. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Facebook
Alpy, informace, aktuality, fotografie, videa, doporučení, ceny, popisy cest, aktuální počasí, ubytování v horských chatách, zkušenosti, aktuální situace, dopravní info

4. července 2018

Rizika spojená s bouřkou v horách a ochrana před bleskemBouřka vzbuzuje u některých lidí obdiv a úctu před silou a mocí přírodních sil, u jiných vyvolává strach a hrůzu, ale u všech by měla vzbuzovat respekt. Bouřka představuje poměrně velké riziko hlavně v horách, toto riziko si hodně návštěvníků hor neuvědomuje. Ve střední Evropě bývá průměrně 30 bouřkových dnů v roce.

    Maximální snahou každého návštěvníka hor by mělo být, aby ho bouřka v horách nezastihla na nechráněném místě. Za chráněné a tedy bezpečné místo lze považovat horské chaty, případně jiné budovy opatřené hromosvodem a vnitřní prostory automobilů, autobusů, vlaků a lanovek. Všechna okna a dveře musí být uzavřeny. U auta by neměla být vytažená anténa.
Bouřky se vyskytují častěji odpoledne a navečer než v ranních a dopoledních hodinách. Na přicházející bouřku nejčastěji upozorní hrom, který je slyšet na vzdálenost do cca 20 km. Vzdálenost bouřky můžete poměrně přesně odhadnout podle doby, která uplyne mezi pozorováním blesku a zaslechnutím hromu. Protože blesk vidíte v podstatě okamžitě a zvukové vlny se vzduchem šíří rychlostí 0,33 km/s, odpovídá doba mezi bleskem a hromem v sekundách dělená třemi vzdálenosti blesku v kilometrech. Uběhne-li např. mezi bleskem a hromem 9 sekund, je bouřka vzdálena asi 3 km.

    Některá místa jsou za bouřky zvláště nebezpečná, je proto nezbytně nutné se jim vyhýbat. Jsou to především vyvýšené objekty jako samostatně stojící stromy, výrazné skalní bloky, vyvýšeniny hřebenů a vrcholy hor. Nebezpečné jsou nejen objekty špičaté, ale i oblé a málo výrazné. Zásah v okruhu do 15 m od vyvýšeniny je asi 10x pravděpodobnější než ve vzdálenosti 100 m. Stany netvoří žádnou ochranu a v některých případech mohou být zasaženy s větší pravděpodobností než např. člověk ležící mimo stan. Těsné skalní výklenky jsou nebezpečné, protože člověk, který se zde ukrývá, tvoří propojení mezi horním a spodním okrajem výklenku. Ze stejného důvodu jsou nebezpečné i vstupní otvory jeskyní a okna nebo dveře chat. Protože blesk si hledá cestu s nejmenším elektrickým odporem, jsou také nebezpečná místa se silně podmáčenou půdou a místa s podzemní vodou. Protože se takováto místa těžko lokalizují, vyhýbejte se sníženým místům v sedlech nebo na loukách. Na podmáčená místa může také upozornit výskyt bujnější vegetace. Vyhýbejte se i vlhkým žlabům a korytům.Velmi nebezpečné je pobývat v blízkosti vysokých předmětů, které nejsou zajištěny bleskosvodem. Pobyt ve vzdálenosti menší než dva metry od takového předmětu je nebezpečnější než stát v otevřeném terénu. Potenciálně nebezpečné jsou také blízko stojící stožáry vysokého napětí.

    Pokud už vás bouřka v horách zastihne na nechráněném místě, snažte se alespoň minimalizovat všechna rizika. Opusťte neprodleně vrcholy hor a hřebeny a snažte se dostat co nejníže. Odložte co nejdále od sebe všechny kovové předměty. Pokud jste ve skupině, snažte se rozptýlit po větším prostoru. Pokud dojde k zásahu bleskem, je tak větší pravděpodobnost, že nebudou všichni zasaženi a bude mít kdo poskytnout první pomoc ostatním a přivolat pomoc. Pokuste se odizolovat se od země např. usednutím na batoh. Nohy mějte u sebe, snížíte tak případné napětí (tzv. krokové napětí), které vzniká při průchodu elektrického proudu po povrchu země. Pokud se nacházíte v otevřeném plochém terénu vyhledejte nějakou prohlubeň a v té se ukryjte.

V další cestě pokračujte, až bude bouřka vzdálena alespoň 10 km (čas mezi bleskem a hromem alespoň 30 sekund).
Jiří Hrbáček

Komentáře:

Příspěvek můžete komentovat zde ...

21. května 2018

Na humanitární vízum neexistuje žádny nárokRozhodnutí Evropského soudního dvora Evropsky soudní dvůr: Na humanitární vízum neexistuje žádny nárok
Portál Novinky zveřejnil rozhodnutí Evropského soudního dvora, na základě kterého není možné žádat o vízum z humanitárních důvodů a odvolávat se na mezinárodní nebo evropská práva. Jedinou možností je udělit vízum na základě vnitrostátního práva.

   Je to důležitý rozsudek: že obhajovatelé migrantů, kteří argumentovali nějakými univerzálními povinnostmi, ztratili jeden z nejdůležitějších argumentů.

   Už víc nemůžou tvrdit v článcích, médiích a na veřejnosti, že evropské právo neumožňuje odmítnout žádost o vízum z humanitárních důvodů a že následkem toho každého musíme vpustit a umožnit mu žádat o azyl.

   Konkrétně v daném případě šlo o syrskou rodinu z Aleppa s třemi dětmi, která utekla do Libanonu. Tam požádali na belgickém velvyslanectví o humanitární víza, aby mohli v Belgii začít azylové řízení.

