost zdravotní péče pro všechny občany v plné šíři;

obnovit výuku na základních, středních a vysokých školách v průběhu měsíce května 2020;

odstranit překážky pro chod ekonomiky, zabránit krachu, který hrozí významné části malých a středních firem a živnostníků;

postupně uvolňovat státní hranice v koordinaci s okolními zeměmi, a zvláště s našimi sousedy a těmi, které mají podobnou epidemiologickou situaci, jako jsou například Německo či Rakousko;

přijímat promyšlená řešení místo chaotických a protichůdných opatření.

V našem stanovisku vycházíme z aktuálních epidemiologických dat, znalostí, faktů, expertiz a také z našich odborných i praktických zkušeností a poznatků.

1/ JE NUTNÉ CO NEJDŘÍVE OBNOVIT PLNOU LÉKAŘSKOU PÉČI PRO VŠECHNY OBČANY
Od začátku března dochází ve zdravotnických zařízeních k výpadku služeb pro závažně nemocné pacienty, kteří nejsou COVID-19 pozitivní. Jsou zastaveny preventivní programy v kardiovaskulární péči a v onkologii, byly například omezeny odběry orgánů pro transplantace a řada chirurgických výkonů.

   Další oběti na životech způsobuje jak odkládání plánovaných výkonů, tak i strach nemocných jít včas do nemocnice. Množí se případy zanedbaných bolestí břicha (prasklé záněty slepého střeva a jiné náhlé příhody břišní), drobných poruch hybnosti či mluvení (mozkové příhody) či bolesti v rameni nebo v zádech (akutní infarkty myokardu), a to vše v důsledku strachu pacientů z nákazy během ošetření či hospitalizace.

   Snížení výběru zdravotního pojištění – i při návrhu navýšení plateb za státní pojištěnce – povede k prohloubení podfinancování celého systému zdravotnictví a tím ve svých důsledcích ke zhoršené péči o nemocné s jinými, často závažnějšími nemocemi, než je COVID-19. Oběti takto vyvolaného nedostatku péče budou bohužel důsledkem protiepidemických opatření proti koronaviru.

2/ ZDRAVOTNICKÝ SYSTÉM NEZKOLABOVAL A NEZKOLABUJE POD NÁPOREM PACIENTŮ S COVID-19
Z Itálie víme, že 80 % populace virózou COVID-19 prochází s lehkými příznaky nevyžadujícími hospitalizaci. Z 20 % závažnějších symptomů jich 5 % vyžadovalo příjem na intenzivní péči. Zde zastánci plné karantény národa a uzavírání se světu kalkulují s 50% úmrtnostní a třítýdenní hospitalizací na jednotkách intenzivní péče. Tato čísla platí jen pro nejtěžší formy zápalů plic a respiračního distresu. Ty však nacházíme jen u 25–30 % příjmů do intenzivní péče, zatímco celková nejčastější délka pobytu pacienta s COVID-19 je mezi 8–10 dny. To zvyšuje odhad maximální dostupné kapacity intenzivní péče více než dvojnásobně. Doplňujeme, že do dneška (21. 4. 2020) jsme se v ČR nedostali ve vytížení intenzivních lůžek přes 45 % kapacity, trvale tedy máme více než poloviční rezervu!

3/ KORONAVIRUS NEZVÝŠIL PŘIROZENOU ÚMRTNOST V ČR
Ztráta každého lidského života je vždy nenahraditelná a tíživá.

   Každý rok v ČR zemře přirozenou smrtí přibližně 110 000 lidí, tj. průměrně zemře každý den asi 300 lidí. Zesnulých, u kterých byl identifikován COVID-19, je za den průměrně 5 – nicméně smrt minimálně poloviny z nich nemá přímou souvislost s onemocněním COVID-19, nýbrž se jedná o úmrtí způsobená jiným závažným onemocněním.

   Při porovnání úmrtí na respirační onemocnění za rok 2019 nenacházíme rozdíl s rokem 2020 (zdroj: data SZÚ). Ze statistického hlediska je třeba objektivně poznamenat, že koronavirus nezvýšil přirozenou úmrtnost v ČR.

4/ (NE)ZÍSKÁNÍ KOLEKTIVNÍ IMUNITY
Velká pozornost se v tuto chvíli upírá k testování imunity ve společnosti, jež by mělo ukázat, kolik lidí nemoc prodělalo a kolik z nich má protilátky. Dosud však není jasné, zda každý, kdo prodělá koronavirovou infekci, musí mít nutně protilátky. Na obraně proti viru se totiž významně podílí i buněčná imunita, která se běžnými laboratorními testy nedá podchytit.

   Vytvořené protilátky mohou přetrvávat několik týdnů až měsíců, ale paměťová stopa v lymfocytech (buněčná imunita) přetrvává až i celoživotně, po novém kontaktu s tímtéž virem se protilátky začnou ihned tvořit znovu.

   Každý jedinec tak protilátky vytváří v různém množství a v různém časovém období. V populaci může být mnoho jedinců, kteří koronavirus úspěšně prodělali a nemají zvýšené nebo detekovatelné množství protilátek. Tento fakt podporuje odhad počtu dárců konvalescentní plazmy (tj. plazmy od osoby, která prodělala koronavirovou infekci), kde množství protilátek – a tedy vhodnost odběru této plazmy – bude mít cca jeden z osmi až deseti dárců, kteří koronavirovou infekci prodělali a uzdravili se.

   Výskyt protilátek v populaci můžeme odhadovat na jednotky procent.

   Zároveň se ukazuje, že izolování nerizikových skupin, což v praxi znamená znemožňování celé populaci normálně žít a pracovat, nepovede k získání imunity. Naopak – další prodlužování karantény bude mít rozsáhlé následky a povede k celospolečenskému traumatu.

   Argumentace, že pokud kolektivní testování neodhalí v populaci dostatek případů s pozitivitou protilátek, pak musíme pokračovat v karanténních opatřeních a restrikcích, je chybná.

5/ STARŠÍ OBČANÉ POTŘEBUJÍ BEZPEČNÝ SOCIÁLNÍ KONTAKT, NE ABSOLUTNÍ KARANTÉNU
Stigmatizace a omezování starších lidí v rámci „boje s COVID-19“ je neopodstatněné a neoprávněné a etabluje věkovou diskriminaci v obecném povědomí.

   V rámci řešení krize COVID-19 je veřejnost masivně utvrzována v obavě z mimořádné nebezpečnosti nákazy pro „starší“ lidi a v nutnosti přijímat pro tuto velmi heterogenní skupinu jednotná mimořádná opatření včetně nevycházení z bytu či vymezení nákupní doby. Současně se veřejnost dozvídá, že právě senioři postižení COVID-19 by mohli zahltit zdravotnický systém. Objevily se i představy o třídění nemocných potřebujících intenzivní péči jen na základě věku. Vymezením „ohroženého stáří“ na 65+ došlo k bezprecedentní stigmatizaci 20 % obyvatel republiky, včetně lidí zdravých a nijak zvlášť ohrožených. Někteří byli znejistěni či vystaveni manipulativnímu jednání svého okolí. Mnozí strádají přehnanou obavou z nákazy, omezením kontaktu s rodinami, izolací, samotou, komunikační deprivací, narušením denního rytmu se závažnými psychickými důsledky, a to nepřiměřeně riziku i možnostem jeho snížení. Několikatýdenní nevycházení ohrozilo křehké lidi ztrátou stability, pohyblivosti a tím soběstačnosti. Přitom není důvod, aby se při dodržování odstupu od jiných lidí nepohybovali ve volném prostoru.

   Ukazuje se, že zhoršení prognózy COVID-19 souvisí především s přidruženou nemocností, nikoliv s věkem jako takovým. Jde o poruchy výživy, onkologická a kardiovaskulární onemocnění, cukrovku, možná některé léky. Ohroženi nejsou primárně „starší lidé“, ale „lidé křehcí a závažně nemocní“. V tom se COVID-19 neliší od všech zátěží včetně chorob, jak to známe z epidemií chřipky, z vln veder či mrazů.

   Samostatnou problematikou jsou pobytová zařízení sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) a zdravotnická zařízení dlouhodobé péče. Jde o rizikové soustředění mimořádně křehkých osob s řadou vážných onemocnění. Zahraniční zkušenosti i první data z ČR ukazují, že právě tito lidé tvoří zřejmě většinu všech obětí COVIDu-19. To ukazuje nadřazenost zdravotního potenciálu (zdatnosti, odolnosti, adaptability) nad věkem jako takovým. Řada křehkých pacientů podlehla nákaze jako nespecifické zátěži, stejně jako by podlehla chřipce či většímu úrazu.

   Naopak ani v ČR nebylo zdaleka učiněno dost pro ochranu této nejohroženější skupiny – obyvatel pobytových zařízení sociálních služeb. To se týká kvality preventivních opatření, personálních záloh, výcviku v karanténním režimu, dostatku ochranných a hygienických pomůcek, častého testování nákazy u personálu, hlavního zdroje jejího zavlečení, testování podezřelých projevů u klientů s okamžitým převozem nakažených do kvalitních karanténních zařízení s dostupnou potřebnou péčí při rozvoji potíží aj.

