. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Facebook
Alpy, informace, aktuality, fotografie, videa, doporučení, ceny, popisy cest, aktuální počasí, ubytování v horských chatách, zkušenosti, aktuální situace, dopravní info

24. května 2024

Po globální očkovací tragédii globální očkovací režim? - mRNA vakcíny - jejich účinky a proč jsou nebezpečné (Prof. Dr. Sucharit Bhakdi)


Po globální očkovací tragédii globální očkovací režim? - mRNA vakcíny - jejich účinky a proč jsou nebezpečné
(Prof. Dr. Sucharit Bhakdi)


(22.12.2023)

Je vědecky prokázáno, že tato vakcína může mít pouze negativní účinky, a to v rozsahu, který ohrožuje život." Prof. Dr. Bhakdi otevřeně hovoří a předkládá jednoznačné důkazy, které odhalují "rozsáhlý podvod, který byl organizován z nejvyšších míst".
Říká, že jeho projev na 19. AZK konferenci je jeho posledním, a vyzývá každého člověka: "Povstaňte nyní! Je řada na vás! Musíte tomu zabránit! Nikdo jiný vám nepomůže... Řekl jsem a udělal vše, co bylo v mých silách."

Přednáška s českým dabingem na kla.tv ... (k dispozici i v dalších 14 jazycích)Ivo Sasek: "Než tedy přejdeme k právnímu přehodnocení tragédie očkování, kterou jsem popsal, a tak dále, čeká nás další zkouška vytrvalosti. A to je otázka, zda jsou všechny tyto žaloby vůbec po technické stránce oprávněné. A dovolte mi říci, že pokud je pod tímto nebem někdo, kdo opravdu něco ví o medicíně, imunobiologii, lékařské mikrobiologii nebo dokonce bakteriologii, je to náš další řečník. Nejenže je v těchto oborech luminátem, ale je také stejně srdečným člověkem. Řekl bych ztělesněná láska!

Setkali jsme se jen v dopisech, ale nebylo možné, abychom nesklouzli od formálního "vy" k důvěrnému "ty" v co nejkratší době. Ach, jak já toho muže miluji! Je to ztělesněná odbornost, která má v sobě tolik neohroženosty a lásky ke všem lidem. Dnes mezi námi z mobilního studia nedaleko Kielu srdečně vítáme: Profesora Dr. Sucharita Bhakdiho! Slyšíte mě? Vidíte mě?

Tady on je! Moc vám děkujeme, že jste se s námi dnes podělil nejen o své cenné znalosti, ale také o svůj aktivní důchod a drahocenný čas. Hned se do toho pustíme, aby se vaše báječná rodina nemusela bez vás obejít zbytečně dlouho. Rádi bychom také poděkovali vaší manželce a vašemu dítěti za vzácnou oběť, kterou pro Vás dnes přinesli. A za váš mimořádný životopis si nyní dopřejeme trochu, řekl bych, času, který si zasloužíte."


Krátký životopis:
Dr. Sucharit Punyaratabandhu Bhakdi

- Narodil se ve Washingtonu v roce 1946, má thajské občanství, jeho otec byl thajský diplomat, jeho matka lékařka

- Školní vzdělání získal v Kairu (Egypt) a Bangkoku (Thajsko).

- V roce 1964 přijel do Německa a zahájil studium medicíny na univerzitě v Bonnu. V roce 1970 promoval na doktora medicíny.

- 1972-76 postdoktorandské studium v imunobiologii v Institutu Maxe Plancka a 1976-77 v Proteinové laboratoři na Univerzitě v Kodani.

- 1977-90 pracoval v ústavu pro lékařskou mikrobiologii na Univerzitě v Giessenu, Německo. V letech 1982-90 docent.

- 1990 až do svého odchodu do důchodu v roce 2012 profesor a vedoucí katedry v Ústavu pro lékařskou mikrobiologii a hygienu na Univerzitě Johannese Gutenberga v Mainzu.
- Po celou dobu svého působení jako profesor v Giessenu a Mainzu vyučoval prof. Bhakdi studenty medicíny v oboru bakteriologie a imunologie. Jeho pozoruhodný dar pochopit jednoduchou podstatu zdánlivě složitých problémů mu také napomohl vytvořit vlastní styl výuky a přinést mnoho objevů svým vlastním výzkumem.

- Od roku 1990 byl poradcem výzkumného centra molekulární medicíny v nemocnici Siriraj, Mahidol University, Thajsko.

- V letech 1990-2012 byl šéfredaktorem lékařského časopisu "Medical Microbiology and Immunology" (založeného Robertem Kochem v roce 1887)

- autor 320 publikací uvedených v databázi PubMed, jež jsou mnohonásobně citovány- Prof. Bhakdi obdržel řadu vědeckých ocenění

1979 Justus-Liebig-Award, Univerzita Gießen

1980 Ocenění za medicínu v Konstanci

1987 Cena Německé společnosti pro hygienu a mikrobiologii

1988 Cena Dr. Sasseho, Berlínská univerzita

1989 Cena Ludwiga Schunka, Univerzita Gießen

1989 Cena Roberta Kocha, Clausthal-Zellerfeld

1991 Gay-Lussac-Humboldtova cena

1999 Cena Gottharda Schettlera

1999 Cena Německé angiologické společnosti

2001 Aronsonova cena v Berlíně

2005 Haussova cena za výzkum arteriosklerózy

2009 Medaile Rudolfa Schönheimera, Německá společnost pro výzkum arteriosklerózy

2005 Cena za zásluhy Porýní-Falce

- Prof. Bhakdi se od roku 2000 snažil bojovat proti propagandistickým, senzačním a nevědeckým zprávám, které vedly k masové panice, hysterii a škodlivým preventivním opatřením.

- Prof. Bhakdi patřil k prvním vědcům na světě, kteří poukázali na chybný vědecký základ "epidemie" prasečí chřipky. Varoval před neuváženým masovým použitím zbytečné a potenciálně nebezpečné vakcíny proti prasečí chřipce. Prof. Bhakdi dále hlasitě kritizoval mediálně řízené hysterie, které vypukly v souvislosti s biologickými zbraněmi v letech 2001-2002, v souvislosti se SARS v roce 2003 a v souvislosti s některými patogenními kmeny E.coli v roce 2010.

- Prof. Bhakdi a jeho manželka Karina Reißová, PhD (která je docentkou biologie na Kielské univerzitě), žijí spolu se svým synem nedaleko německého Kielu.

- Po odchodu do důchodu pracoval prof. Bhakdi v Karinině týmu jako hostující vědec, dokud univerzita neukončila smlouvu o hostování v prosinci 2020.

- Karina Reißová a Sucharit Bhakdi společně napsali 16 vědeckých publikací a 3 knihy. Bestseller "Korona, falešný poplach?" je k dispozici v 10 jazycích.

- Výuková videa profesora Bhakdiho, která vznikla kvůli krizi s koronou od března 2020, mají sledovanost v osmimístných číslech.Profesor Dr. Bhakdi dnes vystoupí s přednáškou na téma: "WHO: Po globální očkovací tragédii globální očkovací režim? - Účinky a nebezpečí mRNA vakcinace."


Prof. Dr. Sucharit Bhakdi:

“Vážené dámy a pánové! Dnes k vám promlouvám jako lékař a vědec, ale především i jako pouhá lidská bytost - nikoli jako odpůrce vakcín nebo "popírač korony", jak mě chtěli v posledních letech představovat. Na začátek bych vám chtěl položit otázku: Víte, jaká byla průměrná délka života německého občana na počátku lékařské revoluce v 19. století? 38 let! Kdyby tehdy 10 lidí spolu oslavovalo 60. narozeniny, kolik let by měli ještě před sebou? Odpověď: 7 let! Ne mnohem méně než dnes. Jak se to dá vysvětlit? Tehdy byly hlavní příčinou nemocí a úmrtí infekce, a ty postihovaly spíše mladší lidi. Mikrobiologie nad nimi zvítězila, čímž se celková délka života zdvojnásobila. Další pokroky v medicíně - v kardiologii, onkologii, genetickém inženýrství - nepřinesly lidstvu ve srovnání s mikrobiologií zdaleka takový prospěch.


Jak toho mikrobiologie dosáhla? Většina - zejména politici a média - bude křičet: samozřejmě prostřednictvím očkování. To je však celosvětový omyl, který způsobil současnou krizi. Skutečnost je taková, že očkování sehrálo mnohem menší roli než jiné okolnosti. Rozhodující vliv na pokles počtu smrtelných infekcí mělo především zlepšení životních podmínek a zdravý životní styl.


Jedno je však jisté: očkování se ukázalo být velkým požehnáním pro finanční a globální elitu, farmaceutický průmysl a pro politiky. Ti mohli prosazovat své zájmy pod společným heslem "Vše pro veřejné zdraví - pro obecné blaho". K dosažení tohoto ušlechtilého cíle vytvořili SZO.

Tento v podstatě soukromý klub - který nebyl demokraticky lidmi zvolen - právě usiluje o převzetí moci nad zdravotnictvím ve 190 členských státech. Německo je jedním z hlavních podpůrců tohoto projektu. Již za šest měsíců se bude v německém Bundestagu hlasovat o tom, zda má SZO dostat pravomoc vyhlásit kdykoli stav nouze ve zdravotnictví, který pak přikazuje a ospravedlňuje odnětí lidských práv. A zahrnuje to i používání nových genových mRNA vakcín.

SZO oznámila, že tyto vakcíny budou zavedeny pro co největší počet očkování lidí i zvířat. Co si myslíte, proč asi? Peníze a moc, moc a peníze. Stále stejná odpověď! Jistě, některá očkování byla prospěšná. Tetanus - tetanus už u nás neexistuje. Jiné epidemie, například dětská obrna, vymizely, i když z jiných důvodů. Stále častěji se objevuje otázka, zda-li skutečně jsou ti mnoha očkování zapotřebí. Nejúčinnějším způsobem, jak čelit klesající ochotě k očkování, je přímé nebo nepřímé povinné očkování. To však musí být také úředně schváleno: a zde přichází na scénu SZO! Dále musí být zajištěno, aby byly vakcíny k dispozici ve velkém množství. To představuje další problém. Dosavadní očkování spočívalo v injekčním podávání inaktivovaných látek, které stimulují tvorbu specifických protilátek. Například vakcíny proti tetanu a záškrtu musí být připraveny lidmi - výroba je poměrně složitá a nákladná.

V případě RNA vakcín se namísto výsledných produktů podávají příslušné geny a lidé si z nich vyrábějí výsledné produkty ve svém těle. Nemůže být nic levnějšího!

Geniální na tom je, že SZO nařídí očkování, občané si očkování genem musí zaplatit ze svých daní, musí si ho nechat píchnout a tak se proměnit v továrny na výrobu vakcín.

Jak to všechno funguje?

(Snímek 1)

Genom je soubor instrukcí zakódovaných v DNA v buňce. Tyto knihy života jsou zabaleny v chromozomech a uloženy v buněčném jádře. Na obrázku vlevo. Písmo DNA se skládá z pouhých 4 písmen, která jsou navlečena za sebou. Geniální je, že každá sekvence je kódem pro velmi specifický proteinový produkt. ABCD dává produkt 1, BACD produkt 2, BADC produkt 3 atd. Počet možných produktů se s každým rozšířením slov dramaticky zvyšuje. Pouhými 10 písmeny lze vytvořit miliony slov neboli kódů. Když je potřeba recept na výrobek, otevře se kniha života na správné stránce a vytvoří se kopie - opis - receptu. Touto kopií je mRNA, která se přenese na místo výroby - do buňky - a použije se. Výrobek vytvořený podle receptu se vystaví na parapet buňky ke kontrole. A ten recept - mRNA - je rychle a v tichosti zlikvidován.

Na snímku vidíte vyčnívat písmena - jako malé špendlíky. Zde máme asi 14 písmen. Z nich lze sestavit pět milionů různých sekvencí. Pět milionů různých produktů. Jeden výrobek, který vidíte vpravo, se zde vyrábí.

(RNA vakcíny jsou takové krátkodobé kopie chromozomálních receptů, které řídí produkci vybraných antigenů, např. pro hrotový protein korony. S každou injekcí lidský příjemce dostávává více než miliardu kopií RNA. )

(Snímek 2)

RNA vakcíny musí být zabaleny do malých tukových globulí, kterým se říká lipidové nanočástice (LNP), zde jako kulaté kruhy. Toto balení chrání RNA před zničením, aby se mohla krevním oběhem dostat do všech orgánů vašeho těla. Tam kuličky fungují jako trojský kůň. Dostanou se do buňky, jejich obsah se uvnitř buňky uvolní a recept řídí produkci genového produktu, který se pak vystaví na parapet ke kontrole.

Hromadná výroba mRNA vyžaduje hromadnou dostupnost DNA předlohy. Jak toho lze dosáhnout? V zásadě existují dva způsoby.

Čtyři písmena DNA jsou dnes volně dostupná ve velkoobjemových baleních. V laboratoři je lze kombinovat v libovolném pořadí pomocí počítače. Pokud jsou DNA recepty - například pro kódování virového hrotového proteinu - známy, lze je napsat v genových laboratořích a následně použít k vytvoření kopií RNA. Takto byla vyrobena první vakcína proti koronavirům od společnosti BioNTech, která byla v létě roku 2020 za pomoci společnosti Pfizer testována na 20 000 osobách v rámci klinické schvalovací studie a díky údajné úspěšnosti získala podmíněné schválení pro celosvětové použití. Úspěch klinické schvalovací zkoušky je sám o sobě příběhem rozsáhlého podvodu a klamu - to může, a měl by, vědět každý.

Tento podvod a největší zločin všech dob však byl předem pečlivě promyšlen a naplánován. Jak hned na začátku tohoto očkovacího šílenství objasnil profesor Stefan Hockertz, očkovací kampaň neprobíhala správným způsobem. Za normálních okolností trvá vývoj vakcíny mnoho let, protože je třeba provést pečlivé laboratorní testy a testy na zvířatech, aby byla zajištěna účinnost a bezpečnost vakcíny. Výsledky musí být přezkoumány odpovědnými orgány, které pak vakcínu schválí.

Společnost BioNTech ukázala světu, že věci se dají dělat jinak - neuvěřitelně rychleji - jen když máte ty správné kontakty a podporovatele. Klíčové údaje najdete v kvaziživotopisné knize "Projekt Světelná rychlost" ("Project Lightspeed") od Joea Millera, na které se podíleli zakladatelé BioNTechu. Objasňuje, že to geniální rozhodnutí vytvořit první mRNA vakcínu v historii světa bylo učiněno hned poté, co byla v lednu 2020 známa sekvence viru. Test účinnosti nebylo tedy možné provést podle platných pravidel: Společnost BioNTech neměla k dispozici ani virus, ani laboratoř pro testování na zvířatech. A bez zvířat tedy nebylo možné ani testovat, jsou-li bezpečné.

A ani nemuseli. Společnosti BioNTech se podařilo přesvědčit PEI, Institut Paula Ehrlicha, že nic z toho nemůže v dané nouzové situaci hrát roli - cílem byla záchrana bezpočtu lidských životů. Je to v té knize na straně 218-219. Lindemannové (z BioNTechu) bylo od počátku jasné, že tento výzkum musí být proveden velmi rychle. Krátce po únorovém jednání Ugura Şahinse s federálním úřadem mu řekla, že by mohla zkrátit jednotlivé úseky postupu a tím zkrátit celkovou dobu na pouhé tři měsíce. Ugur však nebyl tak spokojen, jak očekávala. Chtěl začít s klinickými testy během několika málo týdnů. "No tak, Claudie," řekl, "musíme najít nějaké řešení."