   Belgie z obavy, že by ho zaplavili tisíce dalších utečenců, žádost o toto vízum zamítlo. Svoje rozhodnutí odůvodnilo kromě jiného tím, že členské státy nejsou povinné přijmout každého, kdo žije v zoufalé situaci.

   Rodina se ale odvolala a případ skončil na nejvyšší soudní instanci EÚ. Ta měla rozhodnout, jak aplikovat vízová pravidla a odpovídající ustanovení Charty základných práv EÚ.

   Soud rozhodl v neprospěch migrantů.

   Angela Merkelová teda dostala facku. Do Německa nemusela vpustit nikoho a jeden a půl miliónu přistěhovalců je její osobní zodpovědnost – a chyba!

   Nevysloveným důsledkem rozhodnutí je, že když utečenci nemají právo na azyl, nemají ani právo na volný vstup do žádné krajiny Evropy.

   Pro ostatní státy Evropy je to začátek dramatického boje o ochranu vlastní suverenity před stále se zvyšujícím tlakem zájemců o ekonomickou migraci.

Převzato z facebooku.
Převzato v dobré víře, že je tyto informace potřeba šířit dále a že FB je může kdykoli odstranit.


16. března 2018

Policie obvinila válečného veterána z podněcování k nenávisti
Komentář k článku:
Na muslimy budete potřebovat cepy a vidle, vyzýval muž. Policie ho obvinila
Policie obvinila válečného veterána z Kosova a Kuvajtu Martina Zapletala z podněcování k nenávisti. Na demonstraci na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad totiž vyzýval občany, aby vzali do rukou cepy a vidle proti vlastizrádcům a muslimům. Za to mu hrozí až dva roky vězení. Proti zahájení stíhání chce podat stížnost.
Zdroj: idnes.cz

Někdo by mohl říct: "Je opravdu hodně smutné, když už ani nesmíme chtít bránit naši vlast. A kdyby bránit, ale ani vyzývat k obraně už nesmíme."

📌 Tento člověk, vlastenec, válečný veterán z Kosova a Kuvajtu, Martin Zapletal jen vyzval k tomu aby, jak řekl, lidi bojovali za vlast a postavili se všem, kteří vedou naši vlast do záhuby. (Podle jeho vlastních slov vyzýval pouze k obraně před islámem.) Za to je teď obviněn a hrozí mu až dva roky vězení.

Někomu by mohla jako naprosto absurdní připadat skutečnost, že po 30 letech od pádu totality je obviněn ten, kdo vyzývá k obraně vlasti. Když ale někdo veřejně nadává prezidentovi (ať už je jakýkoli, je demokraticky zvolený) je nejen tolerován, ale snad dokonce i považován za národního hrdinu. Kam jsme to sakra dopracovali? (To všechno by si někdo mohl říct.)

❗ Pro mé přátele je další čtení už zbytečné.
👼 Ostatní čtěte pečlivě dál:

Jistě jste si všimli jak pečlivě se ve výše uvedeném textu snažím zdůraznit, že to vše řekl Martin Zapletal a ne já. Myslet si to můžu, ale napsat to dnes (i kdybych si to náhodou myslel) už nesmím.

No možná jsem to všechno jen špatně pochopil. Rozhodně nechci nikoho nabádat k žádnému boji proti EU, NATO a proti islámu už vůbec ne. Tu první větu jsem psal v afektu a v podstatě jsem to tak ani nemyslel. Abych uvedl všechno na pravou míru (pro případné bonzáky) tak: ve skutečnosti mám rád všechny rasy, barvy, vyznání, úchylky, plemena, národy a národnosti, muže i ženy. Kdyby se náhodou kdokoli z nich rozhodl tady žít (v Evropě, v ČR, v Praze a nakonec i u mě doma) budu ho nejen tolerovat ale i radostně vítat. Rozhodně nechystám žádné útoky a taky nechystám žádnou obranu - to už vůbec ne! Za to by mě mohli snad i zavřít že?

Jiří Hrbáček

Donutí cenzura a nesvoboda část FB komunity fungovat na ruských sociálních sítích?Část facebookem cenzurovaných a blokovaných aktivit se přesouvá na VK.COM. Dočkáme se toho, že cenzura a nesvoboda slova na FB donutí část komunity fungovat na ruských sociálních sítích?

   VKontakte či VK.com (rusky „ ВКонтакте“) je mezinárodní sociální síť, ruská obdoba amerického Facebooku, která byla založena v roce 2006. Podle serveru Alexa.com je to nejnavštěvovanější sociální síť v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku, Moldavsku a Kazachstánu. Je to také druhá nejnavštěvovanější stránka v Rusku a dvacátá druhá nejnavštěvovanější stránka celosvětově.

Vlastníci VK
Dlouhou dobu o vlastnících tohoto serveru nebylo nic známo. Díky tomu vzniklo hodně fám, že projekt vytvořilo FSB (Federální služba bezpečnosti Ruské Federace), aby za pomoci serverů mohla sledovat uživatele. Na konci roku 2007 Pavel Durov potvrdil nesmyslnost podobných úvah. Podle informace z novin Vědomosti, projekt vlastní firma V kontakte s.r.o., zaregistrovaná 19. Prosince 2007. Největší část firmy patří Michalu Mirilashvili.

Další informace najdete třeba v článku Rychle se objevují alternativy za Twitter, Facebook, Yahoo: Tyto stránky vás nebudou cenzurovat!