6/ NEJDE JEN O ZDRAVÍ FYZICKÉ A DUŠEVNÍ, ALE I O ZDRAVOU EKONOMIKU A DEMOKRACII
Je nutné zdůraznit, že fyzické zdraví jde ruku v ruce se zdravím duševním, zdravím socioekonomickým a zdravím české demokracie. Nikomu na zdraví nepřidá, když bude muset likvidovat svůj pracně budovaný a dobře fungující podnik, rozdávat výpovědi kvalifikovaným pracovníkům a hlásit se s celou rodinou na pracovním úřadě. Existuje prokázaný vztah mezi kardiovaskulární úmrtností, četností onkologických onemocnění a psychiatrickými onemocněními v souvislosti se ztrátou zaměstnání.

   Dlouhodobá izolace je devastační pro celou společnost. Izolace a omezení aktivit zvyšují spotřebu alkoholu a dalších návykových látek, závislost na počítačích a gamblerství. Izolace vede k nárůstu domácího násilí, rozvodovosti, napětí ve společnosti a agresivity.


Závěrem:

   Jsme přesvědčeni, že médii sycený emocionální náboj současné situace je třeba korigovat podloženými fakty a s ohledem na ně a na možné celospolečenské důsledky a dopady krizových opatření je nutné co nejdříve konat a urychlit strategii státu v návratu k normálnímu životu. To vše za rozumného dodržování hygienických opatření, tedy nošení roušky při kontaktu s jinými lidmi, mytí rukou a udržování sociální vzdálenosti. Občané během koronavirové krize prokázali nejen velkou solidaritu a sounáležitost, ale rovněž disciplínu v dodržování těchto pravidel, proto není žádných pochyb, že by tato základní opatření dál nedodržovali.

V této nesnadné době potřebujeme více optimismu a rozumných řešení, nesmíme propadat strachu, panice a beznaději. Věříme, že i k tomu naše výzva přispěje.

V Praze dne 21. 4. 2020

Podepsáni (v abecedním pořadí):
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Lischke, PhD.
prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
MUDr. Jaroslav Svoboda
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


Související informace:
   Odpověď odborníků z oboru na Zimovu Výzvu jedenácti ...
   Odpověď vedení České lékařské komory na Zimovu Výzvu jedenácti ...

27. dubna 2020

Modré zóny v Praze během nouzového stavu zdarma
Aktualizace 21.10.2020:
Pražský magistrát neplánuje kvůli nouzovému stavu a tvrdým vládním nařízením proti šíření koronaviru dočasně zrušit systém parkovacích zón, jako to udělal na jaře. K tomuto kroku se nechystá ani Brno. Krok by tak musela nařídit jedině vláda.

27.4.2020:
Pokud se ráno chystáte do práce, pozor na modré zóny. Vláda dnes zrušila krizové opatření, kterým je už dříve odstavila. Modré zóny opět platí od úterý 28.4.2020 od 00:00 hod. To samé platí i pro parkování na placených parkovištích. Parkovat už nepůjde zadarmo.

   Zóny a placené parkování byly zrušeny na základě krizového opatření z 16. března. Bylo to jedním z opatření proti šíření epidemie koronaviru. Lidé mohli používat svá auta při cestách do práce a vyhnuli se cestování MHD. Dosud platné usnesení počítalo s tím, že platit se nebude do konce nouzového stavu. Teď ale vláda změnila názor: "Vláda usnesení zrušuje s účinností od 28. dubna od 00:00 hod.," stojí v pondělním rozhodnutí vlády. V zónách placeného parkování (modré zóny) mohly dosud stát všechny automobily zdarma.

   To, aby se urychlilo spuštění parkovacích zón, žádal třeba pražský krizový štáb. Zástupci hlavního města žádovali, aby v případě prodloužení nouzového stavu do 25. května vláda umožnila normální provoz modrých zón už od 11. května. Vedení magistrátu chtělo hned od začátku krizového stavu modré zóny zachovat i v době koronavirové krize. Tvrdilo a tvrdí, že když jsou modré zóny v Praze neplacené, tak to způsobuje dopravní potíže zejména v centru metropole.


Informace z Twitteru Zdeněk Hřib
@ZdenekHrib
Vláda v tom zas dělá jen chaos. Oznámit nám obnovení modrých zón tři hodiny před jejich znovuobnovením nedává smysl. Proto vydám neprodleně nařízení o obnově platnosti modrých zón až 11. května. Tento termín jsme chtěli po vládě a je domluvený i s jednotlivými městskými částmi.

Praha tedy znovu zavede placení stání v modrých zónách až od 11. května 2020.

Jiří Hrbáček

Koronavirus zkracuje život v průměru o deset letNejnovější studie vědců z univerzity v britském Glasgow ukazují, že zemřelým zkrátilo onemocnění covid-19 život v průměru o deset let. Zpráva je tak v rozporu s názorem, že většina obětí koronaviru by stejně brzy zemřela na něco jiného.

   Případ po případu zkoumali zdravotní stav zemřelých, u kterých byl potvrzen koronavirus. Soustředili se přitom na jejich chronické problémy a celkový zdravotní stav, všechny získané údaje následně srovnávali s tabulkami průměrného dožití Světové zdravotnické organizace (WHO) a s databází zdravotnictví ve Velké Británii.

   Podle jejich odhadů by lidé se svými obtížemi žili se svými charakteristickými problémy v průměru o deset let déle, kdyby nemuseli čelit onemocnění covid-19.

   „Zjištěné informace jsou klíčové proto, aby vlády a veřejnost nesprávně nepodceňovaly dopady covid-19 na každého jednotlivce,“ prohlásil vedoucí studie David McAllister, který působí na univerzitě v Glasgow.

   Zdůraznil, že udávaný údaj představuje jen průměr. Ve většině zaznamenaných případů pacienti přišli podle analýzy pouze o dva až pět let života. Průměr se ale tak výrazně zvýšil, protože v případě několika desítek lidí byl život s ohledem na jejich zdravotní stav zkrácen o 30 či 40 let.

Zdroj: COVID-19 – exploring the implications of long-term condition type and extent of multimorbidity on years of life lost: a modelling study

Komentáře:

Příspěvek můžete komentovat zde ...

24. dubna 2020

Není důležité jestli zemřete na koronavirus nebo s nímDíky dosavadním opatřením asi zemřelo méně lidí na koronavirus. Zemřelo méně lidí asi i na skutečnou chřipku, dokonce zemřelo méně lidí i na následky dopravních nehod.
Prostě se změnili podmínky ve společnosti.

Neustále se všude řeší, jestli lidi umírají na koronavirus nebo na selhání srdce nebo na selhání jiných orgánů. Většinou to každý autor řeší jen pro to, aby ukázal jak smrtelný a nebezpečný ten virus je nebo naopak jak lidi daleko více umírají na něco úplně jiného.

Je pravděpodobné, že kdo je v hodně rizikové skupině a nakazí se koronavirem, tak zemře (u některých skupin je to s pravděpodobností až 25 %). Je pravděpodobné, že zemře kvůli koronaviru a ne na koronavirus. Není to ale jedno, na co zemřel? Kdyby to nechytil, mohl žít. Možná. Kdo ví?

Vykládejte to ale pacientovi, který je aktuálně na chemoterapii (prý až 50000 lidí). Pokud jsou předpoklady správné, 1/4 z jich možná zemře. Myslíte, že těm lidem záleží na tom "Za jakou cenu bude skupovat oligarcha zkrachovalé firmy a zařazovat je do svého holdingu?". Teď mají jediný zájem. Nenakazit se.

Možná jim to přestane být jedno později, když se díky opatřením nenakazí, když nezemřou. Pak možná budou nadávat, že ta opatření nemusela být tak tvrdá. Aspoň, že ti mrtví už nadávat nebudou. Ostatní nejspíš ano.
Takoví prostě jsme.
Jiří Hrbáček

Komentáře:

Příspěvek můžete komentovat zde ...

22. dubna 2020

Poslanci už znají pravdu o koronaviru (záznam z neveřejného jednání)Záznam toho, co prof. Ladislav Dušek sdělil poslancům na neveřejném zasedání zdravotního výboru.

Minulý týden 15.4.2020 šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek předstoupil před poslance ze zdravotního výboru a nabídl jim nebývale otevřený pohled na šíření nákazy koronavirem.

Jednání zdravotního výboru bylo podobně jako další sněmovní akce kvůli koronaviru neveřejné. Záznam ze zasedání, kterého se kromě Ladislava Duška účastnil také náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, je k dispozici na webu Poslanecké sněmovny. Z vyjádření Duška před poslanci je zřejmé, že s tím nepočítal.
Zvukový záznam byl získán z webu Parlamentu České republiky - Poslanecké sněmovny

Zvukový záznam z jednání zdravotního výboru sněmovny:


Na video (zvukový záznam) se můžete podívat i zde: (rozděleno na 2 díly):
Zvukový záznam z jednání zdravotního výboru sněmovny 1/2 ...