A pak řešení našli. A Institut Paula Ehrlicha přijal následující:
(4. snímek)
Tady v jejich obchodní zprávě, která byla zveřejněna 14. května 2020, tam se píše, zde máme imunoterapii proti infekčním chorobám, BNT162, to je vakcína proti kovidu, a dále se potvrzuje, že všechny preklinické studie byly úspěšně dokončeny, a že mají povolení aplikovat je lidem v rámci prvních klinických zkoušek. To však byla lež. Lež, kterou Institut Paula Ehrlicha přijal.

(5. snímek)

V lednu 2021 společnost BioNTech sama zveřejnila zprávu pro australský zdravotní úřad - že nebyly provedeny žádné farmakologické studie ohledně bezpečnosti, žádné testování na zvířatech. To bylo osudné - protože se v prosinci 2021 ukázalo, že ta samotná lipidová nanočástice, jen prázdná lipidová nanočástice, je vysoce zánětotvorná!

Tyto nanočástice samotné mohou zabít myši a způsobit velmi závažná onemocnění u zvířat. S těmito informacemi měl Institut Paula Ehrlicha tento produkt ihned zakázat. Ale to se nestalo.

To vše si můžete přečíst v této knize - v této knize, kterou si musíte přečíst. Autorka Dr. Brigitte Ro¨hrig, právnička - opravdu podrobně osvětluje celé pozadí tohoto, čemu ona říká, "Korona spiknutí". Název knihy není možná nejlepší, ale téma se nedá zpracovat lépe.

A tak se stalo, že této vakcíně bylo uděleno mimořádné povolení. Ale šest měsíců před schválením, v červnu roku 2020, jsme se - já a moje žena - postavili na odpor a snažili se varovat, že tato vakcína je vysoce nebezpečná.

Všichni by měli vědět to, co se za pár minut dozvíte a na co už nikdy nezapomenete: že kolem každé buňky jsou bezpečnostní strážci. Všechno je v pořádku, když se něco dělá podle receptu z vlastní knihy života. Ale běda, když recept pochází z cizí knihy. Pak na tuto buňku okamžitě zaútočí bezpečnostní složky - náš imunitní systém.


(Snímek 8)

Na levé straně vidíte černě: produkty z naší knihy života. Imunitní systém neútočí. Na druhé straně červeně: Když se v buňce vytvoří bílkovina viru nebo nějaká cizí bílkovina, pak imunitní systém tuto buňku napadne a zničí. Schopnost imunitního systému rozpoznat a zničit buňky, které produkují "ne-já", je dána od narození a končí při úmrtí. Stejné je to při odmítnutí transplantátu: dostanete mou ledvinu, odmítnete mou ledvinu. Ne-já se netoleruje ani v rámci jednoho druhu. A když po prvním neúspěchu dojde k dalšímu pokusu: Po druhém pokusu: dostanete mou druhou ledvinu, následuje nemilosrdné odmítnutí - rychle a zuřivě. (Snímek 9) Stejný princip je základem stále větší intenzity nežádoucích účinků, které se objevují v návaznosti na posilující injekce - boostery - RNA. Pochopte: Imunitní systém se skládá z mnoha složek, a když při booster očkování již existují protilátky, pak dochází i k útoku těchto nově vytvořených protilátek a k aktivaci tzv. komplementového systému! Vidíte tu velkou černou šipku: imunitní systém zabíjí buňku. To mě vrací o čtyřicet let zpátky, protože v roce 1978 jsem měl tu čest tento mechanismus imunitního systému objevit a objasnit, jak funguje. A teď uvažte: počet obalených kopií RNA podaných při každé injekci je gigantický. V celém těle se spustí nespočet imunitních útoků, které se zastaví až po ukončení produkce cizorodého proteinu. Jak dlouho to bude trvat? Jen několik dní, jak výrobci vakcín, jejich uctívači a politici neunavně tvrdí? V každém případě se nám s Karinou zdálo, že je to příliš velké riziko, že množství a doba produkce hrotu budou dostatečně velké a dlouhé na to, aby spustily mechanismy sebeútočení, takže by to mělo za následek autoimunitní choroby.


(Snímek 10)

A skutečně: Zde vidíte cévu. Když se ten balíček dostane do cévy, je jejími buňkami zachycen a - číslo 2 - tato lipidová nanočástice se dostane do buňky (to je ten kulatý kruh uprostřed sklenice s písmenem Z, to je mRNA). Na čísle 3 vidíte, že v buňce - v těchto buňkách, které jsou ve výstelce cévy - začíná produkce a pak dochází k útoku, číslo 4. Číslo 5: buňka umírá. A pak to uniká a tyto vakcíny pak pronikají do tkáně. Všechny další buňky, v játrech, v srdci, přebírají tyto vakcíny, v celém těle se spouštějí tyto autoimunitní reakce. Prvními oběťmi budou ty nejmenší buňky v těle – a to všude.

A skutečně: Loni došlo k alarmujícímu zjištění, které je v rozporu s tímto tvrzením. U očkovaných pacientů se zjistilo, že týdny a dokonce i měsíce po injekci v nich přetrvává hrotový protein a pacienti trpí záněty mnoha různých orgánů. To bylo spojeno s těžkými a často smrtelnými onemocněními. Toto zjištění jsme získali díky průkopnickým německým vědcům. První, kdo se zvednul je profesor Arne Burkhardt, který před několika měsíci tragicky zahynul při nehodě. Spolupracoval se svým dobrým přítelem, rovněž důchodcem, profesorem Walterem Langem, rovněž patologem. Zkoumáním se zabýval také doktor Michael Mörz z Drážďan a profesor Peter Schirmacher, vedoucí patologického ústavu univerzity v Heidelbergu. Všichni došli ke stejným výsledkům.


(Snímek 12)

Zde vidíte cévy mozku. Vidíte, že v mozku je mnoho cév. V mozku se spotřebovává 20% kyslíku. Je to neuvěřitelné. Každá céva zásobuje buňky, které nutně potřebují kyslík. Jakmile některá céva selže - například krevní sraženinou - buňky odumřou a mrtvé buňky nelze nahradit. To bylo naše první podezření: že dojde k poškození mozku. Po aplikaci těchto vakcín by následovalo poškození mozku a srdce. A to by pak mělo nenapravitelné následky!


(Snímek 13)

Toto je z první publikace drážďanského patologa Michaela Mörze, která byla zveřejněna 1. října loňského roku. Je to tedy již více než rok, co jsou tato zjištění známa po celém světě. Bylo to v renomovaném vědeckém časopise. Německá patologická společnost a němečtí politici ji prostě ignorují! Co Michael Mörz zjistil: vidíte tyto dvě cévy, jednu vlevo, druhou vpravo v jiné části mozku. V obou dokázal speciální technikou objevit ten hrotový protein. Hrotový protein se barví hnědě. Našel ho ve výstelce cévy a někdy i uvnitř mozku - viz modré šipky.


(Snímek 14)

Jakmile se však pokusil najít virus, nepodařilo se mu to. Našel pouze hrotový protein - a ten mohl pocházet pouze z vakcíny.


(Snímek 15)

Kolem těchto cév našel Michael Mo¨rz - opravdu hrozný nález - tady vidíte odumírající buňky, nervové buňky, č. 1 - "neuronální smrt". Pak vidíte - č. 2 a 3 - imunitní buňky, které tam nepatří.


(Snímek 16)

A u téhož pacienta, který zemřel, nachází přeměnu srdečních buněk. To bylo senzační! V malých cévách vidí myokarditidu ve smyslu mikrovaskulárního zánětu - hrotový protein hnědé barvy, zde ve dvou cévách.


(Snímek 17)

Současně i Peter Schirmacher právě zjistil v podstatě to samé. Ve velmi důležité publikaci - publikované letos, 2023 - tato univerzitní skupina, kterou on vede - a on je jedním z nejznámějších a nejrespektovanějších patologů světa -, říká velmi jasně, že to tak je, že existuje možnost, že hrotový protein vakcíny, tato vakcína, proniká do srdce a vyvolává smrtelnou myokarditidu! Jak vidíte, vážené dámy a pánové, je známo, že tato vakcína může zabíjet!


(Snímek 18)

Pokud snad někteří i nadále chtějí pokračovat v tomto očkování, je třeba se nyní zeptat: Jak přesvědčivý je tento důkaz, že tato vakcína poškozuje zdraví? Multifokální nekrotizující encefalopatie se vyskytuje u jednoho ze 100 000 lidí ročně, myokarditidu dostane jen jeden z 10 000 lidí ročně. Je to smutné, ale je to naštěstí málo. Lidé by teď mohli říci, že u očkovaných lidí to není větší.

To je ovšem omyl. Michael Mörz to ukázal v této práci zde. Když se u jedné osoby vyskytnou dvě vzácné nemoci, pak je pravděpodobnost součinem, násobkem těchto dvou výskytů. To by znamenalo výskyt u jedné osoby z jedné miliardy lidí ročně! Takže tyto dvě, myokarditida a encefalopatie, vyskytující se současně, by bylo jedna ku jedné miliardě. A jak vědí naši přední politici a média, v celé Evropě žije méně než půl miliardy lidí. Ale tato kombinace byla zjištěna znovu a znovu. Profesor Burkhardt jich našel mnoho. Takže to není náhoda, je to kauzalita (souvislost mezi příčinou a následkem). Je to prokázáno, jiné vysvětlení pro toto neexistuje!

Co mohlo a může být příčinou tak katastrofální, dlouhotrvající produkce proteinu kódovaného RNA? Možná jste si všimli: několik miliard uměle vyrobených receptů DNA pro očkování 20 000 lidí - v klinické studii před schválením - to bylo proveditelné. Ale očkovat miliardy lidí - k tomu se výrobci museli vrátit k přírodě. Nyní vám sdělím druhou velkou zajímavost.


(Snímek 19)

Vracíme se k tomu, že musí tam být DNA, aby tam mohla vzniknout RNA. Před schválením bylo možné syntetizovat RNA pomocí počítače, ale nebylo možné takto vyrobit RNA pro miliony lidí. Bývalo by to příliš drahé. Vakcína byla v prosinci 2020 podána milionům lidí - v Evropě, v Americe – současně. Tedy tito DNA, tito chromosomy pochazejí z bakterii.

Trik: Miliardy a trilióny receptů DNA se už nesestavují ve strojích pod kontrolou počítače. Pocházejí z bakteriálních minichromozomů, takzvaných plazmidů. A to je samozřejmě trochu nešťastné, protože běžný smrtelník si neuvědomuje, že plazmid je bakteriální chromozom. Tyto minichromozomy lze snadno získat a manipulovat s nimi. Lze je koupit, v celých baleních. Lze je transformovat. Lze do nich vložit cizí recepty, například gen pro protein hrotu korony. Bakterie se pak kultivují a masově množí, plazmidy se pak extrahují a použijí jako předloha pro výrobu kopií mRNA. A vaše tělo si pak také vytváří tento protein.

Teď ale křičíte: STOP! To se liší od oficiálně schváleného postupu - Otázka: Bylo někdy použití bakteriálních chromozomů pro výrobu vakcín testováno a schváleno z hlediska bezpečnosti? Odpověď najdete v nedávno vydaných knihách: David Fischer - (Snímek 20) Název: “Znesvěcený”/ “Znečištěný”. Popisuje, jak k tomu došlo, tu knihu velmi doporučuji - A také(Snímek 21) Právnička Dr. Brigitte Röhrig snímek:

NE! Nikdy nebyly testovány - ani z hlediska přísad, ani z hlediska bezpečnosti. Regulační úřady prostě mávly rukou a schválily je. Zmínil jsem Institut Paula Ehrlicha, protože národní státy za to zodpovídají. Nikoliv EMA nebo Evropská komise, pokud jde o život a bezpečnost německého národa, pak má odpovědnost Institut Paula Ehrlicha.

Zde je ještě malá hádanka. Takovému úžasnému příběhu by člověk nevěřil. Odkud se vzaly ty předlohy DNA, ty bakteriální chromozomy? A kdy byly vytvořeny? Vakcína byla vyrobena pod názvem BioNTech, Pfizer byl vždy jen partnerem.

Společnost BioNTech samozřejmě nevyrobila výchozí vzorce DNA sama, nýbrž je dovezla do Německa ze zahraničí. K tomu potřebovala osvědčení, že je oprávněna nakládat s léčivými přípravky. Zde můžete vidět certifikát - udělující společnosti BioNTech povolení dovážet jak uměle vyrobenou DNA, tak plazmidy pro výrobu vakcinační RNA. Myslím, že to bylo z října roku 2020. Zde máme dovozní povolení pro BNT162: DNA PCR fragment, k výrobě této vakcíny!

Proboha, co se tam stalo! O pouhé dva měsíce později byla tato vakcína - z tohoto bakteriálního chromozomu - dostupná po celém světě! Proč musela společnost BioNTech tento plazmid dovážet? Člověk by mohl mít podezření, že v tom má prsty nějaká zahraniční společnost. Nebudu uvádět žádná jména, ale myslím, že by se tím měli zabývat novináři a právníci. (Je to téměř zarážející: povolení je založeno na posouzení, které proběhlo 11. září 2019!) (Snímky 22-24)

Co je jasné: PEI od začátku věděl, že použití plazmidů bylo plánováno dávno předem. A záměrně upustil od testování konečného produktu. Toto život ochraňující testování příslušnými orgány nebylo provedeno nikde na světě, dámy a pánové, což svědčí o velkém podvodu organizovaném shora. Nyní vám povím o zrůdných následcích tohoto zločinu, jenž společně spáchali výrobci a regulační orgány.

Při výrobě vakcíny se před obalením vytvořené mRNA musí odstranit bakteriální minichromozomy, jinak budou zabaleny spolu s ní. (Snímek 25) Kevin McKernan, americký výzkumník, zjistil, že tento klíčový krok odstranění plasmidové DNA nebyl prováděn svědomitě. V zabalené formě bylo nalezeno obrovské množství plazmidové DNA, což zajistilo jejich úspěšné doručení do buněk. (Snímek 26). Kevinův objev od té doby potvrdilo několik dalších laboratoří - mimo jiné i v Německu. Velká míra kontaminace DNA byla nalezena ve všech 27 dosud testovaných šaržích. Plazmidová DNA. Před čtyřmi týdny potvrdil nález plasmidové DNA dokonce i kanadský lékařský úřad. Nepovažuje to však za dostatečný důvod ke zrušení povolení. Mimochodem: zabýval se tím kdy odpovědný německý orgán - Institut Paula Ehrlicha Spolkového ministerstva zdravotnictví? Koneckonců je to jejich absolutní povinností. Odpověď: Ne, po sedmi měsících stále ne. Dámy a pánové, z toho musí být vyvozeny právní důsledky. Zaslouží si to maximální trest.

