. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Facebook
Alpy, informace, aktuality, fotografie, videa, doporučení, ceny, popisy cest, aktuální počasí, ubytování v horských chatách, zkušenosti, aktuální situace, dopravní info

4. ledna 2023

Skandál s testy v Rakousku

Skandál s testy v Rakousku


Velmi pravděpodobně se to týká testů používaných nejen v Rakousku.

Ve čtvrtek dopoledne se ve spolkovém hlavním městě Vídni konala velká tisková konference. Rok probíhal výzkum antigenních testů pro školy, ale i pro domácí použití. Byly také provedeny laboratorní testy. Pod notářským dohledem byly odebrány vzorky ze dvou testů běžně používaných v Rakousku pro soukromé domácnosti a ze dvou testovacích sad používaných ve školách a předány k testování jedné z největších testovacích laboratoří, která je partnerem AGES.


Pokud by někomu na této stránce video nešlo přehrát, můžete si ho přehrát v originálním prohlížeči zde....

Výsledky těchto testů podle norem ISO potvrzují obavy: obsah kapalin má silný toxický účinek na lidské buňky, které napadá, zabíjí a rozkládá. Všechny čtyři vzorky, které jsme předložili, se ukázaly jako velmi, velmi toxické, s úrovní toxicity od nuly do 4 v tomto standardním testu. Tři z těchto testů byly ve všech ředěních shodně na úrovni 4 ze 4, tedy na nejvyšší možné úrovni toxicity. Jeden z testů pak laskavě klesl z úrovně 1 na úroveň 2. Při testování na oční nesnášenlivost se ukázalo, že 3 z těchto vzorků jsou vysoce dráždivé. Při testu kožní nesnášenlivosti přišlo překvapení: poté, co vědci chtěli zkontrolovat, jak se kožním buňkám v tekutině skutečně daří, zjistili, že všechny kožní buňky byly mrtvé. Nebylo tedy již možné přesně diagnostikovat, jaká toxicita se na kůži vyvíjí, protože nezůstaly žádné kožní buňky, kde by bylo možné toxicitu určit.

Samozřejmě jsme důvěrně hovořili s odpovědnými odborníky a ti nám řekli, že nikdy neměli v rukou tekutinu z chemických výrobků a zdravotnických prostředků, které měly být uvedeny na trh a které měli testovat, která měla tak špatné výsledky, a že by nedoporučovali něco takového uvádět do oběhu.

Souhrnně lze říci, že existují jasné důkazy o tom, že se jedná o potenciálně genotoxickou látku, která může v nepatrných koncentracích měnit lidskou DNA.
Dovolit dětem, aby samy zacházely s touto chemikálií, je hrubá nedbalost, protože neodborné zacházení může způsobit trvalé poškození jejich genomu, které může později vést k rakovině nebo metabolickým onemocněním.
Dr. Missliwetz uvedl, že při zacházení s touto látkou by se nemělo jednat nedbale.
To už není ani nedbalost, to je na hranici úmyslné nedbalosti!

Testované produkty:
- NEWGENE Bioengineering COVID-19 Detekční souprava
- Hotgene Coronavirus Antigen Test
- Rychlý antigenní test FLOWflex SARS-CoV-2
- Xiamen Boson Biotech Rapid SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Více informací na: https://www.testfrei-gesund.at


Zdroj: Televize RTVPro cenzory, udavače, policii, Rakušana, Cempera a další, kteří se snaží jakýmikoli prostředky zabránit šíření názorů, které se jim nelíbí a i pro naši ochranu před nezákonnou perzekucí za publikaci názoru, uvádíme že:

V době publikace tohoto textu/audia/videa TVRZENÍ NENÍ MOŽNÉ NEZÁVISLE OVĚŘIT.

Právo „svobodně vyhledávat informace” je přímo zakotveno v Listině základnách práv a svobod – Článek 17:
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.