Stáhnout si můžete i celý zvukový záznam z jednání ve formátu MP3 přímo z webu Poslanecké sněmovny (záznam má 2 hodiny a 47 minut - vystoupení prof. Duška je od času asi 72:30).


Přepis částí sdělení prof. Duška poslancům zdravotního výboru:
➤ "Je pravda, že se máme bát toho, co zůstalo v lese. A je pravda, že před tím nemáme kam zdrhnout. A je pravda, že nemůžeme žít ve vězení 10 let. A je pravda, že nemůžeme zemi poslat do pravěku ekonomicky. A je pravda, že čím rychleji vymře 10 procent Němců a Rakušanů, tak tím víc nás budou ekonomicky tlačit, protože budou imunní. Ten tlak ale bude ještě úplně jiný. Země, které projdou rychle tou vlnou, tak projdou jakousi darwinistickou selekcí. Změní to rovnováhu. Jako kdyby to tady už někdy historicky bylo. A já z toho mám strašný strach."

➤ "Když by se to od 1. 9. rozvolnilo tak, že by nastal úplně volný pohyb jako za normální populace. A předtím by už probíhal přípravný pohyb, třeba moje oblíbené metalové koncerty. A ten virus by dostal šanci se vrátit zpátky do čísla 2,8 a byl by v imunologicky naivní populaci, tak zvládne svoji finální předpokládanou attack rate, která je 60 procent v populaci, za tři měsíce. To znamená, že za tři měsíce zvládne projít přes 6 milionů lidí. Výsledkem by bylo, že bychom se na vrcholu peaku dostali do dnů, kdy bychom měli 150 tisíc pozitivně diagnostikovaných a z toho by bylo 30 tisíc v kategorii 60plus, a z nich by bylo 10 tisíc v kategorii těžce vulnerable a z nich by bylo 8 tisíc na ÚPV denně. Po dobu jeden a půl měsíce."

➤ "Padlo tady, že řekněte teda pravdu. Pravda je, že nevíme, co je venku. Neznáme parametry té choroby. Jsme z jedné třetiny Germáni, možná budeme reagovat tak, z druhé třetiny nás tady přeznásilňoval Čingischán, takže bůhví, jak to s těmi receptory je. Nevíme, kolik je subklinických případů, a nevíme, kde jsme v časoprostoru, pokud jde o imunizaci."

➤ "To, co zatím proběhlo v Čechách, umožňuje predikovat úmrtí pacienta s 95% pravděpodobností. To je úplně spolehlivá mašina, kdy my vidíme, že ten pozitivní člověk s vysokou pravděpodobností doputuje do nemocnice, a jakmile je v nemocnici, tak predikovat těžký průběh dokážeme, když známe ty základní charakteristiky, s 95% pravděpodobností. Zatím. Ono to trochu zhořkne, těch pacientů je zatím málo. Toto je ale základní funkčnost systému, který byl připraven pro ten válečný stav."

Komentáře:

Příspěvek můžete komentovat zde ...

Turecko je nyní největší bezpečnostní hrozbou pro evropské zeměOpět se ukazuje, že NATO není žádnou zárukou míru a bezpečnosti ani pro své členy. Řekové se nyní přesvědčují, že členství v NATO je stejně mizernou zárukou jako spojenecké smlouvy, které mělo před 2. světovou válkou se západními spojenci Československo. US ministerstvo obrany a US Pobřežní stráž podle řeckého serveru pronews.gr vydaly sadu aktualizovaných námořních map. V nich jsou neobydlené řecké ostrovy, v jejichž pobřežním šelfu se nachází ložiska ropy a plynu, vyznačeny jako součást Turecka.

   Na neobydlené ostrovy, jež Řecku přiřkla Lausanneská mírová dohody z roku 1923, která ukončila 1. světovou válku mezi západními mocnosti a Osmanskou říší a stanovila hranice Řecka a Turecka, loni vzneslo územní nároky Turecko. Vláda tureckého prezidenta Recepa Erodgana se tím pokouší „legalizovat“ krádeže ropy a plynu v pobřežním šelfu kolem Kyperské republiky, která je členem EU. V pobřežních vodách Kypru před rokem turecké firmy začaly provádět nelegální těžby ropy a plynu z mořského dna. Kypr se proti tomu ohradil stížností k OSN. Turecko na to reagovalo prováděním nelegální námořní blokády ostrovní republiky.

   Kypr se loni obrátil se žádostí o pomoc i na EU, jejímž je členem. Při jednání o nelegální námořní blokádě Kypru a prohledávání lodí členských států EU tureckým vojenským námořnictvem jsem v Evropském parlamentu navrhoval, aby na Turecko byly uvaleny ekonomické sankce. Mělo by dojít zastavení všech plateb z rozpočtu EU do Turecka, zavedení vízové povinnosti pro turecké občany. Spolu s ostatními členy frakce Identita a demokracie (ID), v níž působí europoslanci za SPD, navrhli při projednávání problému tureckých krádeží ropy a plynu Kypru zrušení celní unie s Tureckem a zavedení trestných cel na dovoz zboží z Turecka. EU Kypru nijak nepomohla. Místo zavedení sankcí proti Turecku EU pouze vyslovila „znepokojení“.

   Kypr se v březnu dohodl s Ruskem na nepřímé vojenské pomoci. Oblast, kde turecké firmy ovládané armádou nelegálně těží ropu a plyn, počátkem dubna poskytl jako cvičiště pro ruské námořnictvo a letectvo. Nyní v oblasti probíhá série ruských cvičení s ostrými střelbami, které donutily turecké lodě, aby se z oblasti stáhly.

   Turecký prezident Recep Erdogan loni oznámil vypovězení Lausanneské mírové dohody a jménem Turecka vznesl nároky na neobydlené řecké ostrovy, v jejichž pobřežním šelfu se nachází ložiska ropy a plynu. Pokud by ostrovy Turecku patřily, mohly by turecké firmy provádět těžbu ropy a plynu hned vedle míst, z nichž je prozatím vyhnalo ruské vojenské cvičení. Donedávna turecké nároky na tyto ostrovy žádná země neuznala. Situace se však prudce změnila vydáním aktualizované US mapové příručky pro vojenské námořnictvo a pobřežní stráž. Americký prezident ani žádný jeho ministr se nenamáhal veřejně ani diplomatickou cestou sdělit Řecku, že se ve sporu o ostrovy USA přidávají na stranu Turecka.

   Podle mezinárodního práva však úředně vydané navigační dokumenty vyjadřují postoj země k problematice uznání svrchovanosti konkrétních zemí nad konkrétním územím. USA tedy „tichou cestou“ zradily Řecko a ve svých oficiálních dokumentech vydaných ministerstvem obrany USA uznaly nároky Turecka na řecké ostrovy s ropou a plynem. Fakticky jde o neveřejnou obdobu Mnichovské konference, kde v roce 1938 naši tehdejší západní spojenci zradili Československo a předali naše pohraničí nacistickému Německu.

   A Turecký prezident Recep Erdogan postupuje stejně jako Adolf Hitler. Když vidí ústupky ze strany západních zemí, hned vznáší další územní požadavky. Ihned po vydání nových US námořních map Turecko vzneslo nároky na 23 OBYDLENÝCH řeckých ostrovů, z nichž mnohé jsou vyhledávanými turistickými destinacemi. Náčelník štábu tureckého námořnictva generálporučík Džihád Yaizi včera podle řeckého serveru pronews.gr uvedl na trhu knihu „Řecké požadavky: problémy v Egejském moři: Otázky a odpovědi“. V ní je uvedeno, že Turecko vznáší územní nároky na ostovy Rhodos, Kos, Samos, Chios, Agios, Efstratios, Antipsara, Samothrace, Limnos, Lesbos, Ikaria, Astypalea, Halki, Karpathos, Kassos, Ileki, Nisyros, Kalymnos, Leros, Patromos, Kamilos a Lipsi. Všechny tyto ostrovy jsou obydlené řeckými rodinami. Polovina z nich patří mezi nejvyhledávanější turistické destinace v Řecku.

   Náčelník štábu tureckého vojenského námořnictva turecké nároky odůvodnil údajnou militarizací ostrovů ze strany Řecka. Podle mírové dohody z roku 1974, která ukončila řecko-tureckou válku o Kypr měly být řecké ostrovy u tureckého pobřeží demilitarizovány. V reakci na soustavné narušování řeckých pobřežních vod tureckým námořnictvem souvisejícím s přípravou námořní migranční invaze na ostrovy řecké námořnictvo do oblasti vyslalo 2 válečné flotily. Stálé vojenské základny však na uvedených ostrovech v souladu s dohodou nejsou.