Začlenění bakteriálních chromozomů mění celek instrukcí DNA v buňce a rovná se změně genomu. Je třeba si uvědomit, že při každém buněčném dělení se ochranný obal buněčného jádra rozpouští, takže může dojít k přímému styku cizí DNA s našimi chromozomy a ta může být začleněna do nově vzniklých jader dceřiných buněk. Může docházet k neustálé produkci cizorodých bílkovin, což povede k dlouhodobým zánětům a poškození orgánů v celém těle. Dochází k poškození cévních stěn. Krvácení a tvorba krevních sraženin jsou nevyhnutelnými důsledky. Tkáň odumře v důsledku nedostatku kyslíku. Srdce je orgán, který nedokáže nahradit odumřelé buňky. Kdo by neslyšel o záhadných náhlých srdečních úmrtích, ke kterým dochází po celém světě? Jsou jen špičkou ledovce. Onemocnění srdce způsobená očkováním jsou na pořadu dne u mladých i starých.

Zde to znovu opakuji ke cti německých vědců. Profesor Peter Schirmacher, patolog z univerzity v Heidelbergu, publikoval studii, která prokazuje příčinnou souvislost mezi vakcínou a poškozením srdce. To je tak důležité! Nikdo nemůže říci: "To jsme nevěděli. Nikdo!" Druhým orgánem, který nemůže nahradit své mrtvé buňky, je mozek. V závislosti na tom, kde k poškození vakcínou dojde, to může vést k nejrůznějším neurologickým a psychiatrickým poruchám. Výpadky funkce a ochrnutí, ale také demence, psychózy a změny charakteru jsou u očkovaných lidí na denním pořádku.

Vakcíny se také hromadí v reprodukčních orgánech a je třeba se obávat, že způsobí vážné poškození plodnosti. Vstřebání RNA a DNA, jež cirkulují v krvi, do buněk placenty může vést k potratům. Vakcíny byly nalezeny v mateřském mléce. Střevní propustnost je v prvních týdnech po porodu vysoká, takže kojením pravděpodobně dochází i k přímému přenosu vakcín do krve dítěte.

Tím však tento neuvěřitelný hororový příběh nekončí. Ve vakcínách byla nalezena velká kvanta rozsekaných fragmentů DNA. Fragmenty DNA mají zvýšenou tendenci se zabudovat do chromozomální DNA. Možné následky jsou nedozírné. Může dojít k narušení jemně vyladěné sítě, která řídí buněčné dělení a diferenciaci. Výsledkem může být rakovina a vývojové poruchy. Mutace ve spermiích a v oplodněných vajíčkách mohou způsobit, že se změněné vlastnosti stanou dědičnými.

Neexistují žádné z hlediska nákladů efektivní metody, jak spolehlivě oddělit masově produkovanou RNA od plazmidů. Úplné odstranění by bylo příliš nákladné, a proto byly bakteriální chromozomy nalezeny ve všech dosud testovaných šaržích vakcíny proti kovidu. Upozornění: kontaminace plazmidovou DNA bude pravidlem, nikoli výjimkou u všech RNA vakcín, nejen u vakcíny proti kovidu.


(Snímek 27)

Můj přítel a pomocník Michael Palmer a já a několik dalších jsme vydali knihu, kde vědecky popisujeme, jak mRNA vakcíny fungují, proč jsou vždy škodlivé a smrtelné. Tato kniha je zdarma k dispozici ke stažení.

Dámy a pánové. Každý, kdo vychvaluje RNA vakcíny jako bezpečné a účinné, kdo tvrdí, že očkování jen zřídka způsobuje vážné vedlejší účinky, je buď neuvěřitelně nevědomý, nebo indoktrinovaný (tlačení určitým směrem nebo vymývání mozku) - zde bych vám chtěl vřele doporučit další knihu (snímek 28) - knihu Dr. Michaela Nehlse Indoktrinovaný mozek. Vysvětluje, jak může být mozek indoktrinován a jak bylo v posledních desetiletích indoktrinováno obyvatelstvo celého světa. Přečtěte si tuto knihu, pochopíte tak, jak by tato plandemie a toto převzetí moci mohly být možné. Společně s Ivo Saskem vám říkám: Povstaňte. Teď je řada na vás. Musíte tomu zabránit, nikdo jiný to za vás udělat nemůže. A v této knize se dočtete, co byste měli udělat, abyste se stali dostatečně silnými, abyste to dokázali. Tuto knihu doporučuji. - Nebo ti lidé, kteří to udělali a přesto chválí vakcíny RNA, jsou neskutečně zlí. A hrozí vám trestní stíhání. Stejně tak, jako všichni ti/všem těm, kteří aktivně či pasivně toto očkování propagují a obhajují. Je vědecky prokázáno, že toto očkování může mít pouze negativní účinky, a to v míře ohrožující život.

A konečně spásné poselství: ten veledůležitý objev kontaminace DNA - byl učiněn teprve před několika měsíci. Předtím nikdo nemohl tušit, že jsou šarže vakcíny kontaminovány bakteriálními chromozomy. Proto se, milí kolegové lékaři, ještě můžete zachránit. Byli jste oklamáni, byli jste zneužiti, neměli jste tušení, co a jak se děje. Nyní to však víte a zbývá vám krátký čas na to, abyste se vrátili na Hippokratovu cestu (s odkazem na Hippokratovu etickou přísahu, závazek k etickému chování lékaře). Už nikdy neberte do ruky injekční stříkačku s genem. A skoncujte s SZO a všemi jejími nelidskými stoupenci!

V téže souvislosti: politici světa - napříč všemi stranami, i vy se můžete zachránit tím, že odmítnete tuto zdravotnickou diktaturu. Koneckonců, nemohli jste vědět tohle všechno. I vy jste byli podvedeni a zneužiti, i vy můžete ještě zachránit sebe i čest své rodiny. Vytáhněte hlavu ze šibeniční smyčky - co nejrychleji! Brzy bude pozdě! Protože svět se probouzí. Nebudete moci říci, že vám budíček nezazvonil. Nyní jednejte ve prospěch svého lidu a dohodněte se, že dokud se vše nevyjasní, nesmí být schváleny žádné injekce RNA! Uvědomte si, že každá kupní smlouva založená na podvodu musí být prohlášena za neplatnou! Tato poslední smlouva o těchto miliardách dávek je neplatná, ať už s paní von der Leyenovou nebo bez ní. Proto žádejte své peníze zpět! Ať jsou tyto miliardy ku prospěchu lidí, zejména těch chudých a těch, kteří se stali obětí tohoto zločinu.

Vážené lidské bytosti, vážení spoluobčané, rozdělení v naší společnosti vytvořilo hluboké trhliny. Najděme nyní k sobě opět cestu. Řekněte NE všem, kteří se stali loutkami moci a peněz. Najděme nyní cestu zpět k sobě navzájem. Řekněme ANO našemu solidárnímu společenství, které jediné může a musí obnovit tuto zemi - stejně jako v dobách krize předtím. Spojme se a vykročme nyní jako jednotný národ vstříc lepší budoucnosti.

Dámy a pánové, poté, co proti mně bylo před rokem zahájeno toto hlavní trestní řízení, jsem si řekl, že bych měl sepsat vysvětlení mého podivného chování. A tak vznikla moje autobiografie, která vše vysvětluje až do současného stavu korony v březnu 2023. Kniha vyšla téměř současně s konečným rozsudkem 23. května. Soudce Dr. Grundmann z tribunálu v Plönu mě v přítomnosti státní zástupkyně paní Füssingové zprostil viny. Nyní uvádím jména, protože se budou znovu objevovat. A nejen v Německu, ale po celém světě se rozlehl radostný křik. Čest německé justice byla na první pohled zachráněna. Tuto knihu jsem zamýšlel jako dárek pro vás na rozloučenou. Pak přišel červenec a informace, že státní zástupce podal proti rozsudku odvolání, takže příští rok budu muset předstoupit před vyšší soud v Kielu.

Byla též namluvena audiokniha, která právě vyšla. Připravuje se nové vydání, které bude doplněno o vše nové, co se stalo, bude tam zahrnuta i kontaminace plazmidovou DNA, jak jsem dnes vysvětloval.

Nyní je čas se rozloučit. Nebudu říkat "Na shledanou". Chci odejít do důchodu, protože jsem řekl a udělal vše, co bylo v mých možnostech. Když vědec všechno udělal a všechno řekl, měl by skončit. Proto říkám "Sbohem!". A též říkám: Děkuji vám! Přeji vám vše dobré, co jen si člověk dokáže představit.

Ivo Sasek: "To je v pořádku. Je to dobré. Máme tě rádi, Sukharite. Milujeme tě! Dopřáváme ti tento pokoj, drahý Sucharite, a modlíme se za tebe, abys našel klid, abys byl ponechán v pokoji. Jak jsi řekl, předal jsi nám vše, co se předat dalo. Jsi světlo, jsi zlatý poklad, jsi dar od Boha tomuto lidstvu. Musel bys se stále opakovat. Pochopili jsme to správně. A zasloužíš si odejít do důchodu. O svůj důchod jses s námi dělil až do svého současného stáří. Myslím, že je ti 78. Buď opravdu požehnán se vším všudy.

Tvoje vysvětlení byly pro mě, řeknu to tak, ta specializovaná součást, samozřejmě jako když sázeč brambor vstoupí do přednášky lékařů nejvyššího kalibru. Ale mluvil jsi nejen k laikům, ale i k odborníkům. Tak jsme tomu rozuměli. Také vím, co budu poslouchat v autě při další cestě. Je to tvoje kniha života, tvůj životní příběh, tvůj životopis. Ale pochopili jsme jednu věc, ať jsme my laici jakkoli velcí:

Pochopili jsme, že se zde stal a stále děje největší zločin všech dob, který iniciovala nejvyšší třída.

A já tvrdím, že jsme tebe pozvali, abychom získali skutečné odborné znalosti, abychom provedli náš test vytrvalosti. Myslím, že jsme prošli. Podle tvých výroků jsem to tak pochopil. Řek jsi to vlastními slovy, že mi zde můžeme pokračovat. A já tobě i nebesům slibuji, že budeme pokračovat. Budeme na tebe vzpomínat v tom nejlepším. Budeme tě milovat, modlit se za tebe a chránit tě vším, čeho jsme schopni a co mužeme.

Děkuji ti, drahý, milovaný Sucharite Bhakdi. Milujeme tě, objímáme tě a přejeme ti každé požehnání! Na shledanou!Zdroj:

https://www.kla.tv/2774813. května 2024

Lubomír Volný v rozhovoru s Tomášem Lukavcem 1.5.2024


Lubomír Volný v rozhovoru s Tomášem Lukavcem 1.5.2024Koho by zbil dnes? A kam zmizel? Dosud nezveřejněná výpověď. Rozhovor o cenzuře, o covidové mafii a o mnoha dalších věcech kvůli kterým byl poslanec Lubomír Volný cenzurovám, mainstreamem dehonestován a které se od té doby povětšinou staly skutečností. Pan Volný se dále zmiňuje o tom, čím se dnes živí, proč není moc vidět v médiích nebo například o čem by veřejnost informoval, kdyby měl tu možnost dnes. Tedy co považuje za dnes nejdůležitější a přesto opomíjené.

30. dubna 2024

Vakcíny působí na imunitu | Jaroslav Henzl


Jaroslav Henzl: Vakcíny působí na imunitu


Kdo nese odpovědnost? Vakcíny byly neúčinné? Vakcíny byly škodlivé? Jak vakcíny působí na imunitu? Kam působí vakcíny? Jak byly provedeny testy? Proč se zřejmě jednalo o byznys? Jaká byla motivace k očkování? Jaké způsobuje neurologické problémy? Jaký je nárůst myokarditidy? Jaká byla očkovací strategie? Proč se vytěsňují jakékoliv opoziční názory? Jak se ordinovalo? Proč se neřešila prevence a léky? Rozhovor s MUDr. Jaroslav Henzl imunolog, alergolog a internista.
"Kdyby pustili všechny do médií, tak by se extrémní názory oholily." A co na to říkáte?

Natočeno 6.3. 2024 v Praze

28. prosince 2022

Odkazy na zdroje informacíOdkazy na zdroje informací

Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.Já si nemyslím, že nějaké demonstrace nebo volby mohou něco změnit. V dnešním, tak snadno manipulovatelném internetovém světě, není možné sjednotit tolik lidí se stejným cílem, aby výsledkem byla nějaká změna k lepšímu.
Vlády to ví, cítí se bezpečně a názory a potřeby lidí zcela ignorují. A tak to bude i nadále.

Podle mého názoru je cestou ke svobodě ignorace stávajícího systému a postupné tvoření na upadajícím systému nezávislých a co nejvíce soběstačných komunit.

Ano, vím, že tato cesta není pro všechny. Je to cesta jen pro ty, kteří jsou ochotní něco pro svoji svobodu obětovat a hlavně pak aktivně něco dělat.
Jak se ukázalo během covidu, většina lidí je ochotná klidně obětovat svoji svobodu pro zachování svého zdánlivého pohodlí. Většina nechce převzít odpovědnost za svůj život. Většina se chce s davem nechat unášet třeba i do propasti. Cítí se v tomto davu dobře a říkají si, že ono to nějak dopadne, když je nás tolik.

Ano, myslím, že s davem ke svobodě dojít už nelze. Myslím, že je to pro každého cesta individuální a o to náročnější. OK. Svobodu si asi musím zasloužit a já jsem ochotný pro to něco dělat.

Já jsem na své cestě došel do bodu, kdy jsem pochopil, že i publikování informací ze systému a o systému mě s tímto systémem už moc svazuje. Rozhodl jsem se tedy ukončit publikování jakýchkoli informací o covidu, vakcínách, válkách, vládách, volbách, demonstracích i "západu" a "východu".

Pro mě je dalším krokem ke svobodě ukončení závislosti na informacích.

To je důvod, proč sem pro případné zájemce dávám k dispozici seznam svých odkazů na zdroje informací.


Právo svobodně vyhledávat informace je přímo zakotveno v Listině základnách práv a svobod – Článek 17:
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.


Tohle by si měli číst všichni ti bojovníci za tu jedinou pravdu, hlásanou ve jménu vyššího dobra, každé ráno. A pokud nejsou schopni vlastního názoru, tak ať aspoň neuráží ty, kteří jej mají, a chovají se jako svobodní lidé.
(Andor Šándor)Propaganda je všude a na všech stranách. Bohužel zároveň jsou potlačovány všechny jiné názory. Je to proto, že propaganda už od migrační krize a hlavně pak od covidu nemá argumenty, aby lidi přesvědčila o správnosti svého pohledu a tak musí opačné názory aktivně potlačovat. Jinak by hrozilo nebezpečí, že lidé začnou přemýšlet a dělat si vlastní názor. Není v zájmu současných vlád a to jak západních, tak i ostatních, aby lidé měli vlastní názory. Pro většinu lidí je tato strategie vlád přijatelná, protože ve složité době mohou přijmout nějaká předložená vysvětlení a nemusí se tím dále zabývat.
Hodně lidí také potřebuje neustálé ujišťování, že jejich už přijatý názor je ten správný. Je velmi obtížbné sám sobě přiznat, že situace není taková, jak ji člověk chápal a třeba i prezentoval před svým okolím. Je to začarovaný kruh.
Jednu stranu pohledu na současný svět může každý vidět z mainstreamových médií. Pokud vás ovšem aspoň trochu zajímá, jak se věci mají ve skutečnosti, musíte se na situaci podívat z více stran. Pohled z jedné strany jen zcela ojediněle poskytne správný obraz.

Pokud chcete vidět věci trochu reálněji než právě jen z pohledu jedné strany, připravil jsem pár odkazů na facebookové profily, facebookové stránky, telegramové kanály, zálohy videí a další zdroje informací, kde můžete současný stav světa vidět i z dalších stran.


Facebookovou stránku tohoto webu najdte zde ...neČT24 (https://t.me/neCT24)

Venca Březina (https://www.facebook.com/profile.php?id=1531135262)

Aktuální zprávy z Telegramu (https://www.facebook.com/profile.php?id=100088136841256)

Medvěd Brtník (https://vk.com/id281120269)

Český List (https://t.me/LussiList)

Stanislav Stanislav Stýblo (https://www.facebook.com/profile.php?id=100007252994852)

Stanislav Stýblo (https://vk.com/standa57)

PROTIPROUD oficiální (https://t.me/protiproudpetrahajka)

Incorrect CZ (https://t.me/incorrectcz)

Petr Viktorýn (https://www.facebook.com/viktoryn)

Petr Aviatik-Markvart (https://www.facebook.com/petr.aviatikmarkvart.1)

Richard Perman (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010125129763)

Michal Rusek (https://www.facebook.com/michal.rusek.7)

https://t.me/konzervace (https://t.me/konzervace)

Pavel Cimbal (https://www.facebook.com/xcimbal)

Vidlákovy Kydy (https://www.facebook.com/profile.php?id=100083752573959)

Vidlákův Šafář (https://www.facebook.com/profile.php?id=100083400357468)

Marek Sterzik (https://www.facebook.com/marek.sterzik)

Pavel Šik (https://www.facebook.com/pavel.sik.1)

Mischel Julia (https://www.facebook.com/profile.php?id=100007520595605)

MUDr. Ivan David (https://www.facebook.com/MUDrIDavid/)

Petr Hampl (https://www.facebook.com/DrPetrHampl)

Aby bylo jasno (https://www.facebook.com/ABJasno/)

Aliance národních sil (https://www.facebook.com/aliancenarodnichsil/)

Pavel J. Hejátko (https://www.facebook.com/profile.php?id=100002295716127)

Redakce NF Svědomí národa (https://www.facebook.com/svedominarodacze)

Svedomi-naroda.cz (https://www.facebook.com/svedominarodacz/)

COVID zápisky (https://www.facebook.com/COVIDzapisky)

COVID zápisky (Lucia Houfková) (https://t.me/COVIDzapisky)


Archiv videí 1 (https://files.fm/bezcenzury/files)

Archiv videí 2 (https://files.fm/bezcenzury2/files)

Archiv videí 3 (https://files.fm/bezcenzury3/files)1. února 2022

Reálná data o následcích očkování ukazují něco strašného - JUDr. Jindřich RajchlTady to konečně můžu říct, protože facebook by mě jinak zablokoval, ale Tomas Renc advokát tří vojenských lékařů v USA zveřejnil to, co se stalo v Americe. Oni je naočkovali a teď falšují data. Ale ta reálná data, která ti tři lékaři publikovali a vypustili pod přísahou, kdyby to nebyla pravda, tak můžou jít do vězení. Tak ukazují něco strašného. Ukazují 300% nárůst rakovin, 300% nárůst myokarditidy, 1000% nárůst neurologických problémů. 10x tolik během jednoho jediného roku. Přes 470% nárůst neplodnosti u žen, které jsou v armádě. 450% nárůst plicních embolií a spoustu a spoustu dalších problémů. Tohle je normální genocida, co tady předvádějí. A já jim říkám NE! Zastavte očkování hned teď!

(přepis části projevu JUDr. Jindřicha Rajchla)


Pokud by někomu na této stránce video nešlo přehrát, můžete si ho přehrát v originálním prohlížeči zde...


JUDr. Jindřich Rajchl:
1.2.2022 Malostranské náměstí, Praha 1
Protest proti přijetí pandemického zákona
(živé vysílání)

Celý záznam druhé části protestu.


Uniklá data z amerického ministerstva obrany odhalují devastující efekt covid vakcín na armádní složky
Uniklá data z amerického ministerstva obrany odhalují devastující efekt covid vakcín na armádní složky (CZ DABING)28. ledna 2022

MUDr. Iva Hermanová - Dopady covid-19 a vakcinace v gynekologické praxiZmíním symptomy, které vídám úplně nejčastěji a to jsou u žen: krvácení z rodidel / poruchy menstruačního cyklu (i u žen v klimakteriu). Změny děložní sliznice (polypy, ovariální cysty). Potenciální onkologické nálezy (prsní cysty, urychlení rozvoje patologií, polypy , cysty). Nespecifické potíže - poruchy nálad, spánku, únava, patologie vztahová, infekce močopohlavního ustrojí, padání vlasů, bolesti kloubů, cévní problematika - porucha srážlivosti, plicní embolie, podlitiny... opakované onemocnění covid.

Přednáška MUDr. Ivy Hermanové na 1. Československé odborné konferenci covid-19.


Pokud by někomu na této stránce video nešlo přehrát, můžete si ho přehrát v originálním prohlížeči zde...KOMPLETNÍ PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ Z 1. ČS KONFERENCE C-19
Pro maximální pohodlí diváků roztříděný podle sekcí a jednotlivých mluvčích, včetně odkazů na prezentace.


1. ČS konference covid-19 (1. díl) - záloha živého vysílání

1. ČS konference covid-19 (2. díl) - záloha živého vysílání26. ledna 2022

MUDr. Jana Gandalovičová: Proč neočkovat dětiJá v tom mám poměrně jasno. Já si myslím, že nejsou data tady na to, aby se plošně očkovaly děti. Z mnoha důvodů. Zdravé děti jsou neriziková skupina, vyvíjí se u nich imunitní systém. Co největší váhu toho mého rozhodnutí takto se veřejně postavit proti očkování dětí je i to, jakým způsobem probíhaly studie, od kterých se vlastně odpíchává to schválení vakcinace těch dětí. To byla studie, která vyšla v Nejmu (www.nejm.org).


Pokud by někomu na této stránce video nešlo přehrát, můžete si ho přehrát v originálním prohlížeči zde...

Těch dětí ve studii nebylo tolik, sledovali se poměrně krátkou dobu a z té studie je jedna dívčina dvanáctiletá, taky kdo se zjímá už narzil na Maddie de Garay, která v té studii pro schvalovací orgány FDA a CDC figurovala s nežádoucím účinkem funkční střevní bolest.

Tak já jako lékař si funkční střevní bolest představím, že na tom dítěti nic nenajdu, má nějaké bolesti břicha, občas má nějaký průjem, prostě je to takové neuchopitelné. Když se podíváme na příběh této holčičky, tak ta do 24 hodin po očkování byla přijata do nemocnice s ochrnutím žaludku, s ochrnutím těla od pasu dolů, s křečemi, s mnoha dalšími projevy. Doteďka je ta holčička upoutána na invalidní vozík, není schopná ani už už udržet hlavu, je živená nasogastrickou sondou a její život je těžce postižen a toto dítě figuruje v papírech schválení jako funkční střevní porucha. Já si myslím, že už není potřeba nic jiného říkat.

Jestli vědci, kteří se podepsali pro tuto studii, byli schopni něco takového pustit dál, tak pro mě je to na vrácení diplomu, omluvení se té rodině, která doposud zůstala zcela bez pomoci. Teď dosáhli toho, že hlavní komisařka FDA bude celou tuto kauzu prošetřovat. Ale to je pro mě strašné varování.

Tady se nedělala věda tak, jak se má a odneslo to jedno naprosto nevinné dítě. Maminka je zruinovaná psychicky. Poslala obě děti do té studie. Jedno dítě bylo v placebo skupině - je zdravé. Druhé dítě vypadá takhle. Takže za mě, není to jenom tento případ, mezi tím, když se podíváme do VAERSu, což je americký vládní systém hlášení nežádoucích účinků, podezření na úmrtí, tak tam nejdeme děti, které zemřeli ve spojitosti s aplikováním vakcíny. Je to samozřejmě podezření na úmrtí, musí se to prošetřit, nicméně, když si čtete, je to možné si klidně na webu vyhledat i v tom materiálu, který jsem psala, tak tam jsou odkazy na případy jak ty děti vlastně zmírají náhlou smrtí. Často se tam třeba dočtete, že měli už nějaké změny na EKG, že měli prodloužené QT intervaly, což potom způsobí maligní arytmii životu nebezpečnou s náhlým úmrtím.

A to, že tady máme zatím skrytou, protože se o tom nepíše, ale epidemii náhlých úmrtí mladých lidí a sportovců, kterou jsme doposavad nikde neviděli, je pro mě další bod k tomu, abychom opravdu si řekli očkujme rizikové skupiny, očkujme starší, ale všechny dobrovolně. U mladých tam, kde máme obavy, že ten zdravotní stav těch mladých je s rizikovým profilem.

Ale teď zanalyzujeme všechna data. Zanalyzujeme znova ty skupiny, protože v těch studiích oni vlastně zničili ty kontrolní skupiny. Když se podíváte do těch analýz jak to bylo, tak oni i pro ty děti 5 až 11, oni víceméně ty děti sledovali 17 dní, jenom 17 dní, některé teda dva měsíce a poté tu skupinu celou naočkovali. To znamená vy nemáte kontrolní skupinu k tomu, aby se vůbec dalo říct jaká jsou rizika.

Jako jestli tohle někomu nestačí, tak doporučuji, my jsme teď jako Iniciativa 21 přeložili obrovský materiál kanadských vědců. Nejsou to žádní neznámí vědci, jsou to různí profesoři imunologie, profesoři virologie, profesoři public health. Ten materiál je pro mě až natolik závažný třaskavý, kdy nakonec tito vědci říkají zastavme, zastavme. Tady děláme víc škody žádný užitek. Okamžitě pojďme ty věci znovu zanalyzovat. Ten materiál je velmi detailní, přeložili jsme ho do češtiny a myslím si, že kdo se trošičku zajímá o vědu, o situaci, tak bych ho měl si přečíst.

Mým cílem je uchovat dobrovolnost a dát informace, objektivní informace, aby se každý rozhodl, aby lékaři byli schopní ty informace podávat, protože zatím je jich málo. A to, co víme, jak jsme si řekli, tak občas se lže. Občas se prostě tak bezprecedentně lže u dítěte, že u mě tohle vyvolává tak velké pochybnosti. Je to strašně ušité rychlou jehlou.

Poslední věc, která mě na tom zaujala, co jsem vůbec nevěděla, že je možné, že se animální studie vlastně vůbec nedělaly. V případě této vakcíny. Jistěže v nějakém urychleném, měli jsme strach, tak se to prostě udělalo rychle fajn, ale teď víme, ta fakta jsou jiná, tak proč někdo neřekne pojďme to zastavit a nejdřív to nějakým způsobem znova zjistit, jestli ty přídatné dávky, lipidové nanočástice, které nebyly vůbec na animálních modelech zkoumány, do které ta mRNA vakcína ta mRNA zavzata. Nebyly zkoumány. Zkoumají se až teď. A jaké jsou výsledky? Že jsou extrémně prozánětlivé s velkou úmrtností myší 80% a my jsme tohle neudělali? Pro naše děti?

To jsou prostě pro mě pro mě takové otazníky v hlavě, že já v tomhle v tuhle chvíli nemám žádnou polemiku v sobě jako jestli očkovat nebo neočkovat děti. Za mě neočkovat děti.

MUDr. Jana Gandalovičová, kardioložka (přepis části rozhovoru)

Převzato v dobré víře, že YouTube může video vymazat a že tyto informace je třeba i přesto zachovat.


Odkaz na přeloženou studii kanadských vědců:
Studie firmy Pfizer – mýty a fakta o studii, která spustila celosvětové očkování


Analýza zprávy FDA:
Analýza zprávy FDA, na jejímž základě byla schválena aplikace vakcíny Comirnaty (Pfizer) pro věkovou skupinu 5-11 let v USADále se můžete podívat na celý rozhovor s kardioložkou MUDr. Janou Gandalovičovou, která pracuje na II. interní klinice – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnici. Vedle toho se věnuje sportovní kardiologii v Centru sportovní medicíny, kde sledují mladé sportovce až po české reprezentanty.

Jana Gandalovičová: Kde mají data na to, že nevyzkoušenou vakcínou očkují třetí dávku


Zdroje:
Facebook
YouTube kanál Inovace Republiky
Inovace Republiky - Přinášíme rozhovory s českými vědci, kteří otevřeně hovoří o principech a příležitostech vědy v současné celospolečenské situaci. V následující dnech očekávejte další videa z prostředí veřejné sféry, kultury a ekonomiky.MUDr. Zdeněk Šalomon: Třetí dávkou se už očkovat nenechámBývalý dlouholetý primář patologicko-anatomického oddělení znojemské nemocnice MUDr. Zdeněk Šalomon je jedním z nemnoha, kteří se v současné epidemicky vypjaté době nebojí promluvit o negativních účincích očkování proti covidu. O tomto onemocnění předpokládá, že jej jako běžnou chřipku v začátku pandemie prodělal. Nepůsobí mu obtíže promluvit o něčem, co stále obestírá spíše mlčení, než otevřená informovanost. Náš list tohoto lékaře oslovil s prosbou o rozhovor na toto téma, jíž vyhověl, za což mu děkujeme.

Přepis článku z tištěné verze týdeníku Znojemsko.


Pane primáři, máte za sebou dvojí očkování. Bez komplikací?
Především bych chtěl zdůraznit, že nepatřím mezi ortodoxní antivaxery. Na druhou stranu ovšem odmítám nekriticky přejímat názory na všespasitelnost očkování mRNA vakcínami proti covidu. Citlivě vnímám, co se děje kolem a soustavně vyhodnocuji situaci, v níž jsme se ocitli. Všichni se s ní musíme vyrovnat po svém. První vakcínu jsem zvládl vcelku bez komplikací, dostavila se běžná bolest v místě vpichu, večer a v noci zimnice, což se vyskytuje i u jiných očkování. Po třech týdnech následovala druhá dávka. Tam už se to kromě zimnice - z běžných postvakcinačních komplikaci vymykalo. Rameno bolelo a ráno se projevilo částečné ochrnutí až po loket, nemohl jsem zvednout ruku a bolestivě brněly prsty, ruku jsem nezvedl ani na volant v autě. Postupně to odeznívalo a po týdnu už mě jen brněly prsty, zejména v noci. Trvalo to asi čtrnáct dnů. V té době u nás oficiálně ještě moc informací o komplikacích očkování ze strany Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky či ministerstva nebylo. Ale německý Institut Roberta Kocha či britské zdravotnické instituce už opatrně uváděly možné komplikace nejen neurologické.

Jaké jsou ony další determinující okolnosti vašeho rozhod nutí se neočkovat?
V obecném slova smyslu pochybuji o věcech , které jsou nám cíleně a soustavně předkládány k uvěření. Mnozí z nás tyto názory přijímají jako neměnné, o nichž není radno pochybovat. Přitom skutečnost bývá často úplně jiná. Uvedu příklad. Ministerstvo zdravotnictví v počátcích epidemie označilo opakované očkování, covid pasy a povinnou vakcinaci jako hoax, který nepodloženě rozšiřují antivaxeři. Ukázalo se, že se vláda mýlila. Netroufám si tvrdit, že cíleně Ihala. Tohle jsou ovšem marginálie ve srovnání s tím, co říkají jinde a jiní. Bohužel, dnes sice pomalu, ale jistě nastává doba, kdy si musíme získávat informace z více zdrojů, nejen z oficiálních medií. A udělat si konečný obraz, který se může od oficiálních zdrojů lišit. To se týká nejen témat odborných, ale také politických či sociologických.