   U vysokých aktivních důstojníků platí zásada, že každá jejich publikace před vydáním podléhá oficiálnímu souhlasu vlády. Uvedením knihy na trh je tedy oficiálním vyjádřením Turecka, i když jej nevyslovil prezident ani žádný z ministrů. Potvrzuje se obava, kterou počátkem roku vyjádřil EastMed Strategic Studies, že se Turecko bude snažit získat řecké ostrovy. A že při tom hrozí vznik války mezi Tureckem a Řeckem.

   Potvrzuje se také to, co od loňské invaze turecké armády do Rojavy tvrdí SPD. S Tureckem nemůžeme být v jednom spolku v NATO. NATO je pozůstatek studené války, kdy nepřítelem západoevropských zemí byl SSSR. Nynější Rusko žádné územní nároky vůči evropským zemím na rozdíl od Turecka nevznáší. Je na čase, aby evropské země, včetně ČR - z NATO vystoupily a vybudovaly si proti Turecku nový obraný spolek. Turecko je nyní největší bezpečnostní hrozbou pro evropské země a to i včetně nás ! ! !

I.D.

Převzato z facebooku.
Převzato v dobré víře, že je tyto informace potřeba šířit dále a že FB je může kdykoli odstranit.

Komentáře:

Příspěvek můžete komentovat zde ...

Zrušme všechna opatření - lidé se pak třeba poučíMyslím, že je na čase zrušit všechna protipandemická opatření.
Kdybychom byli společností moudrých lidí, nebyla by to dobrá volba.
Protože jsme ale společností modlící se k bohatství, penězům a ekonomickému růstu, mám pocit, že je to potřeba.

   Čím víc se ukazuje, že u nás v důsledku pandemie skutečně neumírá tolik lidí jako jinde, tím víc sílí hlasy těch, kteří si myslí, že se v podstatě nic neděje. Tato stále se zvětšující skupina má v čele i poměrně hodně mediálně známých lidí, kterým novináři rádi dávají prostor pro jejich vyjádření. Při podrobnějším prostudování podobných článků často zjistíte, že obsah až tak úplně neodpovídá bombastickému titulku. Na podobné triky novinářů jsme ale už zvyklí. Obsah článku pak většinou opakuje známé a obecné pravdy, se kterými souhlasí skoro všichni, dokonce pravděpodobně i vláda se svým krizovým štábem.

   Podstatný rozdíl mezi těmi, co rozhodují a těmi, co kritizují je ten, že křiklouni v novinách, videích a peticích nenesou žádnou zodpovědnost za své jednání. Na rozdíl od těch, co rozhodují. Ti co rozhodují budou kritizováni vždy. Ať už rozhodnou jakkoli, bude polovina národa i mediálních exhibicionistů křičet, že je to špatně. Ti, co neustále publikují svá odmítavá stanoviska v podstatě k čemukoli, nemají co ztratit. Maximálně prohlásí, že "mýlit se je lidské" a že "změnit názor je normální". A když se ukáže, že měli pravdu, uslyšíme neustále "já jsem to říkal". Jak malé děti. Ve skutečnosti jsem velmi, velmi dlouhou dobu nenarazil na nějaký článek, který by se alespoň trochu snažil hodnotit situaci objektivně. Většinou je to pouhá reklama (většinou na ego autora nebo jeho politickou stranu).

Proč bych teď zrušil protipandemická opatření?

   Můj důvod je jediný. Lidé se potřebují poučit. Potřebují si uvědomit, které věci jsou důležité. Je evidentní, že při současném stavu naší společnosti nestačí jen varování, kterým tato pandemie je. Pořád je zde příliš mnoho lidí, pro které je nutné, aby umíralo mnoho lidí a aby umírali i jejich blízcí. Pak by možná pochopili, o co v životě skutečně jde a na čem skutečně záleží. No možná, že někteří by to nechápali ani v takovém případě a sveřepě i přes všechny oběti by se snažili vrátit k původnímu způsobu života. Vždy bude část lidí nepoučitelných, to ale nevadí, důležité je, aby se poučila většina.

Ukončeme všechny restrikce
   Pokud to nastane a skupina křiklounů o nesvobodě, ekonomické katastrofě a nekompetentnosti každého kromě nich samotných zvítězí, pak možná uvidíme více poučených lidí, kteří přehodnotí své osobní zájmy a priority.

   Pokud to nastane, dostaneme se paradoxně do podobné situace, jako kdyby šlo o nějakou hodně smrtelnou nákazu nebo jiný typ velké katastrofy. V aktuálním případě nás vláda nebude nijak omezovat ani chránit, protože si to lidé nepřejí. V případě velké katastrofy nás vláda nebude omezovat a ani chránit, protože to reálně nepůjde a ani se s tím nepočítá.
V obou případech nastane situace, kdy si musí každý poradit sám. Ukáže se, kdo je připravený. Opět konečně začne fungovat základní pravidlo přírody a evoluce:
PŘIROZENÝ VÝBĚR
(ano teď to bude jen jako, v případě velké katastrofy by to bylo už naostro)
   Pravidlo, které se poslední dobou snažíme různými způsoby obcházet a myslíme si jak jsme dobří, že přirozenému výběru bráníme v jeho neúprosné selekci. Tím si ovšem kopeme vlastní hrob. V době, kdy se budete muset rozhodovat sami, kdy nebudete jen čekat na to, co vám kdo dovolí nebo zakáže, se ukáže kdo si zaslouží přežít. Dříve nebo později už ani bohatství a peníze nepomohou k přežití. Nevyhnutelně nastane doba, kdy přežijí připravení, zkušení a moudří. Přežijí ti, kteří si zaslouží mít potomky. Přirozený výběr u lidí je trochu jiný než u ostatních živočichů. U lidí nejde už jen o přežití a zplození další generace. U tvorů myslících kromě toho jde také o kvalitu života budoucí generace. Znovu tedy nastane doba, kdy staří, zkušení a moudří budou pro společnost stejně důležití jako třeba mladí, silní a zdraví.

Podle mého názoru k poučení většího procenta lidstva současná "lehká forma" pandemie nebude stačit. Bude asi muset přijít něco daleko horšího.
Jiří Hrbáček

21. dubna 2020

Paradox epidemiologieParadox epidemiologie:
Fajn je, když něco děláte špatně. Když všechno děláte dobře, nebudete mít protilátky.
Jiří Hrbáček                                                                                                                                                                                

12) Držte se 2 metry od tygrů (viz bod 11)Důležité!

1. NESMÍTE ze žádného důvodu opustit dům, ale pokud máte důvod, opustit dům můžete.

2. Roušky vás proti viru neochrání, ale stejně byste je měli nosit, protože mohou zachránit život, ale nemusí fungovat, ale jsou povinné, až na výjimky.

3. Obchody jsou zavřené, kromě obchodů, které jsou otevřené.

4. Nesmíte chodit do práce, ale můžete si sehnat jinou práci a chodit do té.

5. Neměli byste chodit ke svému lékaři nebo do nemocnice, s výjimkou, když tam jít musíte, ovšem pokud vám není tak zle, že tam jít nemůžete.

6. Ten virus zabíjí lidi, ale nebojte se. Zabije jen zranitelné lidi, anebo ty, co zranitelní nejsou. Je možné jej potlačit a kontrolovat. Někdy. Ale někdy způsobí globální katastrofu.

7. Rukavice nepomohou, ale mohly by, takže je někdy noste anebo nemusíte.

8. ZŮSTAŇTE DOMA, ale je důležité chodit ven.

9. Zboží v obchodech je dostatek, ale hodně věcí je nedostatkových. Toaleťáku víc nespotřebujete, ale raději byste si nějaký měli koupit, kdybyste jej náhodou potřebovali.

10. Virus děti nenapadá, s výjimkou těch dětí, které napadl.

11. Virus nenapadá zvířata, ale pořád je tu ta kočka z Belgie, která měla pozitivní testy v únoru, kdy se ještě netestovalo, plus sem tam těch pár tygrů…

12. Držte se 2 metry od tygrů (viz bod 11).

13. Když chytnete virus, budete mít hodně symptomů, ale můžete mít symptomy, i když to ten virus nebude. Můžete chytit virus i bez symptomů nebo být nakažlivý, aniž byste měl symptomy nebo nebýt nakažlivý i přesto, že symptomy máte…

14. Pro zlepšení imunity byste měli cvičit a jíst zdravě, ale jezte cokoliv, co máte po ruce, protože je lepší nechodit nakupovat.

15. Je důležité dýchat čerstvý vzduch, ale nechoďte do parků, ale choďte na procházky. Ovšem nesedejte si, pokud tedy nejste staří, ale ne na moc dlouho (jen když jste těhotní nebo když nejste těhotní ani staří, ale prostě si potřebujete sednout). Pokud si ale sednete, nesmíte svačit.