Kdo, kdy a kde tlumočil informace jinak?
Zůstanu jen u zdravotnictví. Cituji oficiální zprávu Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 3. ledna 2022. Nahlášená podezření na nežádoucí účinky po vakcínách proti covid - 19: celkem 10 727. Málo závažných bylo 6 862. Přes 3 000 bylo komplikací neurologických, a to od méně závažných až po závažné. Bylo potvrzeno i autoimunitní poškození, jako je například Guillan-Barré syndrom, kdy dochází k ochrnutí dolních končetin, což postihlo mého známého. Léčil se s tím v nemocnici asi tři měsíce, a ještě dnes je při chůzi nejistý. A to je i má odpověď na to, proč nechci třetí posilovací dávku, když už při druhé jsem měl neurologické problémy. Celkem je nahlášeno 148 úmrtí jako důsledek podezření na nežádoucí účinek vakcín proti covid-19.

Lze tudíž předpokládat, že údaje o komplikacích budou četnější, neboť ne všechny případy jsou hlášeny a registrovány?
Moje komplikace, které dnes oficiálně uvádím poprvé, jsou toho výmluvným příkladem.

Jak vypadá situace za humny?
Ze zahraničních statistik, z nichž je často citován americký Vaccine Adverse Event Reporting System nelze brát komplikace jako reálná čísla, neboť údaje po očkování - kromě lékaře - může zadávat i laická veřejnost, takže zde budou komplikace nadhodnocené spíše falešně.

Zeptám se vás jako zkušeného patologa: Nechám se očkovat druhou nebo třetí dávkou a za měsíc zemřu. Odhalí pitva, že smrt zapříčinila vakcinace?
Důvod exitu v důsledku očkování lze pouze připustit, a to jen nepřímo, ale nikoliv stoprocentně definovat. Asi bych zabíhal při vysvětlování do odborných podrobností, což není účelem tohoto rozhovoru. Jen bych na tomto místě citoval slova profesora Žaloudíka z brněnského Masarykova onkologického ústavu: Koronavirus nám nastolil spoustu otázek na něž neznáme odpovědi. Navíc zde máme absenci pitevních výsledků, což celkové objektivní zhodnocení infekce ztěžuje.

Co z toho plyne pro nepoučeného laika?
Každému, co jeho jest. Ale abych se nevyhýbal odpovědi. Momentální status quo vnímám tak, že se musí rozhodnout každý sám za sebe. Zda se dát očkovat a doufat, že se nežádoucí účinky vakcíny nedostaví a bude mít postvakcinační imunitu kratší dobu. Anebo se nedat očkovat a doufat, že když se covid dostaví, jeho útok přežije a pak bude mít imunitu dlouhodobější. Jde pochopitelně o extremity, nicméně právě proto, že každý člověk je disponován odlišně, nelze aplikovat očkování proti covidu jako všespasitelnou záchranu všech. Mnohé může vakcinace zachránit, ale - jak ukazují statistiky může, byť v malých číslech, způsobovat komplikace i smrt. Na druhou stranu nejde o nic objevného. Příroda je nemilosrdně nestranná. „Obyčejnou“ chřipku někdo přechodí a jiný jí podlehne, tak tomu bylo a bude zase.

Jak se s ohledem na řečené díváte na povinné očkování všech?
Já jsem se očkoval hned v první vlně jakožto důchodce či jak se nově říká senior. Situace (na základě informací z médií) se jevila opravdu jako patologikum. Dnes, po roce, se na to dívám jako na kalkulované politikum. Jestliže si politik neví rady, neudělá nic, co by mohlo být později interpretováno jako jeho transparentní selhání, kvůli němuž přijde o křeslo. V tomto případě je politická argumentace snadno čitelná: Co máme dělat jiného, než to, co dělá celý svět? Jak pohodlné je setrvat v omylu se vše mi... Politicky to je bezrizikové.

Napadlo vás někdy, že koronavirus může být umělého původu?
Řeknu to takhle : Byla to doktorka Soňa Peková, která tuto možnost mezi lékařskou veřejností poprvé nahlas pojmenovala. Já osobně jsem v tomto směru opatrný, třebaže tuto variantu připouštím. Nezachytil jsem totiž jediný relevantní důkaz, že tomu tak není. Přitom se nepovažuji za vyznavače konspiračních teorií.

Tuším, jaká bude odpověď, když se zeptám na očkování dětí.
Očkování dětí ano, například Hexavakcínou i dalšími. Ale kategoricky nesouhlasím s tím, aby se povinně očkovaly děti proti koronaviru, a to vakcínami jež mají asi půlroční životnost. Vystavili bychom možným a dnes už zřetelně označeným rizikům ty nejbezbrannější jenom proto, že si vlády světa nevědí rady. Považuji to za chaotické a konsekventně vzato i za zbabělé. Zvlášť s ohledem na obecně potvrzený fakt, že covid nejsnadněji zvládají ti nejmenší.

Víc než třicet let po Listopadu jsem se setkal s tím, že lékařům je „ústředním výborem nejpovolanějších“ doporučováno, aby svoje komplikace po očkování příliš neventilovali a očkování propagovali jako jedinou mantru. Vystoupení mnohých, jež jsou označováni jako dezinformátoři, bývají z internetových serverů odstraňovány a jejich alternativní názory jsou potlačovány. Tuto skutečnost potvrdil MUDr. Jan Hnízdil, profesor MUDr. Jan Žaloudík anebo profesor MUDr. Jan Pirk. Profesor RNDr. Jaroslav Turánek se dokonce nerozpakoval označit tento přístup za systém s prvky fašismu. Co si o tom myslíte?
Ti, kteří nesouznějí s mainstreamem, se nehodili do krámu nikdy. Já také nesouhlasím se všemi názory doktora Jana Hnízdila, ale přečtu si je nebo vyposlechnu. Chybí mi tady totiž diskuze takzvaně u kulatého stolu, kde by komunikovali všichni zainteresovaní odborníci, nejen ti protěžovaní. Mimo jakoukoli pochybnost zůstává absolutně špatně, když se diskuze vede jednostranně. Ostatně, Znojemsko o tomto chybném vládním přístupu informovalo před Vánocemi, kdy zveřejnilo názory epidemiologa Jiřího Berana či doktorky Soni Pekové. Vybavuji si časy páně Kojzarovy, jenž v neomylném předlistopadovém Rudém právu hlásal coby zástupce šéfredaktora jedinou pravdu, o níž nebylo radno pochybovat. Když se tak divám kolem sebe dnes, mám pocit, jako kdyby ona doba netrpělivě přešlapovala na zápraží...

Vlastimil Mrva

Rozhovor je převzatý z tištěné verze týdeníku Znojemsko v dobré víře, že je tyto informace prospěšné poskytnout širšímu spektru čtenářů.


25. ledna 2022

Zprávy o úmrtích a invaliditě souvisejících s očkováním u dětí a teenagerů v USANa webových stránkách Dr. Maloneho najdete přehled případů 12 až 17 letých chlapců a dívek, jejichž úmrtí nebo invalidita po podání virové mRNA bylo zaznamenáno americkým systémem VAERS. Jedná se výhradně o zprávy lékařů. Všechny zprávy od rodičů a příbuzných byly vyloučeny. Systém VAERS je děravý a zaznamenává pouze malý zlomek počtu post-mRNA příhod, které se v USA vyskytnou. Dívka na obrázku je dvanáctiletá Maddie de Garayová, oběť testování společnosti Pfizer - během 24 hodin po druhé dávce se u ní objevila řada velmi vážných následků a od té doby je již více než 10 měsíců na invalidním vozíku a je vyživována pomocí sondy. Přesto americké - a po nich i evropské - úřady schválily masové nasazení Pfizeru k injekčnímu podávání dětem.

https://www.rwmalonemd.com/deathreports


Autor: Juraj Mesik

Převzato z Facebooku.
Převzato v dobré víře, že je tyto informace potřeba šířit dále a že FB je může kdykoli odstranit.

21. ledna 2022

Vyjádření právníka JUDr. Jindřicha Rajchla k úmrtí zpěvačky HorkéDlouho jsem se rozmýšlel, zda se mám vyjádřit k úmrtí zpěvačky Horké, neboť úmrtí každého človeka je natolik citlivou a intimní záležitostí, že je ve většině případů tím nejlepším projevem úcty k pozůstalým prostý mlčenlivý soucit.

Ale po tom nedůstojném cirkusu, který kolem této kauzy rozpoutala mainstreamová média, mi to prostě nedá.

Snaha hodit toto úmrtí na Landu, Pekovou a spol., jen proto že si to myslí její mladistvý syn, je natolik chucpe, že už prostě nemohu mlčet.

V celém tom trapném humbuku naprosto zanikají dva zásadní prvky:

1) zpěvačku nakazil její očkovaný syn - tedy osoba z kategorie, kterou naše vláda několik měsíců označovala přívlastkem BEZINFEKČNÍ! Tedy jednak vytvořila naprosto tragické přesvědčení většiny naočkovaných lidí, že nemohou nikoho nakazit, a tudíž se nemusí chránit. A jednak by nám tato kauza měla především sloužit jako memento toho, kolik dalších osob bylo díky zcela vylhané propagandě minulé vlády spočívající v propůjčení statutu bezinfekčnosti očkovaným jedincům nakaženo a kolik jich zbytečně zemřelo! Kdyby se vláda chovala jen trochu racionálně a naslouchala tomu, co jsem tady říkal již od srpna, tedy že očkovaní i neočkovaní šíří virus v naprosto totožné míře, tak jsme mohli zabránit mnoha rodinným tragédiím. Všichni ti, co propagovali bezinfekčnost očkovaných (zdravím profesory Šeba a Hořejšího a lži prezidenta ČLK Kubka), mají na podobných úmrtích mnohem větší podíl viny, než Landa, Peková a Turánek dohromady.

2) média neustále opakovala, že se zpěvačka chtěla úmyslně nakazit, aby se vyhnula očkování. Nikoliv, dámy a pánové! Ona se nechtěla vyhnout očkování, ona se chtěla vyhnout zcela idiotským omezujícím opatřením, které nám tady už téměř dva roky ničí normální způsob našeho života!!! Kdyby byly tyto iracionální zákazy už dávno zrušeny, tak by se zpěvačka zcela jistě nakazit nechtěla a mohla tu s námi dodnes být. Největší vinu na její smrti tak nad rámec jakýchkoli pochyb nese pomatená politika iracionaláních příkazů a zákazů vlády předchozí i současné.

Nu a závěrem - před tím, co kolem téhle zprávy rozjela média poplatná oficiální covidové propagandě, si slušný člověk může leda odplivnout. Hanba vám!

Jindřich RajchlPřevzato z Facebooku.
Převzato v dobré víře, že je tyto informace potřeba šířit dále a že FB je může kdykoli odstranit.
19. ledna 2022

Nebezpečné očkování: Zpráva profesorky Seneff z MIT (USA)Existuje mnoho důvodů, proč se mít na pozoru před vakcínami COVID-19, které byly urychleně uvedeny na trh s hrubě nedostatečným hodnocením a agresivně propagovány neinformované veřejnosti, což může mít obrovské a nevratné negativní důsledky. Jedním z možných důsledků je vyčerpání omezené zásoby progenitorových B buněk v kostní dřeni v raném věku, což způsobí neschopnost vytvořit nové protilátky proti infekčním agens. Ještě více znepokojující je možnost, že tyto vakcíny, a to jak vakcíny s mRNA, tak vakcíny s DNA vektory, mohou být cestou k ochromujícímu onemocnění někdy v budoucnu. Díky prionovému působení proteinu spike budeme v následujících letech pravděpodobně svědky alarmujícího nárůstu několika závažných neurodegenerativních onemocnění, včetně Parkinsonovy choroby, CKD, ALS a Alzheimerovy choroby, a tato onemocnění se budou projevovat se stále větší prevalencí u stále mladší populace. Bohužel se nedozvíme, zda tento nárůst způsobily vakcíny, protože mezi očkováním a diagnózou onemocnění obvykle uplyne dlouhá doba. Velmi výhodné pro výrobce vakcín, kteří na našem neštěstí vydělávají obrovské zisky - jak z prodeje samotných vakcín, tak z velkých nákladů na léčbu všech těchto vyčerpávajících nemocí.
(Přelořeno pomocí www.DeepL.com/Translator - free version)

Autor: Stephanie Seneff a GreenMedInfo: SARS-COV-2 vakcíny a neurodegenerativní onemocnění. Publikováno 11. ledna 2022. Namluvený text v češtině: 57 minut.


To je jen shrnutí celého poměrně dlouhého článku SARS-COV-2 Vaccines and Neurodegenerative Disease publikovaného od Stephanie Seneff a GreenMedInfo z 11. ledna 2022.
Ve videu si můžete celý článek poslechnout - čtený český překlad.
Pod videem najdete strojový překlad celého článku do češtiny a na konci pak obsáhlý seznam zdrojů.


Vakcíny proti SARS-COV-2 a neurodegenerativní onemocnění
Přehled kapitol:
  • Jak vyrobit adenovirovou DNA vektorovou vakcínu
  • Spike protein je toxický
  • Bellova obrna, autismus a Parkinsonova choroba
  • Prionové choroby
  • Po stopách vakcíny až do sleziny
  • Germinální centra a Parkinsonova choroba
  • Zhoršená imunitní odpověď v důsledku nadměrného očkování
  • Souhrn
  • ZdrojePokud by někomu na této stránce video nešlo přehrát, můžete si ho přehrát v originálním prohlížeči zde...


Vakcíny proti SARS-COV-2 a neurodegenerativní onemocnění

Stephanie Seneff a GreenMedInfo

Od prosince 2020, kdy se začalo schvalovat několik nových bezprecedentních vakcín proti SARS-CoV-2 pro nouzové použití, probíhá celosvětová snaha dostat tyto vakcíny co nejrychleji do rukou co největšího počtu lidí. Vzhledem k naléhavosti situace v souvislosti s pandemií COVID-19 byly tyto vakcíny vyvíjeny "warpovou rychlostí". Většina vlád přijala názor, že tyto vakcíny jsou jedinou cestou k vyřešení této pandemie, která ochromuje ekonomiky mnoha zemí.

Doposud byly v USA a/nebo v Evropě schváleny čtyři různé vakcíny pro nouzové použití na ochranu proti COVID-19. Tyto vakcíny jsou v současné době v prodeji. Dvě z nich (vakcína Moderna a vakcína Pfizer/BioNTech) jsou založeny na technologii mRNA, zatímco další dvě (vyrobené společnostmi Johnson & Johnson a AstraZeneca) jsou založeny na rekombinantním virovém vektoru s dvouvláknovou DNA. Vakcíny založené na mRNA obsahují pouze kód pro protein hrotu obalu SARS-CoV-2, zatímco obě vakcíny založené na DNA obsahují adenovirový virový vektor, který byl rozšířen o DNA kódující protein hrotu SARS-CoV-2. Vakcíny na bázi DNA mají oproti vakcínám na bázi RNA určitou výhodu v tom, že se nemusí skladovat při teplotách hlubokého mrazu, protože dvouřetězcová DNA je mnohem stabilnější než jednořetězcová RNA. Nevýhodou však je, že osoby, které byly vystaveny přirozeným formám adenoviru, mají proti viru protilátky, které pravděpodobně zablokují syntézu bílkoviny hrotu, a proto neposkytnou ochranu proti SARS-CoV-2.

V tomto ohledu má vakcína společnosti AstraZeneca (AZ) mírnou výhodu oproti vakcíně společnosti Johnson & Johnson (J&J), protože virem se běžně nakazí šimpanzi, a nikoli lidé, takže je pravděpodobné, že mu bylo vystaveno méně lidí. Na druhou stranu několik studií ukázalo, že viry, které normálně infikují jeden živočišný druh, mohou způsobit nádory, pokud jsou injikovány jinému živočišnému druhu. Například lidský adenovirus vpravený do paviánů způsobil u paviánů retinoblastom (rakovinu oka). Nelze tedy vyloučit, že vakcína AZ může vést ke vzniku rakoviny.

Lidé si neuvědomují, že tyto vakcíny se značně liší od mnoha dětských vakcín, které jsme nyní zvyklí dostávat na počátku života. Považuji za šokující, že vývojáři vakcín a vládní úředníci po celém světě bezohledně vnucují tyto vakcíny nic netušící populaci. Společně s Dr. Gregem Nighem jsem nedávno publikoval recenzovaný článek o technologii, která stojí za mRNA vakcínami, a o mnoha potenciálně neznámých důsledcích pro zdraví . Vývoj takovýchto bezprecedentních vakcín obvykle trvá dvanáct let a jejich úspěšnost je pouze 2%, ale tyto vakcíny byly vyvinuty a uvedeny na trh za méně než rok. V důsledku toho nemáme žádné přímé informace o tom, jaké účinky by tyto vakcíny mohly mít na naše zdraví v dlouhodobém horizontu. Nicméně poznatky o tom, jak tyto vakcíny fungují, jak funguje imunitní systém a jak vznikají neurodegenerativní onemocnění, mohou být využity k tomu, aby bylo možné předpovědět možné ničivé budoucí důsledky těchto vakcín.

MRNA v těchto vakcínách kóduje protein hrotu, který je normálně syntetizován virem SARS-CoV-2. Jak mRNA, tak protein, který produkuje, však byly oproti původní verzi ve viru změněny s cílem zvýšit rychlost produkce proteinu v infikované buňce a trvanlivost jak mRNA, tak proteinu spike, který kóduje. Další složky, jako jsou kationtové lipidy a polyethylenglykol, jsou rovněž toxické s neznámými následky. Vakcíny byly schváleny pro nouzové použití na základě hrubě nedostatečných studií hodnotících bezpečnost a účinnost.

Náš článek ukázal, že existuje několik mechanismů, kterými by tyto vakcíny mohly vést k závažným onemocněním, včetně autoimunitních onemocnění, neurodegenerativních onemocnění, cévních poruch (krvácení a krevní sraženiny) a možná i reprodukčních problémů. Existuje také riziko, že vakcíny urychlí vznik nových kmenů viru, které již nejsou citlivé na protilátky vytvořené vakcínami. Pokud mají lidé oslabenou imunitu (např. užívají chemoterapii na rakovinu), protilátky, které produkují, nemusí být schopny udržet virus pod kontrolou, protože imunitní systém je příliš oslabený. Stejně jako v případě rezistence vůči antibiotikům se v těle infikovaného člověka s oslabenou imunitou vyvíjejí nové kmeny, které produkují takovou verzi bílkoviny hrotu, která se již neváže se získanými protilátkami. Tyto nové kmeny rychle převládnou nad původním kmenem, zejména pokud je běžná populace silně očkována vakcínou, která je specifická pro původní kmen. Tento problém si pravděpodobně vyžádá opakované zavádění nových verzí vakcíny v pravidelných intervalech, které budou muset lidé dostávat, aby vyvolali další kolo tvorby protilátek v nekonečné hře na kočku a myš.

Stejně jako mRNA vakcíny jsou i DNA vakcíny založeny na nových biotechnologických technikách úpravy genů, které jsou zcela nové, takže i ony jsou masivním experimentem spuštěným na obrovské nic netušící populaci s neznámými důsledky. Obě DNA vektorové vakcíny byly spojeny s velmi vzácným stavem zvaným trombocytopenie, při němž prudce klesá počet krevních destiček, což vede k tvorbě krevních sraženin v celém systému a vysokému riziku krvácení do mozku [5]. Tento stav je pravděpodobně způsoben autoimunitní reakcí na krevní destičky a je spojen s vysokým rizikem úmrtí. V případě vakcíny AZ to vedlo k tomu, že více než 20 evropských zemí dočasně pozastavilo své očkovací programy [6]. A Spojené státy vyhlásily dočasné zastavení vakcíny J&J.

Ani odborníci zatím mechanismu příliš nerozumějí, ačkoli fascinující teorie, která to vysvětluje, vychází ze skutečnosti, že vakcíny s DNA vektory vyžadují, aby se DNA v jádře zkopírovala do RNA, a to představuje možnost vzniku neúplné kopie, která vzniká prostřednictvím "sestřihových variant" a které chybí kód pro připojení k membráně. Tyto rozpustné částečné sekvence putují do jiných částí těla a vážou se na receptory ACE2 v celé cévní soustavě. Protilátky proti těmto částečným fragmentům spiků vázaným na ACE2 způsobují akutní zánětlivou reakci, která vede k diseminované intravaskulární koagulaci (DIC).

Jak vyrobit adenovirovou DNA vektorovou vakcínu


Vakcíny proti adenovirům jsou vytvářeny technikami, o kterých si běžný občan nedokáže představit, že by vůbec mohly existovat. V případě vakcíny AZ většina DNA ve vakcíně kóduje různé proteiny, které potřebuje kmen adenoviru, jenž infikuje především šimpanze a způsobuje příznaky podobné nachlazení. Nejedná se však o "normální" verzi tohoto viru nachlazení. Především byl zbaven některých genů, které potřebuje k replikaci, a z tohoto důvodu se označuje jako "adenovirový vektor". Tvrdí se, že tato vada mu brání v tom, aby očkovaného pacienta skutečně nakazil. Za druhé je upraven pomocí technik editace genů tak, aby vznikla rekombinantní verze viru, která obsahuje kompletní kódující sekvenci pro protein SARS-CoV-2 spliced do své sekvence DNA - stejný protein, který kódují vakcíny RNA. Rekombinantní DNA je lineární dvouřetězcová sekvence DNA, do níž jsou pomocí editace genů integrovány proteiny dvou různých druhů.

Vzhledem k tomu, že se tento virus nemůže množit, je obtížné vyrobit jeho velké množství. Tento problém však vyřešili využitím geneticky modifikované verze lidské buněčné linie, zvané HEK (human embryonic kidney) 293 cells, kde byla DNA lidské buňky již dávno transfekována fragmenty genomu adenoviru - což defektnímu rekombinantnímu viru vhodně dodalo chybějící proteiny, které potřebuje, aby se mohl množit. V kultuře těchto buněk HEK 293 se virus může množit za pomoci proteinů, které produkují hostitelské buňky. Buňky HEK 293 původně pocházely z ledviny potraceného plodu a od 70. let 20. století se udržují v kultuře, protože byly pomocí adenoviru upraveny tak, aby se staly nesmrtelnými. Přestože byla získána z ledviny, nejedná se o ledvinovou buňku. Ve skutečnosti má mnoho vlastností, které jsou charakteristické pro neuronální kmenovou buňku. Faktem je, že se vlastně neví, o jaký druh buňky se jedná. Schopnost buněčné linie přežívat neomezeně dlouho je vlastností nádorových buněk. Přestože je vakcína při zpracování "čištěna", není zaručeno, že není kontaminována zbytky z hostitelských buněk, tj. lidskou DNA neuronální nádorové buněčné linie. Nezdá se být dobrým nápadem vpravit někomu DNA lidské nádorové buňky.

Vakcína společnosti J&J má velmi podobný výrobní postup, jen s jiným kmenem adenoviru a jinou lidskou hostitelskou buňkou. V případě společnosti J&J je hostitelskou buňkou jiná linie fetálních buněk, která byla odebrána před dlouhou dobou a stala se nesmrtelnou díky začlenění genů adenoviru do hostitelského lidského genomu. Tato buněčná linie byla odebrána ze sítnice oka plodu.

Spike protein je toxický


Všechny vakcíny COVID-19 jsou založeny na dodání genetického kódu pro výrobu proteinu spike, který je hlavní součástí bílkovinné klece SARS-CoV-2, jež uzavírá jeho obsah RNA. Jak DNA vektor, tak RNA vakcíny přimějí buňku infikovanou vakcínou k výrobě mnoha kopií proteinu spike podle kódu. Pokusy vědci zjistili, že protein spike je toxický, i když je vnesen zcela samostatně. V objevném experimentu vědci vstříkli protein spike křečkům a zjistili, že jej prostřednictvím receptorů ACE2 přijímají endotelové buňky vystýlající cévy. To způsobilo snížení regulace ACE2, což mělo významný vliv na metabolickou politiku v buňkách. Zejména inhiboval syntézu mitochondrií a způsobil fragmentaci stávajících mitochondrií. Mitochondrie jsou organely v buňce, které produkují velké množství ATP (energetická měna buněk) oxidací živin, přičemž spotřebovávají kyslík a produkují vodu a oxid uhličitý. Protein spike snížil produkci ATP mitochondriemi a zvýšil glykolýzu - alternativní, mnohem méně účinný způsob produkce ATP bez použití kyslíku. Tato metabolická změna směrem k získávání energie prostřednictvím glykolýzy je charakteristickým rysem nádorových buněk a neuronů u neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba.

V dalším experimentu vědci prokázali, že protein hrotu může u myší procházet hematoencefalickou bariérou a být přijímán neurony v celém mozku. I to je pravděpodobně zprostředkováno receptory ACE2 (které neurony také produkují). Stejní vědci také prokázali, že protein spike podaný do nosu se do mozku dostal cestou po čichovém nervu. Když v mozku vyvolali zánět působením lipopolysacharidu (LPS), pozorovali zvýšené vychytávání proteinu spike do mozku, což podle jejich hypotézy bylo způsobeno zvýšenou nepropustností bariéry. Jak uvidíte, tyto body se stanou důležitými, až budeme později uvažovat o tom, co se stane po vakcíně proti SARS-CoV-2, která je navržena tak, aby vyvolala zánět.

U mnoha lidí trpících COVID-19 se objevily příznaky charakteristické pro centrální nervový systém, jako jsou bolesti hlavy, nevolnost, závratě, smrtelné krevní sraženiny v mozku a encefalitida. V pokročilém 3D mikrofluidním modelu lidské BBB vědci ve Spojených státech ukázali, že protein hrotu sám o sobě narušuje krevní mozkovou bariéru tím, že vyvolává zánětlivý stav, a navrhli, že by to mohlo být zdrojem těchto příznaků.

Publikovaný preprint zjistil rozšířenou expresi ACE2 v mnoha částech mozku. ACE2 byl exprimován v astrocytech, pericytech (buňkách, které obepínají endotelové buňky vystýlající stěny kapilár) a v endotelových buňkách - a to vše jsou klíčové součásti hematoencefalické bariéry. Možná ještě větší obavy vzbuzuje skutečnost, že ACE2 byl vysoce exprimován v substantia nigra, jádru mozkového kmene, kde poškozené dopaminergní neurony vedou k Parkinsonově chorobě.


Dr. David Martin: Why does Trump keep promoting the Vaccine?

Bellova obrna, autismus a Parkinsonova choroba


V článku s výstižným názvem "Je COVID-19 dokonalou bouří pro Parkinsonovu chorobu?" vědci předložili pádné argumenty pro možnost, že v budoucnu budeme svědky nárůstu Parkinsonovy choroby v důsledku pandemie COVID-19. Odkazují na tři samostatné případy, kdy se akutní parkinsonismus rozvinul krátce po infekci COVID-19. Navrhli, že systémový zánět způsobený těžkou formou COVID-19 by mohl vyvolat neurozánět v substantia nigra, který by zahubil dopaminergní neurony. Tyto neurony exprimují vysoké hladiny receptoru ACE2, což je činí velmi zranitelnými vůči proteinu hrotu. Je známo, že virová infekce zvyšuje regulaci α-synukleinu, který ve vysokých koncentracích vytváří rozpustné oligomery, které se pak vysrážejí jako fibrily a hromadí se v "Lewyho tělíscích", jež jsou úzce spojeny s Parkinsonovou chorobou. Další potvrzení této myšlenky pochází z práce, která prokázala, že infekce virem SARS-CoV-2 způsobuje u makaků zánět mozku a vyvolává tvorbu Lewyho tělísek.

Parkinsonova choroba je druhým nejčastějším neurodegenerativním onemocněním a nejčastější neurodegenerativní poruchou motoriky. Hlavní příčina téměř 90 % případů zůstává neznámá, ale existuje teorie, že se na ní často podílejí virové infekce. Lze tvrdit, že ztráta čichu a/nebo chuti ve spojení s COVID-19 je známkou parkinsonovské souvislosti, protože tento příznak je také časným příznakem Parkinsonovy choroby.

Zdá se, že mRNA vakcíny narušují schopnost organismu zabránit latentním virům, aby se "probudily" a způsobily příznaky onemocnění. Toto pozorování vychází ze skutečnosti, že pásový opar a obrna obličeje (Bellova obrna) jsou běžně hlášeny v hlášeních nežádoucích účinků v systému hlášení nežádoucích účinků vakcín FDA. K 21. květnu 2021 se ve VAERS objevilo více než 2500 hlášení Bellovy obrny po očkování vakcínou COVID-19. Hlavní příčinou Bellovy obrny je aktivace latentních virových infekcí, zejména Herpes simplex a Varicella zoster, Varicella zoster je také virus zodpovědný za pásový opar.

I když Bellova obrna obvykle časem odezní, může mít vážné dlouhodobé následky. Těhotné ženy, u nichž byla v průběhu těhotenství diagnostikována aktivní herpetická infekce, mají 2krát vyšší riziko, že se jim z tohoto těhotenství narodí autistické dítě mužského pohlaví. To by mělo těhotnou ženu přimět k váhání, zda se nechat očkovat vakcínou proti SARS-CoV-2. Bellova obrna může být také rizikovým faktorem pro Parkinsonovu chorobu mnohem později v životě. Studie provedená na téměř 200 pacientech s Parkinsonovou chorobou ve srovnání s kontrolními osobami odpovídajícími věkem a pohlavím zjistila, že u šesti pacientů s Parkinsonovou chorobou byla Bellova obrna diagnostikována již dříve, zatímco u žádného z kontrolních pacientů. Existuje také souvislost mezi autismem a Parkinsonovou chorobou. Studie na dospělých autistech starších 39 let zjistila, že třetina z nich měla příznaky, které splňují kritéria pro diagnózu Parkinsonovy choroby.