16. Nenavštěvujte staré lidi, ale je potřeba, abyste se o staré lidi postarali a nosili jim jídlo a léky.

17. Pokud jste nemocní, můžete jít ven, když je vám lépe, ale nikdo z vaší domácnosti nesmí jít ven, když je vám lépe, pokud tedy nepotřebují jít ven.

18. Můžete si nechat dodat jídlo z restaurace do domu. Tyhle dodávky jsou bezpečné. Ale potraviny, které si přinesete sami, je nutné nechat venku dekontaminovat po dobu 3 hodin, včetně mražené pizzy.

19. Nesmíte jít na návštěvu za vaší starší matkou nebo za babičkou. Ale ony si smí vzít taxíka, kterého bude řídit starší řidič.

20. Pokud venku dodržujete bezpečnou vzdálenost od ostatních, jste v bezpečí, ale i na bezpečnou vzdálenost nesmíte jít ven ani se svými kamarády ani s cizími lidmi.

21. Virus zůstává aktivní na různých površích dvě hodiny … nebo čtyři hodiny … šest hodin … vlastně dny, ne hodiny. Ale potřebuje k tomu vlhké prostředí. Nebo chladné prostředí, které je teplé a suché… ve vzduchu za předpokladu, že vzduch není z plastu.

22. Školy jsou zavřené, takže je potřeba učit děti doma, pokud je tedy nepotřebujete poslat do školy, protože doma nejste. Pokud doma jste, můžete doma učit pomocí různých portálů a virtuálních učeben, pokud tedy nemáte pomalý Internet nebo více jak jedno dítě a pouze jeden počítač a nepracujete z domu. Pečení koláčů se nyní považuje za výuku matematiky, chemie nebo výtvarky. Pokud učíte doma, můžete do výuky zapojit i domácí práce. Pokud učíte doma, můžete začít pít od 10 od rána.

23. Pokud neučíte své děti doma, můžete také začít pít od 10 od rána.

24. Počet obětí koronaviru bude oznamován denně, ale kolik lidí bylo nakaženo nevíme, jelikož testují pouze ty, kteří jsou na umření, aby zjistili, jestli to je ten důvod, proč zemřou. Lidé, kteří zemřou na koronavirus a nepočítají se, nebudou započítáni.

25. Měli byste zůstat v karanténě dokud virus nepřestane infikovat lidi, ale infikovat lidi přestane, až budou všichni infikováni, takže je důležité, abychom byli infikováni, ale ne všichni.

26. Můžete se připojit ke svým sousedům a uspořádat street party a pustit venku nahlas diskotéku a vaši sousedé nezavolají policii. Lidé ve vedlejší ulici smí kvůli vaší hlasité hudbě policii zavolat.

27. Kvůli koronaviru žádný podnik nezkrachuje, kromě těch podniků, které kvůli koronaviru zkrachují.

Překlad (c) Tomáš Vavrda z originálu z Facebooku od Richard Grannon Coaching and Psychology

Převzato od: Tomáš Vavrda.
Převzato v dobré víře, že je tyto informace potřeba šířit dále a že FB je může kdykoli odstranit.

Komentáře:

Příspěvek můžete komentovat zde ...

Karanténa nás bavíKaranténa nás baví: Koho ne, toho si dron najde. Kde bychom mohli být? Čína na nás nemůže, máme Svěráka. Greta se pokusila o zmrtvýchvstání. Chytrý koordinátor nás ochrání. Vzhůru do hobbymarketu!
Hobbymarkety jsme otevřeli proto, aby se občané o víkendu nenahrnuli do parků, prohlásil ministr vnitra. Aha. Takže nahrnout se o slunném velikonočním víkendu do hobbymarketů je podle mínění vlády mnohem bezpečnější a hlavně zdravější než se nahrnout do parků? Poctivě se v tom snažím najít byť jen záblesk nějaké logiky, ale nedaří se. Asi proto, že nejsem čobol, vojenský epidemiolog, profesionální sociální demokrat, úředník nebo aspoň mgr. et mgr.

Třetího dne vstanu z mrtvých
   Měla jsem asi koronavirus a uzdravila se, napsala Greta Thunberg. Respektive taťka Thunberg. Nebo to možná byl pan Prathap. Nicméně to chápu. Pro psychicky nemocné a zneužívané dítě musí být hrozné upadnout bleskově z léčivého mediálního výsluní do totálního mediálního zapomnění kvůli nějaké blbé breberce. Greta kvůli tomu asi už zase nemluví, nejí a má deprese. Do školy teď nechodí nikdo, takže alespoň tohle pana Thunberga trápit nemusí. Obšlehnout proto před velikonocemi zmrtvýchvstání se ale jejímu týmu mohlo jevit jako dobrý nápad jak to všechno vrátit zase k normálu, to chápu. Jen aby to na breberku a hlavně na breberkovou mediální i společenskou hysterii nebylo málo. Co takhle zkusit raději Fridays for Take it easy?

Ghostbusters
   S nástupem covidu 19 se jako houby po radioaktivním dešti rozmohla takzvaná „zábavná“ videa z prostředí složek Integrovaného záchranného systému. Policisté, hasiči, zdravotní sestry nebo jako v tomto případě pardubičtí strážníci na nich buď hudebně „zábavnou“ formou předvádějí pravidla hygieny nebo jen tak křepčí v rytmu nějaké populární melodie. Prý aby tu vážnou situaci odlehčili vtipem. Videa mají tisíce lajků a jsou mediálně populární. Zřejmě postrádám smysl pro humor, protože já na tom nic lajkovatelného natož vtipného nevidím. Dva uniformovaní šašci se v pracovní době a za mé peníze chvilku nekoordinovaně pitvoří a tisíce podobných pitomců to pobaví. Bravo, hned se cítím veseleji a už na tu breberku nemyslím. Kromě toho se ten pardubický ghostbuster za volantem zcela evidentně nevěnuje za snížené viditelnosti dostatečně řízení a měl velké štěstí, že ho nelapli dopraváci, kteří jinak bývají právě na tohle vysazení. Taky má kliku, že pardubická policie asi nesleduje online fejsbuk pardubických městapáků.
To českolipské tajné dopravní vokurky jsou jiný formát, jen dáte jejich fotečku na fejsbuček, už vás zastaví a oflastrují. Nevěnování se řízení taky moc pěkně tepe pan Besip, ale já vcelku chápu, že když jste za volantem v uniformě a navíc hrozně vtipní, tak se vás pravidla pro plebs netýkají.

Jak jako perské princezny?
   Poeticky se pokusíte ženám sdělit, že rouška na obličeji jim neubírá ženskost a mohou ji tedy nosit zcela bez obav a dostanete za to padáka. Krásný příklad zpotvořenosti doby v níž je nám dáno žít své životy. Snažím se představit si někoho, komu něco takového stojí zato, aby sedl a napsal stížnost zaměstnavateli autora a prostě se mi to nedaří. Fantazie nestačí. A v dalším kole si zkouším představit, že bych svého zaměstnance na základě toho všeho vyhodil a to už mi teprve nejde.

Může za to Čína
   Představte si, že Čína v lednu, když už tam běžela epidemie ostopéro a u nás jsme měli ještě v blažené nevědomosti nohy na stole a státní sklady plné pontonových mostů a cisteren, skupovala v Čechách respirátory. Zjistil to Respekt. No, to tedy respekt. Odhalit čínský komunistický hybridní útok na naší demokracii spočívající v tom, že v prostředí globálního volného trhu nakupujete u vás momentálně vysoce potřebné a nedostatkové zboží všude, kde se jen dá, to chce investigativní mozek skutečně velkého kalibru. Ještěže to demokratické státy nedělají, protože všechny měly od začátku respirátorů dost.

Nebylo nutno
   Není nutno si zazpívala se Svěrákem celá republika, píše Agrofertdnes. Určitou naději do neveselé a truchlivé budoucnosti téhle republiky skýtá fakt, že celá rozhodně ne.

Nebojte se, zneužití je zakázáno zákonem
   Zneužití chytré karantény se nebojte, říká podle Hovinek její koordinátor. No, rozhodně nechci nikomu radit, ale silně doporučuji každému, aby nedal na chlácholivé blábolení vrchnosti o pojistkách, zodpovědnosti či službě dobré věci a jejího zneužití se konstantně bál. A hlavně to dával hlasitě najevo. Protože co může být zneužito, bude zneužito a vždycky zneužito bylo. Jsme jen lidi, že. A nebo teď věřte koordinátorovi a pak, až se třeba provalí, že jste byli někde, kde jste být rozhodně neměli, si jděte stěžovat na lampárnu.

Pomáhat a chránit? Došlapávat!
   Nemáte roušku? Policie si na vás došlápne z dronu, oznamuje radostně Agrofertdnes. Musím říci, že v téhle redakci jedou zřejmě na mimořádně fortelném matroši. Tak často se tady rozplývají nad něčím, nad čím se normálnímu člověku chce zvracet, až by už zasloužili metál za vlezdoprdelismus 1. stupně. Trpím totiž utkvělou představou, že policii si rozhodně neplatím od toho, aby si na někoho došlapávala. Ani v dopravě, ani nikde jinde. A už vůbec ne na slušné lidi.
Od policie hlavně chci, aby slušné lidi chránila před neslušnými a mám silné pochybnosti, že mediálně vděčná buzerace pomocí dronu a následné došlapávání si na někoho, kdo jede sám na kole liduprázdnou krajinou bez roušky do téhle kategorie patří.