Prionové choroby


Prionová onemocnění jsou skupinou závažných neurodegenerativních onemocnění, která jsou způsobena chybně složenými prionovými proteiny. Nejčastějším prionovým onemocněním u lidí je vždy smrtelná sporadická Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD), která představuje více než 85 % případů. Přesněji se prionové nemoci nazývají přenosné spongiformní encefalopatie (TSE) a infekce se může šířit prostřednictvím expozice chybně složeným proteinům jako "infekčním" agens, aniž by k tomu byl nutný živý patogen. PrP je název specifického prionového proteinu spojeného s těmito TSE. Nesprávně složené bílkoviny PrP fungují jako zárodek nebo katalyzátor, který pak rekrutuje další molekuly PrP, aby se stejným způsobem nesprávně složily a spojily se do patogenních fibril.

MADCOW, nemoc, která postihla velké množství krav v Evropě počínaje 90. lety 20. století, je pravděpodobně nejznámější TSE. Zatímco konzumace hovězího masa z nakaženého zvířete je velmi vzácným rizikovým faktorem, většina případů Creutzfeldt-Jakobovy choroby se objevuje z neznámých příčin a žádné další rizikové faktory nebyly zjištěny. Studie provedená ve Švýcarsku potvrdila, že u mnoha pacientů, kteří zemřeli na Creutzfeldt-Jakobovu chorobu, byla kromě čichového laloku a centrálního nervového systému zjištěna hladina prionového proteinu ve slezině a svalech. Obecněji řečeno, u nemocí, u nichž se vyskytují chybně složené PrP, bylo důsledně zjištěno, že se jedná o počáteční ranou fázi replikace prionů ve slezině, která probíhá dlouho předtím, než se objeví zjevné příznaky. Tento bod se stává důležitým, když zvažujeme, zda vakcíny COVID-19 mohou způsobovat prionová onemocnění.

PrP má jedinečnou vlastnost, že obsahuje několik kopií charakteristického motivu ve své aminokyselinové sekvenci, který se nazývá motiv "GxxxG", známý také jako "glycinový zip". Tyto bílkoviny se obvykle skládají do charakteristického tvaru zvaného alfa šroubovice, který umožňuje bílkovině pronikat plazmatickou membránou. Glyciny v motivu zipu hrají zásadní roli při síťování a stabilizaci alfa šroubovic. Tento glycinový zipový motiv je také společnou charakteristikou mnoha transmembránových proteinů (proteinů, které procházejí buněčnou membránou).

Protein spike koronaviru má skutečně ve své transmembránové doméně motiv GxxxG (konkrétně GFIAG - glycin, fenylalanin, isoprolin, alanin, glycin). Existuje platforma s názvem "Uniprot", kde lze vyhledat sekvenci konkrétních proteinů. Záznam na Uniprot pro protein SARS-CoV-2 spike obsahuje celkem pět sekvencí glycinového zipu. Podle J. Barta Classena má protein SARS-CoV-2 spike schopnost "vytvářet amyloidní a toxické agregáty, které mohou působit jako zárodky pro agregaci mnoha nesprávně složených mozkových proteinů a v konečném důsledku mohou vést k neurodegeneraci".

Mnoho neurodegenerativních onemocnění je spojeno se specifickými proteiny, které mají vlastnosti podobné prionům, a tato onemocnění jsou charakterizována jako nemoci z chybného skládání proteinů nebo proteopatie. Stejně jako PrP se prionům podobné proteiny stávají patogenními, když se jejich alfa šroubovice chybně skládají jako beta listy a protein pak ztrácí schopnost vstupovat do membrány. Mezi tato onemocnění patří Alzheimerova choroba, amyotrofická laterální skleróza (ALS), Huntingtonova choroba a Parkinsonova choroba a každé z nich je spojeno s určitým proteinem, který se v souvislosti s onemocněním nesprávně skládá a hromadí v inkluzních tělíscích. Již jsme viděli, že Parkinsonova choroba je charakterizována Lewyho tělísky v substantia nigra, v nichž se hromadí chybně složený α-synuklein.

Glyciny v transmembránových motivech glycinového zipu v prekurzorovém proteinu amyloidu beta (APP) hrají ústřední roli při chybném skládání amyloidu beta spojeného s Alzheimerovou chorobou (Decock et al., 2016). APP obsahuje celkem čtyři motivy GxxxG (o jeden méně než protein hrotu).

V kazuistice byl prezentován případ muže, u něhož se současně se symptomatickou COVID-19 vyvinula CKD. Autoři navrhli, že infekce virem SARS-CoV-2 precipituje nebo urychluje neurodegenerativní onemocnění. Teoretická práce publikovaná indickými vědci ukázala, že protein spike se váže na řadu proteinů podobných prionům, které jsou náchylné k agregaci, včetně amyloidu beta, α-synukleinu, tau, PrP a TDP-43. Tvrdili, že to může iniciovat agregaci těchto proteinů v mozku, což vede k neurodegeneraci.

Po stopách vakcíny až do sleziny


Je důležité pochopit, co se děje s obsahem vakcíny po jejím vstříknutí do paže. Kam v těle putuje a co dělá v místech, kde se usadí?

Vývojáři vakcín chtějí vědět, zda vakcína vyvolá silnou imunitní odpověď, která se v případě vakcíny COVID-19 projeví vysokou tvorbou protilátek proti proteinu hrotu. A k tomu potřebují sledovat jeho pohyb v těle.

CD8+ T-buňky jsou cytotoxické imunitní buňky, které mohou zabíjet buňky infikované virem. Detekují imunitní komplex s virovými proteiny, které jsou vystaveny na povrchu infikované buňky. Studie o vakcinaci myší na bázi adenovirového vektoru použila chytré metody k výrobě markeru, který by mohl sledovat aktivitu CD8+ T-buněk v lymfatickém systému a ve slezině ve dnech následujících po vakcinaci. Lze usuzovat, že imunitní buňky (antigen prezentující buňky, kde "antigenem" je protein hrotu) byly zpočátku přítomny v místě injekce do svalu paže a syntetizovaly protein hrotu viru z DNA kódu vakcíny, čímž jej vystavily na svém povrchu. Po aktivaci cizorodým proteinem se přemístily do drenážních lymfatických uzlin a nakonec se lymfatickým systémem dostaly do sleziny. T-buňky CD8+ nečinně vyčkávají v lymfatickém řečišti, až spatří infikovanou imunitní buňku. Výzkumníci mohli v průběhu času detekovat aktivaci CD8+ imunitních buněk a vyvodili z toho, že je způsobena příchodem obsahu vakcíny do místa, kde se tyto imunitní buňky nacházejí. Aktivované CD8+ T-buňky se nejprve objevily v drenážních lymfatických uzlinách, ale po pěti dnech se začaly objevovat i ve slezině. Jejich počet tam prudce vyvrcholil do 12. dne a poté zůstal vysoký s pomalým úbytkem až do 47. dne, kdy vědci přestali hledat. To znamená, že vakcína je zachycena antigen prezentujícími buňkami v místě vpichu a lymfatickým systémem je přenesena do sleziny. Přenašečové buňky se pak dlouho zdržují ve slezině. A právě v tom spočívá nebezpečí, pokud jde o možnost vyvolání prionového onemocnění.

V článku o mRNA vakcínách, který jsme s Gregem Nighem nedávno publikovali, jsme tvrdili, že mRNA vakcíny jsou poměrně dokonale nastaveny tak, aby ve slezině vytvořily velmi nebezpečnou situaci, která je připravena spustit prionové onemocnění. Vzhledem k tomu, že vakcíny s DNA vektory také končí koncentrovány ve slezině, myslím, že totéž platí i pro ně. Slezina je místem, kde dochází k výsevu chybně složených prionových proteinů. Buňky infikované vakcínou byly naprogramovány tak, aby produkovaly velké množství proteinů spiků. Prionové proteiny se nesprávně skládají do škodlivých oligomerů beta-listů, když je jich v cytoplazmě příliš mnoho. Mohl by protein spike udělat totéž?

Tři ze čtyř vakcín COVID-19, které jsou v současné době na trhu v USA a Evropě (Pfizer, Moderna a J&J), používají genetický kód pro protein spike, který byl mírně upraven, aby vyvolal silnější protilátkovou odpověď. Za normálních okolností protein spike po navázání na receptor ACE2 spontánně dramaticky mění svůj tvar, aby se spojil s membránou buňky. Ryan Cross v jedné webové publikaci popsal tento děj velmi názorně na základě modelu připomínajícího pružinu takto: "Když se protein spike naváže na lidskou buňku, tato pružina se uvolní a dvě šroubovice a smyčka se narovnají do jedné dlouhé šroubovice, která se harpunovitě přitáhne k lidské buňce a přitáhne membrány viru a člověka k sobě, dokud se nespojí." Jak vysvětluje Cross, metodou pokusů a omylů, ale s přihlédnutím ke strukturním informacím, přišli vědci na nápad vyměnit v membránové fúzní doméně dvě sousední aminokyseliny za proliny, aby stabilizovali tvar proteinu spike v jeho předfúzní podobě. V této podobě odhaluje kritické antigenní oblasti, a to zajišťuje rychlejší tvorbu odpovídajících protilátek, což je jediným cílem návrhu vakcíny. Tím se také zabrání splynutí proteinu s plazmatickou membránou hostitelské buňky. Představoval bych si, že protein hrotu se naváže na receptor ACE2 a pak tam uvízne jako sedící kachna. Znepokojující je však myšlenka, zda se tento otevřený stav, nesloučený s membránou, nepodobá spíše tvaru chybně složeného prionového proteinu, jako je amyloid beta, než sbalenému tvaru, který potřebuje k tomu, aby se dostal do membrány?

Tetz a Tetz v publikovaném online preprintu tvrdí, že domény podobné prionům v proteinu spike umožňují vyšší afinitu k receptoru ACE2, což činí virus virulentnějším než jeho dřívější příbuzní. Stejní autoři publikovali dřívější článek v recenzovaném časopise, kde si všimli, že mnoho jiných virů má ve svém plášti proteiny, které mají výrazné rysy prionových proteinů.

Germinální centra a Parkinsonova choroba


Germinální centra ve slezině jsou primární továrnou, kde se vyrábějí a zdokonalují protilátky proti specifickým antigenům (např. proti bílkovině hrotu). Tvůrci mRNA vakcín s potěšením zjistili, že antigen prezentující buňky (především dendritické buňky), původně přitahované do místa vpichu, přijímají částice mRNA a poté migrují lymfatickým systémem do sleziny ve vysokém počtu a vyvolávají v těchto germinálních centrech vysokou produkci protilátek.

Bohužel tatáž zárodečná centra jsou primárním místem pro zahájení procesu produkce a distribuce chybně složených prionových proteinů, často osázených virovými proteiny, a vyvolaných akutní zánětlivou reakcí.

B-buňky, známé také jako B-lymfocyty, jsou typem imunitních buněk, které jsou klíčovým hráčem v procesu vedoucím k tvorbě specifických protilátek proti cizímu antigenu [38]. Vznikají z prekurzorových buněk v kostní dřeni a poté migrují do sleziny a dalších lymfoidních orgánů, kde se vážou na antigeny, které jim předkládají antigen prezentující buňky, jako jsou dendritické buňky. Proces zrání začínající multipotentní progenitorovou B buňkou končí zralou "paměťovou" B buňkou, která prošla složitým procesem zdokonalení procesu tvorby protilátek tak, aby specificky odpovídaly antigenu, který jí byl přiřazen (např. bílkovina hrotu). B buňky také procházejí dalším procesem, který se nazývá přepínání tříd, při němž se mění typ protilátky, kterou produkují, z jedné třídy na jinou, aniž by se změnila její specifita vůči antigenu.

Protilátky se také nazývají imunoglobuliny (Igs) a mezi možné třídy patří IgM, IgG, IgA a IgE. IgM je první třída imunoglobulinů, která je produkována (především ve slezině), a přepínáním tříd se mění na IgG. IgG je dominantní třída v krvi, tvoří 75 % protilátek v séru a je nezbytná pro odstraňování infekcí v tkáních. Dlouhodobě zralé paměťové buňky B křižují krevní řečiště a hledají jakýkoli výskyt antigenu, který jim byl přiřazen, ale k ničemu jinému nejsou užitečné. Když virus, ke kterému byly vycvičeny, zmutuje do té míry, že jejich protilátky již nejsou dobře kompatibilní, stanou se nepoužitelnými i pro nemoc, ke které byly vycvičeny.

Když je myším aplikován PrP do břicha (intraperitoneální injekce), PrP se velmi rychle objeví ve slezině. Odtud PrP putuje podél míchy a bloudivého nervu do mozku a způsobuje prionové onemocnění [39]. Jak brzy uvidíme, α-synuklein, prionům podobný protein spojovaný s Parkinsonovou chorobou, se také dostává ze sleziny podél bloudivého nervu do mozku. Vakcíny mRNA vytvářejí ve slezině ideální podmínky pro vznik a distribuci konglomerátů tvořených chybně složeným α-synukleinem, PrP a proteinem spike.

Zatímco α-synuklein způsobuje neurodegenerativní onemocnění, když se nesprávně složí, ve své normální podobě je aktivním účastníkem imunitní odpovědi. α-synuklein usnadňuje procesy, které vedou k tvorbě protilátek v reakci na cizí antigeny. Dendritické buňky exprimují α-synuklein a dochází k jeho upregulaci (nadměrné expresi) v reakci na stresory, jako jsou mRNA, kationické lipidy a PEG ve vakcínách s mRNA. Mnohé lze zjistit studiem myší, které byly geneticky upraveny tak, aby měly defektní verzi α-synukleinu. Tyto myši mají sníženou schopnost odstraňovat patogeny fagocytózou a zhoršenou schopnost vytvářet B buňky z prekurzorových kmenových buněk. Rovněž u nich došlo ke čtyřnásobnému snížení počtu progenitorových B buněk v kostní dřeni. Množství imunoglobulinu G bylo sníženo ve srovnání s divokým typem, což naznačuje poruchu přepínání tříd. Celkově nejsou schopni vytvořit účinnou imunitní odpověď na antigeny, ať už pocházejí z přirozeného ohrožení nebo z vakcíny.

Dendritické buňky ve stresu hromadí prionové proteiny a uvolňují je do malých lipidových částic zvaných exozomy, které jsou pak distribuovány po celém těle, buď podél nervových vláken, nebo do celkového oběhu. Existuje důvod se domnívat, že tyto vakcíny urychlí uvolňování exozomů obsahujících chybně složené bílkoviny podobné prionovým hrotům, které se na pokyn vakcín produkují ve velkém množství. Tyto proteiny spike budou působit jako zárodky, které způsobí, že se α-synuklein a PrP také chybně složí a vytvoří toxické oligomery spolu s proteinem spike, které se uvolní do extracelulárního prostoru jako exozomy. Tyto exozomy, uvolněné za těžkých stresových podmínek vyvolaných vakcínou, pak přenášejí prionové proteiny do mozku podél bloudivého nervu a iniciují prionová onemocnění.

Zhoršená imunitní odpověď v důsledku nadměrného očkování


Charakteristickým rysem starších osob je zhoršená schopnost vytvářet protilátky proti novým patogenním hrozbám, což se projevuje neschopností vytvářet ochranné protilátky v reakci na očkování. V pokusech na myších bylo prokázáno, že stárnoucí myši mají nadbytek dlouho žijících paměťových (antigenem zkušených) B buněk, což je spojeno s neschopností vytvářet nové B buňky z progenitorových buněk v kostní dřeni a také s poruchou procesu zdokonalování protilátkové odpovědi v germinálních centrech ve slezině a s tím souvisejícím přepínáním tříd, které vytváří účinné IgG protilátky. Výrazné snížení počtu naivních folikulárních B buněk spolu s narušenou schopností přeměnit je na zralé paměťové B buňky činí tyto stárnoucí myši velmi zranitelnými vůči novým infekcím. Je pravděpodobné, že stejný princip platí i pro člověka. Pravděpodobným závěrem je, že agresivní očkovací kampaně urychlují tempo, jakým imunitní systém jedince dosahuje "zestárlého" stavu v důsledku bujné tvorby paměťových B buněk v reakci na umělé podněty vyvolané opakovaným očkováním.