Příliš benevolentní STK
   Technická kontrola se zpřísní, nově o ni řidiče připraví i drobnosti, píší do třetice všeho dobrého Vládní řepkové rozhledy. Jistě, na chudý lid musí být přísnost. To by tak hrálo, abyste si na vlastní zodpovědnost jezdili čím chcete a v jakém stavu chcete. Stát nejlépe ví, co je pro vás dobré a proto úzké skupince vyvolených přihraje ze zákona, o kterém silně pochybuji, že vznikl z vůle lidu, další lukrativní byznys. Ta státní péče o naše bezpečí na silnicích je opravdu dojemná. Od radarů a kamer na každém rohu a policajtů v každém křoví až po neustálé zvyšování pokut a odebrání technické za nefunkční boční okénko či prasklou žárovku.
Ještěže ten demokratický a svobodný stát máme, co bychom si bez jeho láskyplné péče počali. Jezdili bychom šedesátkou nepřipoutaní s prasklou žárovkou u espézetky po městě jako za totality, hádám.
L.L.

Převzato z facebooku.
Převzato v dobré víře, že je tyto informace potřeba šířit dále a že FB je může kdykoli odstranit.

Komentáře:

Příspěvek můžete komentovat zde ...

20. dubna 2020

Vyměřený čas (film) - poučíme se?Je to varování. Jak daleko jsme od doby, která je v americkém filmu (In Time) popsána. Kamery nás sledují na každém kroku. Díky koronaviru se statisíce lidí nechává dobrovolně a přímo nadšeně sledovat různými mobilními aplikacemi. Mají přitom pocit, že pomáhají dobré věci. Možná ano. Možná pomáhají. Ale skončí to s koncem pandemie? Skončí vůbec pandemie? Skončí sledování?
Neskončí.
Sledují nás mobilní operátoři přes telefony, banky prostřednictvím platebních karet, obchody prostřednictvím slevových karet nebo všudypřítomné kamery přes poznávací značky našich aut nebo díky rozpoznávání obličejů. Prvních jedenáct lidí si v Česku do těla nechalo vložit NFC čip už v dubnu 2016 - dobrovolně. Bude mít každý člověk v těle čip? Budeme za pár let chodit s čipem pod kůží? Blíží se čipová totalita?

Připadá vám to šílené? Americká firma Three Square Market, která vyrábí prodejní automaty, přišla už někdy v roce 2018 s nabídkou, která se z pohledu normálního člověka rozhodně odmítá: svým zaměstnancům umožnila implantaci čipu, pomocí něhož by mohli platit v bufetu nebo otevírat dveře. Místo plastové kartičky by měli zaměstnanci v ruce (konkrétně mezi palcem a ukazováčkem) implantovaný čip, díky němuž by na kartičku už nemuseli nikdy myslet. Asi 50 z 85 zaměstnanců s nabídkou souhlasila. Three Square Market byla první společností ve USA, která tuto možnost nabídla.

Díky pandemii jsou na současnou společnost vyvíjeny různé tlaky. Možná budou za pár měsíců cestovat přes hranice jen lidé, kteří budou testování na koronavirus. To si dovedete představit ne? Možná budou smět přes hranice jen ti, kteří budou mít potvrzení o testování zapsáno v cestovním pase. To taky zní dost uvěřitelně že? Možná, že cestovat budou smět jen lidé očkovaní. I to je celkem uvěřitelné. Možná vzhledem k ceně nebo jednoduchosti nebo z nějakého jiného důvodu bude lepší některé údaje ukládat ne v cestovním pase, ale v malém levném čipu pod kůží cestovatele. Už se vám to zdá moc? Možná že se najde dost takových lidí, kterým to zase až tak vadit nebude, protože jako očipovaní budou mít spoustu výhod. Možná že těch odmítačů nebude tak moc, aby ti nahoře nemohli zavést jízdenky na vlak nebo autobus uložené do čipu pod kůží. Tak to už fakt ne, říkáte si. No možná ne, ale kde je ta hranice? Pokud budou stimuly dostatečně lákavé, finančně zajímavé nebo prostě jen usnadní život, pak hodně lidí podlehne lákadlům a očipovat se klidně nechá. Menšina bude patrně nějakými zajímavými pobídkami přesvědčena, nebo prostě dříve nebo později vymře.

Třeba se to nestane. Třeba stane. Kdo ví. Rozhodně o tom přemýšlejte. Třeba u celkem dobrého (zatím sci-fi) filmu Vyměřený čas.


Vyměřený čas - Sci-Fi/Thriller/Akční/Krimi/USA/2011/105 min:
Vyměřený čas - filmObsah filmu:
Představte si, že můžete žít jen do 25 let. Pak zemřete. Pokud nevyděláte, neukradnete nebo nezdědíte nějaký čas navíc. Děj filmu akčního scifi thrilleru Vyměřený čas v hlavní roli s Justinem Timberlakem (Kamarád taky rád, Zkažená úča, The Social Network) se odehrává v blízké budoucnosti, v době, kdy peníze neznamenají vůbec nic. Platí se časem. Will Salas (Justin Timberlake) má na svých životních hodinách zřídkakdy víc než 24 hodin. Žije z minuty na minutu v chudé zóně Dayton a jenom tvrdá práce v továrně mu každý den poskytne další den života. Stejnému osudu čelí i jeho matka Rachel (Olivia Wilde) a spousta dalších lidí v tomto zapadákově. Místní gangy jsou navíc vždy připraveny kohokoliv okrást, byť jen o pár hodin, a klidně tím ukončit jeho život. Jednoho dne Will pomůže před jedním z těchto gangů uniknout bohatému Henrymu (Matt Bomer). Henry za to Willovi daruje celé století času a sám se rozhodne svůj nekonečný život skončit. Will je následně obviněn z jeho vraždy a nezbývá mu nic jiného, než dokázat svoji nevinu. Vydává se na útěk do nejbohatší zóny v New Greenwich, kde na rozdíl od Daytonu nikdo nikam nespěchá. Čas je luxus, který si tu mohou dovolit všichni, protože budou žít stovky ba dokonce tisíce let. V New Greenwich je ale zároveň někdo, kdo Willa přitahuje. Sylvia (Amanda Seyfried) je dcera mimořádně bohatého Philippa Weise (Vincent Kartheiser), která se ve chvíli, kdy Willa přicházejí zatknout strážci času, stává ideálním rukojmím. Vysoká hra o změnu pravidel nespravedlivého světa může začít.
(oficiální text distributora)

Může přijít druhá vlna koronaviru?Některé prognózy naznačují, že po nějakém čase může přijít druhá vlna šíření koronaviru. Naznačil to podle informace z deníku Rzeczpospolita například náměstek polského ministra zdravotnictví Waldemar Kraska, který odhaduje druhou vlnu v Polsku na podzim letošního roku. Podle francouzského epidemiologa Antoina Flahaulta bychom se měli mít na pozoru. Tento odborník nahlíží na pandemii koronaviru jako na tsunami. Předpokládá celkem reálnou možnost, že po první vlně bude následovat druhá, ještě větší vlna.

   To, čeho se někteří odborníci po celém světě obávají, se možná již stává realitou na území Singapuru. V Singapuru zatím pandemii zvládali velmi dobře a tato země byla často dávána za příklad úspěšného boje proti Covid-19. Nyní se ale začala situace měnit a země čelí druhé vlně infekce svých obyvatel. Počet nově nakažených v této zemi ze dne na den stoupl o více než sto případů za 24 hodin. Ve čtvrtek 9. dubna tam bylo potvrzeno 287 nových případů nákazy, zatímco den předtím to bylo jen 142.

   Problémy začaly, když se do Singapuru začaly vracet tisíce lidí z jiných míst. Bylo mezi nimi také pět set infikovaných. Vláda rozhodla o karanténě pro těchto 500 lidí, ale ostatní, kteří nevykazovali příznaky, nebyli nijak omezeni v pohybu. To pravděpodobně způsobilo velký nárůst počtu nemocných.

   Singapurský příklad varuje ostatní vlády, aby příliš nespoléhaly na informace, které jsou v současné době dostupné a byly velmi obezřetné v rozhodování o změnách v opatřeních, které slouží k zabránění šíření nákazy. Jak je vidět, stačí poměrně málo k tomu, aby se situace výrazně zhoršila i při poměrně malé nedůslednosti a při zdánlivě bezvýznamném snížení ostražitosti.