Nyní bylo potvrzeno, že S1 složka proteinu spike se objevuje v krvi jeden den po první mRNA vakcíně a zůstává detekovatelná až měsíc po očkování, přičemž se vyčistí, jakmile jsou k dispozici IgA a IgG protilátky. U lidí s oslabenou imunitou zůstává v krvi pravděpodobně mnohem déle a vystavuje všechny tkáně - slezinu, srdce, mozek, gonády atd. - toxickému proteinu podobnému prionu.

Dnešní děti jsou zdaleka nejvíce očkovanou generací v historii lidstva. Pokud se v blízké budoucnosti rozhodneme, že jim budeme každý rok podávat posilovací injekci COVID-19, což se zdá být vzhledem k současnému nadšení pro tyto vakcíny možné, přivoláme pro ně v příštích letech katastrofu? Bude jejich imunitní systém "stárnout" mnohem rychleji než imunitní systém předchozích generací v důsledku vyčerpání zásoby progenitorových B buněk všemi těmito vakcínami? Podlehnou Parkinsonově chorobě nebo jiným invalidizujícím neurodegenerativním onemocněním na bázi prionů mnohem dříve a v mnohem větším počtu než předchozí generace? Doufám, že se nakonec rozhodneme tento experiment neprovádět.

Souhrn


Existuje mnoho důvodů, proč se mít na pozoru před vakcínami COVID-19, které byly urychleně uvedeny na trh s hrubě nedostatečným hodnocením a agresivně propagovány neinformované veřejnosti, což může mít obrovské a nevratné negativní důsledky. Jedním z možných důsledků je vyčerpání omezené zásoby progenitorových B buněk v kostní dřeni v raném věku, což způsobí neschopnost vytvořit nové protilátky proti infekčním agens. Ještě více znepokojující je možnost, že tyto vakcíny, a to jak vakcíny s mRNA, tak vakcíny s DNA vektory, mohou být cestou k ochromujícímu onemocnění někdy v budoucnu. Díky prionovému působení proteinu spike budeme v následujících letech pravděpodobně svědky alarmujícího nárůstu několika závažných neurodegenerativních onemocnění, včetně Parkinsonovy choroby, CKD, ALS a Alzheimerovy choroby, a tato onemocnění se budou projevovat se stále větší prevalencí u stále mladší populace. Bohužel se nedozvíme, zda tento nárůst způsobily vakcíny, protože mezi očkováním a diagnózou onemocnění obvykle uplyne dlouhá doba. Velmi výhodné pro výrobce vakcín, kteří na našem neštěstí vydělávají obrovské zisky - jak z prodeje samotných vakcín, tak z velkých nákladů na léčbu všech těchto vyčerpávajících nemocí.

Stephanie Seneffová je vedoucí vědeckou pracovnicí v Laboratoři počítačové vědy a umělé inteligence MIT. V roce 1968 získala bakalářský titul v oboru biofyzika, v roce 1980 magisterský a elektrotechnický titul a v roce 1985 doktorský titul v oboru elektrotechnika a informatika, vše na MIT. Po více než tři desetiletí se její výzkumné zájmy vždy pohybovaly na pomezí biologie a výpočetní techniky: vývoj počítačového modelu lidského sluchového systému, porozumění lidskému jazyku za účelem vývoje algoritmů a systémů pro interakci člověka s počítačem a také aplikace technik zpracování přirozeného jazyka (NLP) na předpovědi genů. Na tato témata publikovala více než 170 recenzovaných článků a byla pozvána, aby přednesla klíčové projevy na několika mezinárodních konferencích. Vedla také řadu magisterských a doktorských prací na MIT. V roce 2012 byla Dr. Seneffová zvolena členkou Mezinárodní asociace pro řeč a komunikaci (ISCA).

Původně zveřejněno na stránkách GreenMedInfo.com.

Zdroje:


[1] MDJ Dicks, AJ Spencer, NJ Edwards et al. A Novel Chimpanzee Adenovirus Vector with Low Human Seroprevalence: Improved Systems for Vector Derivation and Comparative Immunogenicity. PLoS ONE 2012; 7(7): e40385. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0040385

[2] J Custers, D Kim, M Leyssen et al. Vaccines Based on Replication Incompetent Ad26 Viral Vectors: Standardized Template with Key Considerations for a Risk/Benefit Assessment. Vaccine 2021; 39(22): 3081-3101. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X20311609

[3] N Mukai, SS Kalter, LB Cummins et al. Retinal Tumor Induced in the Baboon by Human Adenovirus 12. Science 1980; 210: 1023-1025. https://doi.org/10.1126/science.7434012.

[4] S. Seneff and G. Nigh. Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19. International Journal of Vac-cine Theory, Practice, and Research 2021; 2(1): 38-79. https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23

[5] A Greinacher, T Thiele, TE Warkentin, et al. Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. NEJM 2021; April 9, 2021 [Epub ahead of print]. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2104840

[6]B Pancevski. Scientists Say They Found Cause of Rare Blood Clotting Linked to AstraZeneca Vaccine. Wall Street Journal. March 19, 2021. https://www.wsj.com/articles/scientists-say-they-found-cause-of-blood-clotting-linked-to-astrazeneca-vaccine-11616169108

[7] E Kowarz, L Krutzke, J Resi, et al. “Vaccine-Induced Covid-19 Mimicry” Syndrome: Splice Reactions within the SARS-CoV-2 Spike Open Reading Frame Result in Spike Protein Variants that May Cause Thromboembolic Events in Patients Immunized with Vector-Based Vaccines. Research Square Preprint. May 26, 2021. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-558954/v1

[8] N Lewis, C Evelegh, and FL Graham. Cloning and sequencing of the cellular-viral junctions from the human adenovirus type 5 transformed 293 cell line. Virology 1997; 233: 423-429. https://doi.org/10.1006/viro.1997.8597

[9] G Shaw, S Morse, M Ararat et al. Preferential Transformation of Human Neuronal Cells by Human Adenoviruses and the Origin of HEK 293 Cells. FASEB J 2002; 16(8): 869-71. https://doi.org/10.1096/fj.01-0995fje.

[10] Y Lei, J Zhang, CR Schiavon et al. SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2. Circulation Research 2021; 128: 1323-1326. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.121.31

[11] EM Rhea, AF Logsdon, KM Hansen et al. The S1 Protein of SARS-CoV-2 Crosses the Blood-Brain Barrier in Mice. Nature Neuroscience 2021; 24: 368-378. https://doi.org/10.1038/s41593-020-00771-8

[12] TP Buzhdygana, BJ DeOrec, A Baldwin-Leclairc et al. The SARS-CoV-2 Spike Protein Alters Barrier Function in 2D Static and 3D Microfluidic in-Vitro Models of the Human Blood-Brain Barrier. Neurobiol Dis 2020; 146: 105131. https://doi.org/10.1016/j.nbd.2020.105131.

[13] VS Hernández, MA Zetter, EC Guerra et al. ACE2 expression in rat brain: implications for COVID-19 associated neurological manifestations. bioRxiv preprint May 3, 2021. https://doi.org/10.1101/2021.05.01.442293.

[14] P Brundin, A Nath, and JD Beckham. Is COVID-19 a Perfect Storm for Parkinson’s Disease? Trends in Neurosciences 2020; 43(12): 931-933. https://doi.org/10.1016/j.tins.2020.10.009.

[15] IHCHM Philippens, KP Böszörményi, JA. Wubben et al. SARS-CoV-2 causes brain inflammation and induces Lewy body formation in macaques. bioRxiv preprint. May 5, 2021. https://doi.org/10.1101/2021.02.23.432474.

[16] E Dowd and DP McKernan. Back to the future: lessons from past viral infections and the link with Parkinsons disease. Neuronal Signaling 2021; 5: NS20200051. https://doi.org/10.1042/NS20200051

[17] M Mahic, S Mjaaland, HM Bvelstad, et al. Maternal Immunoreactivity to Herpes Simplex Virus 2 and Risk of Autism Spectrum Disorder in Male Offspring. mSphere 2017; 2(1): e00016-17. https://doi.org/10.1128/mSphere.00016-17.

[18] R Savica, JH Bower, DM Maraganore, eta l. Bell’s Palsy Preceding Parkinson’s Disease: A Case-Control Study. Movement Disorders 2009; 24(10): 1530-3. https://doi.org/10.1002/mds.22616

[19] S Starkstein, S Gellar, M Parlier et al. High Rates of Parkinsonism in Adults with Autism. Journal of Neurodevelopmental Disorders 2015; 7: 29. https://doi.org/10.1186/s11689-015-9125-6

[20] S. Nasralla, DD Rhoads, and BS Appleby. Prion Diseases. In: Hasbun, MD MPH R., Bloch, MD MPH K.C., Bhimraj, MD A. (eds) Neurological Complications of Infectious Diseases. Current Clinical Neurology. Humana, Cham. 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56084-3_18

[21] M Glatzel, E Abela, M Maissen and A Aguzzi. Extraneural Pathologic Prion Protein in Sporadic Creutzfeldt-Jakob Disease. N Engl J Med 2003; 349: 1812-20. https://doi.org/10.1056/NEJMoa030351

[22] J Marchant. Prion Diseases Hide Out in the Spleen. Nature January 26, 2012: 9904. https://www.doi.org/10.1038/nature.2012.9904

[23] N Daude. Prion Diseases and the Spleen. Viral Immunol 2004; 17(3): 334-49. https://doi.org/10.1089/vim.2004.17.334.

[24] J-K Choi, S-J Park, Y-C Jun et al. Generation of Monoclonal Antibody Recognized by the GXXXG Motif (Glycine Zipper) of Prion Protein. Hybridoma (Larchmt) 2006; 25(5): 271-7. https://doi.org/10.1089/hyb.2006.25.271.

[25] BK Mueller, S Subramaniam, and A. Senes. A Frequent, GxxxG-mediated, Transmembrane Association Motif Is Optimized for the Formation of Interhelical C-H Hydrogen Bonds. Proc Natl Acad Sci USA 2014; 111(10): E888-95. https://doi.org/10.1073/pnas.1319944111

[26] R Broer, B Boson, W Spaan et al. Important Role for the Transmembrane Domain of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Spike Protein during Entry. J Virol 2006; 80(3): 1302-1310. https://doi.org/10.1128/JVI.80.3.1302-1310.2006

[27] Uniprot. Spike Glycoprotein. https://www.uniprot.org/uniprot/P0DTC2.

[28] JB Classen. Review of COVID-19 Vaccines and the Risk of Chronic Adverse Events Including Neurological Degeneration. Journal of Medical-Clinical Research and Reviews 2021; 5(4): 1-7. https://foundationforhealthresearch.org/review-of-covid-19-vaccines-and-the-risk-of-chronic-adverse-events/.

[29] Y Chu and JH Kordower. The Prion Hypothesis of Parkinsons Disease. Current Neurology and Neuroscience Reports v2015; 15: 28. https://doi.org/10.1007/s11910-015-0549-x

[30] MJ Young, M O’Hare, M Matiello et al. Creutzfeldt-Jakob Disease in a Man with COVID-19: SARS-CoV-2-Accelerated Neuro Degeneration? Brain, Behavior, and Immunity 2020; 89: 601-603. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.07.007

[31] D Idrees and V Kumar. SARS-CoV-2 Spike Protein Interactions with Amyloidogenic Proteins: Potential Clues to Neurodegeneration. Biochem Biophys Res Commun 2021; 554: 94-98. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2021.03.100

[32] TC Yang, K Dayball, Y H Wan, and J Bramson. Detailed Analysis of the CD8+ T-Cell Response following Adenovirus Vaccination. J Virol 2003; 77(24): 13407-13411. https://doi.org/10.1128/JVI.77.24.13407-13411.2003

[33] R Cross. The Tiny Tweak behind COVID-19 Vaccines. Chemical & Engineering News 2020; 98(38). https://cen.acs.org/pharmaceuticals/vaccines/tiny-tweak-behind-COVID-19/98/i38

[34] G Tetz and V Tetz. SARS-CoV-2 Prion-like Domains in Spike Proteins Enable Higher Affinity to ACE2. TBDL Preprint. 2020. https://doi.org/10.20944/preprints202003.0422.v1

[35] G Tetz and V Tetz. Prion-like Domains in Eukaryotic Viruses. Scientific Reports 2018; 8: 8931. https://doi.org/10.1038/s41598-018-27256-w

[36] K Lederer D Castaño, DG Atria et al. SARS-CoV-2 mRNA Vaccines Foster Potent Antigen-Specific Germinal Center Responses Associated with Neutralizing Antibody Generation. Immunity 2020; 53: 1281-1295. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2020.11.009

[37] A Aguzzi and M Heikenwalder. Prions, Cytokines, and Chemokines: A Meeting in Lymphoid Organs. Immunity 2005; 22: 145-154. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2004.12.007

[38] TW LeBien and TF Tedder. B Lymphocytes: How they Develop and Function. Blood 2008; 112(5): 1570-1580. https://doi.org/10.1182/blood-2008-02-078071.

[39] AJ Raeber, MA Klein, R Frigg et al. PrP-Dependent Association of Prions with Splenic but not Circulating Lymphocytes of ScrapieInfected Mice. EMBO J 1999; 18: 2702-2706. https://doi.org/10.1093/emboj/18.10.2702

[40] W Xiao, A Shameli, CV Harding et al. Late Stages of Hematopoiesis and B Cell Lymphopoiesis are Regulated by α-Synuclein, a Key Player in Parkinson’s Disease. Immunobiology 2014; 219(11): 836-44. https://doi.org/10.1016/j.imbio.2014.07.014

[41] R Castro-Seoane, H Hummerich, T Sweeting et al. Plasmacytoid Dendritic Cells Sequester High Prion Titres at Early Stages of Prion Infection. PLoS Pathogens 2012; 8(2): e1002538. Textxxhttps://doi.org/10.1371/journal.ppat.1002538xx

[42] NA Mabbott and GG MacPherson. Prions and Their Lethal Journey to the Brain. Nature Reviews Microbiology 2006; 4: 201-211. https://doi.org/10.1038/nrmicro1346

[43] D Frasca, E Van der Put, RL Riley et al. Reduced Ig Class Switch in Aged Mice Correlates with Decreased E47 and Activation-Induced Cytidine Deaminase. J Immunol 2004; 172(4): 2155-2162. https://doi.org/10.4049/jimmunol.172.4.2155

[44] Z Keren, S Naor, S Nussbaum et al. B-Cell Depletion Reactivates B Lymphopoiesis in the BM and Rejuvenates the B Lineage in Aging. Hematopoiesis and Stem Cells 2011; 117(11): 3104-12. https://doi.org/10.1182/blood-2010-09-307983

[45] AF Ogata, C-A Cheng, M Desjardins et al. Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients. Clinical Infectious Diseases May 20, 2021 [Epub ahead of print] ciab465d. https://doi.org/10.1093/cid/ciab465