   Singapur teď má velmi přísná restriktivní opatření pro vstup do země – platí úplný zákaz vstupu (i dokonce zákaz letištního tranzitu) pro všechny kromě Singapurců vracejících se ze světa nebo lidí, kteří jsou dlouhodobými rezidenty v Singapuru. Všechny tyto osoby se však musejí podrobit při návratu z ciziny čtrnáctidenní karanténě. Občanům Singapuru bylo stanoveno odložit veškeré cesty (soukromé i služební) do zahraničí.
   Singapurci vracející se ze světa mohou do domácí karantény ovšem pouze tehdy, pokud mají samostatný pokoj a druhé WC. Jinak jsou sváženi do státem pronajatých hotelů, kde si odbudou dvoutýdenní karanténu, aby neohrozili rodinné příslušníky. Toto opatření platí dokonce i pro děti, které pokud se vracejí sami od příbuzných ze světa, se nesmějí na letišti setkat ani se svými rodiči a jsou odváženi do dvoutýdenní karantény ve státem pronajatých hotelích a s rodiči se setkají až po uplynutí karantény.

   V Singapuru všichni procházejí při vstupu do kancelářských budov, výrobních závodů nebo státních úřadů kontrolou tělesné teploty. Následně dostanou nálepku, osvědčení, že je člověk pro tento den zdráv a tuto nálepku musí nosit přilepenu viditelně na oblečení.
Podobné je to při vstupu do restaurací, do kadeřnictví nebo do nemocnic.
   Když člověk vstupuje do budovy, ve které není zaměstnán, tak kromě měření tělesné teploty musí poskytnou své jméno a telefonní číslo, aby byl dohledatelný. Pokud by se u někoho v budově zjistil koronavirus, musel by se dotyčný člověk dostavit na testování.
   Cílem je mít data, kde se kdo kdy vyskytoval, aby v případě výskytu covid-19 bylo možno identifikovat a svolat ke kontrole všechny, kteří se vyskytovaly v témže místě ve stejném, případně následném čase.

Jiří Hrbáček

Kmetiněvský vrah je po šesti letech na svoboděDevětadvacetiletý muž, který před šestnácti lety u středočeské Kmetiněvsi brutálně zavraždil a znásilnil svou stejně starou spolužačku, je po šesti letech na svobodě. Mladík si odpykal dva tříleté tresty za krádež a loupežné přepadení. Za vraždu do vězení vzhledem ke svému věku v době vraždy nešel.

   18.4.2020 byl po 6 letech ve vězení propuštěn 29letý muž, který 1.ledna 2004 v Kmětiněvsi na Kladensku jako 12letý přepadl s nožem v ruce svou 13letou spolužačku, odtáhl ji k potoku, ubodal a pak pohlavně zneužil. Pátrání po vrahovi trvalo devět měsíců, odhalily ho až rozsáhlé testy DNA. Genetický vzorek tehdy odevzdalo policii přes 600 místních mužů. Identitu dětského vraha s iniciály R. P. chrání české zákony doživotně. Jeho jméno či podobu nelze zveřejnit, i když už je dospělý. To, že spáchal vraždu, nemá uvedeno ani v trestním rejstříku.
Za mřížemi si postupně odpykal dva tříleté tresty - jeden dostal v roce 2014 za loupež a druhý v roce 2017, kdy za krádež a další trestnou činnost porušil podmínku. Znalci zjistili, že R. P. trpí nebezpečnou úchylkou, útočným sadismem s nekrofilními sklony. Takového člověka vzrušuje, když oběť trpí a když je znehybněná, nejlépe usmrcená.

   Po činu skončil ve výchovném zařízení v pražském Klíčově, kde zůstal do svých devatenácti let. Léčili ho na sexuologickém oddělení v Bohnicích. Účastnil se tam skupinových terapií a podstupoval takzvanou chemickou kastraci - dostával látky, které tlumily jeho potenci a sexuální choutky.
Výchovný ústav opustil v roce 2010 jako svobodný člověk s čistým trestním rejstříkem. Jeho docházky do Bohnic totiž byly pouze na dobrovolné bázi. Měl stále více problémů se zákonem – bitky, krádeže, výtržnosti, ohrožení pod vlivem návykové látky, když ujížděl opilý a údajně i zfetovaný od nehody.
V červenci 2013 okradl dědu své přítelkyně, který byl u vnučky na návštěvě. Poté, co senior usnul, mu R. P. vzal klíče, jel k němu domů do Peček na Kolínsku a odcizil mu nejméně 60 tisíc korun. U soudu za to dostal tři roky vězení s podmíněným odkladem na pět let.
Na konci ledna 2014 s kamarádem oloupil muže, který vyhrál větší množství peněz v herně v pražských Letňanech. Policie ho dopadla v dubnu, R. P. skončil ve vazbě a pak i ve výkonu trestu. Podle své bývalé přítelkyně si přál mít na hrudníku vytetovaný nápis: Do you remember me? – 1. 1. 2004 (Vzpomínáš na mě? a datum vraždy).
Pozměnil si jméno a příjmení, iniciály R. P. má stále stejné. Z Kmetiněvsi mu vzkázali, ať se do obce nevrací, nebo bude zle.

Převzato z facebooku.
Převzato v dobré víře, že je tyto informace potřeba šířit dále a že FB je může kdykoli odstranit.

Komentáře:

Příspěvek můžete komentovat zde ...

19. dubna 2020

V pondělí se uvolňuje první vlna restrikcíPředkládáme úplný seznam živností, řemesel a dalších činností, která budou povolena. Neplatí zatím pro provozovny v obchodních centrech nad 5 tis m2, pakliže nemají samostatný vchod.

POVOLUJE SE
pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace

20. dubna 2020

⇨ Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 studentů.
Individuální konzultace; individuální zkoušky, zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky, kterými se řádně ukončuje studium; individuální přítomnost při laboratorních, experimentálních, uměleckých a praktických aktivitách a praxích nebo klinické a praktické výuce, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, popř. dokončení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací); individuální návštěvy knihoven a studoven pro všechny ročníky za účelem pouze příjmu či odevzdání studijní literatury.

⇨ Řemesla s provozovnou

⇨ Farmářské trhy a tržiště, další trhy a tržiště

⇨ Autobazary a autosalóny

⇨ Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT)

⇨ Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínekPodívejte se také na Doporučení MZ ČR k uvolnění opatření od 20. 4. 2020 ...

Otevřený dopis pro Marcelu Augustovou (Zpravodajství ČT1)Paní čím dál, tím méně vážená moderátorko Augustová,
je vidět, že patolízalsky plníte zadání ČT, pronášíte ostré odsudky vůči vládě, zatímco souhlasně nasloucháte moudrům opozice, která dosud nepřiložila ruku k dílu. Upozornila jste na to, že je paradox, že si veřejnost šije roušky. Nezmínila jste se ale, jak se na této situaci podílí např. Člověk v tísni, či Lékaři bez hranic a také organizace se státními příspěvky. Vzpomínám si, jak jste nedávno zvala na demonstraci Milionu chvilek. Teď jako byste na ně zapomněla. Co tak pozvat zástupce občanských iniciativ a některých neziskových organizací a zeptat se jich, jak oni pomáhají ?? Možná by to občany zajímalo víc, než moudra opozice, spec. p. Fialy, který, jako správný Brouk Pytlík vše zná, vše ví, jak co udělat lépe, ale zrovna v jeho případě jde, bohužel, jen o řečnické cvičení, jsou to jen prázdná slova.

   ČT jako veřejnoprávní médium by měla především přispívat k pozitivní atmosféře ve společnosti, nikoliv ji strašit, rozdělovat politickými hrátkami. Není to dlouho, co byla denně na pořadu kritika Číny. Dnes jsme, jako ostatně i všechny postižené státy, právě na ní zcela závislí.

Ani se proto nedivím, že lidé z mého okolí jsou doslova znechuceni úrovní a naprostou nevyvážeností tendenčně zaměřeného zpravodajství ČT.
Zkuste pozvat i jiné hosty, kteří by mohli promluvit jménem veřejnosti. Samozřejmě, pokud Vám to zaměstnavatel dovolí ?!?!?!

S pozdravem
Miloň Terč a další, kteří pláčou nad urovní ČT.

18. dubna 2020

Jak přežít pád do ledové vody?V zásadě jde o to, že při pádu či nuceném skoku do studené vody začne vaše tělesná teplota rychle klesat, a to až dvaatřicetkrát rychleji než na vzduchu. Při pádu do ledové vody je nezanedbatelným faktorem vaše psychika.

V prvních chvílích si tak můžete nejvíce ublížit sami, protože když vaše tělo obklopí ledová voda, je to pro vás šok, a to takový, že může nastat srdeční zástava. Jakkoliv je to těžké, záchranáři radí zachovat klid.

Co se děje v těle při pádu do ledové vody?
Stres v podobě krátkého, ale intenzivního vlivu velmi nízkých teplot uvádí do pohybu hormonální reakci a do těla se vylučují látky, které mají za úlohu zachovat lidský organismus nepoškozený. V krevním séru se tak zvyšuje hladina endorfinů vyznačujících se výrazným protibolestivým účinkem, ale taky kortikoidů a testosteronů (u mužů). Prostřednictvím chladu dochází k snížení vodivosti nervů i k svalovému uvolnění, cévy se stahují.

Pokud se do ledové vody proboří dospělý, teple oblečený člověk, vydrží zde při vědomí pouhých 5 minut. A to je dost krátký čas na to, aby se z vody dostal.
Bear Grylls Cold Water Survival - video


Jiří Hrbáček

Podání oznámení o podezření z trestné činnosti (O. Kolář a spol.)Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6
Věc: oznámení o podezření z trestné činnosti
Oznamovatel:
Aliance národních sil, IČ 71443274, se sídlem 120 00 Praha 2, Legerova 1854/22,
zastoupená předsedkyní PhDr. Vladimírou Vítovou Ph.D., a JUDr. Karlem Haisem.
Poškozený:
1) veřejný zájem,
2) ANS.
Podezřelí:
1) radní městského obvodu Praha 6,
2) osoby, které fakticky provedly odstranění sochy maršála SSSR I.S. Koněva (id aliis socha Koněva).
Skutkový stav:
   V pátek dne 03. 04. 2020 v dopoledních hodinách provedly podle rozhodnutí Rady Městské části Praha 6 mně neznámé osoby odstranění sochy Koněva na náměstí Interbrigády z podstavce. Čin byl spáchán v době „nouzového stavu“ vyhlášeného podle § 5 a 6 Ústavního zákona č.110/1998 Sb. ve znění z.č. 300/2000 Sb. – o bezpečnosti České republiky. A mám za to, že právě in recessu této skutečnosti je třeba posuzovat popsaný čin. Socha Koněva asi není chráněným objektem, na který by se měla vztahovat Dohoda o spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací o vzájemném udržování válečných hrobů. Leč morální aspekt v této souvislosti pominout nelze. Ovšem v každém případě se na sochu Koněva vztahuje režim obecných právních předpisů, kterých byla popsaným činem porušena doslova celá „škála“.
I.
   V úvodu je třeba zdůraznit, že náměstí Interbrigády se podle katastru nemovitostí nachází v katastrálním území Bubeneč [730106], v obci Praha [554782], s výměrou 6 909 m2, list vlastnictví č. 877, pozemky parcelních čísel 2114 a 2114/5. Nemovitosti jsou v majetku Hlavního města Prahy, ve svěřené péči Městské části Praha 6. V katastru nemovitostí jsou uvedené pozemky označeny jako zeleň-ostatní plocha, jako památková zóna, jako pozemek v památkové zóně, jako památkově chráněné území.
I/1.
   Socha Koněva je vedena jako stavba na pozemku parcelní číslo 2114/5 se stejnými vlastnickými parametry a stejnou památkovou ochranou jako uvedené pozemky, tedy jako stavba v památkové zóně. Takže starosta městské části vůbec nemůže rozhodovat o odstranění sochy Koněva. Ale ani rada ani zastupitelstvo nemohou přijmout žádné právně platné rozhodnutí o odstranění sochy. Jde totiž o památkovou zónu a socha Koněva požívá památkovou ochranu v památkové zóně. Zde odkazujeme na zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který jednoznačně určuje, že stavba v památkové zóně je chráněna a její odstranění je možné jen na základě závazného stanoviska po projednání s ministerstvem kultury, schválení krajským úřadem a orgánem územního plánování. Tyto podmínky však nebyly splněny!
I/2.
   Dále je třeba vzít v úvahu otázku péče o veřejný majetek ve smyslu z.č. 131/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů – zákon o Hlavní městě Praze, především ustanovení §§ 17, 19, 35 a vyhlášky HMP č.55/2000 Sb., zejména potom ustanovení §§ 17 a 18, která ukládají pečovat o veřejný majetek.
I/3.
   Aby toto nebylo málo tak zdůrazňujeme flagrantní porušení § 128 z.č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – zákon o územním plánování a stavebním řádu. V tomto směru poukazujeme zejména na odst.1 první věta tohoto ustanovení, která hovoří o vlastníkovi. A starosta ani rada ani městská část nejsou vlastníky sochy Koněva, viz níže.
I/4.
   Zastupitelé a radní Prahy 6 tak porušili výše uvedené právní předpisy přesto, že na své protiprávní jednání byli veřejně upozorněni na veřejném jednání Rady Prahy 6 dne 12. 9. 2019 PhDr. Vladimírou Vítovou, Ph.D, signatářkou tohoto oznámení.
Zde se ještě pro úplnost připomíná výrok starosty O. Koláře o tom, že nikdo jiný nebude o majetku Městské části Praha 6 rozhodovat. S tím samozřejmě souhlasím! Ovšem znovu podtrhuji, že socha Koněva nebyla a není majetkem Městské části Praha 6. Výše zmíněné prohlášení jen dokládá naprosté právní ignorantství těch, kteří rozhodli o odstranění sochy Koněva. Ta je totiž ve vlastnictví Hlavního města Prahy!
Takže případná jednání s velvyslanectvím Ruské federace o přesunu sochy, jak o nich hovořil starosta Kolář dne 22.08.2019, nepřicházejí v úvahu, neboť Ruská federace není vlastníkem a k soše Koněva ji vážou nanejvýš morální vztahy.
Navíc zde existuje smlouva, která byla schválena příslušnými orgány Místní části Praha 6.
II.
   S ohledem na výše uvedená porušení právních předpisů a také vlastnických práv (vlastnictví je chráněno jednak Listinou základních práv a svobod čl. 11/1 a dále je upraveno ustanoveními § 1011 a následující o.z.) vyvstává důvodné podezření ze spáchání řady přečinů :
neoprávněné užívání cizí věci podle § 207 tr. zákoníku,
poškozování cizí věci podle § 228 tr. zákoníku,
zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku nebo maření úkolu úřední osoby, z nedbalosti podle § 330 tr. zákoníku,
nakonec i výtržnictví podle § 358 tr. zákoníku.
II/1.
   Ale nejen to! Protože na odstranění sochy Koněva bylo třeba vynaložit nemalé prostředky Městské části Praha 6 stejně tak jako na její „úschovu“, tak je třeba zkoumat i skutkovou podstatu přečinu porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220, popřípadě porušování povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 vše tr. zákoníku.
III.
Ve všech shora uvedených souvislostech nutno zkoumat i případnou odpovědnost těch, kteří sochu Koněva fakticky odstranili.
Současně zmocňuji JUDr. Petra Šádu (AK Bořice), aby ANS zastupoval v řízení o tomto oznámení a aby byl informován o provedených opatřeních.
V Praze dne 06. 04. 2020
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.
JUDr. Karel Hais

Komentáře:

Příspěvek můžete komentovat zde ...

16. dubna 2020

Další článek, který našel PRAVDU o nCOV-19Na tomto článku chci ukázat jak zbytečné je to snažení a hlavně, že autoři se většinou nesnaží najít pravdu, ale spíš se snaží dokázat, že ostatní lžou. Tak se ale pravda najít nedá.


Řeč je o tomto článku:
Pravda o nCOV-19: zfalšované statistiky, souboj epidemiologů s imunology, mediální hysterie ...


   Když mi někdo chce v případě koronaviru sdělit PRAVDU, tak jsem vždy hodně na pozoru. Záplavu všech čísel lze interpretovat hodně odlišně a ani v článku sdělená pravda není samozřejmě ta jediná pravdivá. Článek se snaží například na porovnání s chřipkou dokázat, že o nic moc nejde. Celkem to chápu. Pisatelé podobných článků by si ale měli uvědomit, že dělají stejné chyby jako ti, kterým se snaží dokázat jejich omyl.
Například když se v tomto článku dokazuje jak je špatně udávaná smrtnost u koronaviru, tak je nutno připomenout, že se stejně špatně udává i smrtnost u běžné chřipky. Taky nikdy není známo, kolik se skutečně nakazí lidí. V případě chřipky to bývá opravdu o hodně více než se udává, protože běžně se lidé netestují na chřipku. Velká část ji přechodí nebo nejde k lékaři nebo nemá příznaky a do statistiky se nedostanou.

   Když chce autor dokazovat chybu v údajích o koronaviru, musel by započítat i chybu v údajích o chřipce. Pak ale vlastně dokazuje, že ve skutečnosti je teď situace mnohem horší než u chřipky a to pravděpodobně autor moc nechtěl.
Většinou podobným autorům nejde o to najít pravdu, ale dokázat, že jsme obelháváni.
Ano jsme obelháváni stále - a to i podobnými články, které se pomocí nejrůznějších konstrukcí snaží dokázat tu svoji pravdu.
V současné době ještě pravdu o tomto koronaviru prostě najít nelze. Každý takový článek má šanci tak 50/50, že se trefí do reálného stavu, který ale bude znám až po delší době.
Jiří Hrbáček

Komentáře:

Příspěvek můžete komentovat zde ...